MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

61-459 Poznań, ul. Czechosłowacka 27

tel. 61 835 58 00, fax 61 830 11 91

www.cspsp.pl

cspspcz@cspsp.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej są policealnymi szkołami zawodowymi kształcącymi w zawodzie technik pożarnictwa. Kształcącą one aspirantów na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 28 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej:  Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, nie karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający w pełni z praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (tj. Dz.U. 2017 poz. 1204 ze zm.).

Warunki i zasady naboru do szkół aspirantów psp są zmienne i corocznie ustalane są przez Komendanta Głównego PSP.

Do tej pory warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej było: posiadanie wykształcenia średniego, wiek do 23 lat, posiadanie predyspozycji fizycznych i psychicznych do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Kandydaci (mężczyźni i kobiety) ubiegający się o przyjęcie do szkół aspirantów PSP, po złożeniu niezbędnych dokumentów, przystępują do egzaminu wstępnego. Do tej pory obejmował on sprawdzian teoretyczny (test z fizyki i chemii) oraz test sprawności fizycznej. Warunkiem niezbędnym jest orzeczenie lekarskie, stwierdzające przydatność do służby w PSP. Nauka kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem tytułu technika pożarnictwa, który umożliwia otrzymanie stopnia młodszego aspiranta PSP. Po ukończeniu szkoły absolwenci kierowani są do służby w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie całego kraju.

Władze szkoły:

  • st. bryg. dr inż. Grzegorz Stankiewicz – komendant
  • bryg. mgr Dariusz Markiewicz – zastępca komendanta

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt