MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Lotnicza Akademia Wojskowa
(d. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie)

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35

Dziekanat Wydziału Lotnictwa
tel. 261 518 811
e-mail: dziekanat_wl@law.mil.pl

Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
tel. 261 518 269
e-mail: dziekanat_wbnil@law.mil.pl

Biuro rekrutacji wojskowej – tel. 261 517 733
www.facebook.com/lawdeblin/
https://www.instagram.com/law_deblin/
YouTube: LAW

www.law.mil.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

 

Informacje dodatkowe

REKRUTACJA NA STUDIA WOJSKOWE
Studia wojskowe są przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Absolwent studiów promowany jest na pierwszy stopień oficerski – podporucznika.

Etap I – Wnioski
Składanie wniosków o powołanie do służby kandydackiej rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego i trwa do 31 marca 2020 r. Zgłoszenia kandydatów na studia wojskowe będą przyjmowane wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Etap II – Badania lekarskie
Badania w Wojskowej Komisji Lekarskiej zakończone są określeniem zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz kategorii zdrowia w nadanej przez komisję specjalności wojskowej.

Etap III – Egzaminy

= test ze znajomości języka angielskiego, jeśli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;

 • szkolenie selekcyjne – sprawdzające predyspozycje do pełnienia służby na stanowisku pilota /tylko na specjalności pilotaż/;
 • analiza ocen ze świadectwa dojrzałości: matematyka, fizyka, język angielski /część pisemna/, punktacja z matury rozszerzonej 1:1, punktacja z matury podstawowej 1:4);
 • egzamin sprawności fizycznej: test siły /kobiety: uginanie ramion na ławeczce; test szybkości; test wytrzymałości; mężczyźni: podciąganie na drążku/, test szybkości /bieg na 100 m/, test wytrzymałości /bieg na 1000 m/ i pływanie 50 m stylem dowolnym /kobiety i mężczyźni/;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Ogłoszenie wyników następuje w lipcu po zakończeniu prac Komisji Kwalifikacyjnej, a powołanie do służby kandydackiej odbywa się w sierpniu.

REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE
Warunki przyjęcia na studia w Lotniczej Akademii Wojskowej:

 • założenie konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
 • wypełnienie wszystkich wymaganych pól dotyczących danych osobowych,
 • dokonanie wyboru kierunku (lub kierunków) studiów,
 • wprowadzenie wyników matury na koncie w IRK niezwłocznie po ich otrzymaniu,
 • dokonanie opłaty rekrutacyjnej,

dostarczenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów (po otrzymaniu informacji o wstępnym zakwalifikowaniu na wybrany kierunek).

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt