MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2
tel. 12 662 60 14
fax 12 637 22 43

www.up.krakow.pl

info@up.krakow.pl

Wyszukiwarka studiow
 • SUPER UCZELNIA
 • Aktualności
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

Siła tradycji i nowoczesności

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej to uczelnia z 70-letnią tradycją, a także jedna z najdynamiczniej rozwijających się szkół wyższych w Krakowie – mieście akademickim, tętniącym życiem studenckim. Niepowtarzalna atmosfera oraz bogata baza kulturalna, sportowa i rekreacyjna Krakowa co roku przyciąga dziesiątki tysięcy osób z Polski i z zagranicy chcących tu studiować.

Na Uniwersytecie Pedagogicznym kształci się obecnie ponad 18 tysięcy studentów. Studia realizowane są na sześciu wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, Geograficzno-Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Techni­cznym oraz Sztuki. W roku akademickim 2016/2017 Uczelnia będzie prowadziła zajęcia na 46 kierunkach i blisko 200 specjalnościach. Oferta edukacyjna obejmuje studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, studia doktoranckie i podyplomowe. Absolwenci Uniwersytetu uzyskują tytuły zawodowe: magistra, magistra sztuki, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata.

Uniwersytet Pedagogiczny oferuje kształcenie dostosowane do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Absolwenci Uniwersytetu są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w szkolnictwie, instytucjach kultury, przedsiębiorstwach oraz w administracji państwowej. Uczelnia ma ponad 150 000 absolwentów, którzy stanowią doskonałą kadrę nauczycielską, a wielu z nich jest cenionymi ekspertami w różnych dziedzinach nauki i biznesu.

Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje z ośrodkami naukowymi z całej Europy. Dzięki zagranicznym stypendiom i wymianie międzynarodowej studenci mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności językowe.

Uczelnia dba o jakość i profesjonalizm kształcenia, posiada doskonale wyposażone sale dydaktyczne, laboratoria, pracownie komputerowe i biblioteki, proponuje również atrakcyjny system stypendialny.

Do dyspozycji studentów Uniwersytet udostępnia nowoczesne zaplecze sportowe (m.in. pływalnię, siłownię, saunę, sale gimnastyczne, salę fitness).

Misją Uczelni jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia i najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy. Szczególnie cenione i wspierane są pasje oraz zainteresowania studentów.

Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich i Samorządzie Studentów, zaangażowanie w kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze akademickim „Educatus”, internetowym Radiu „Spektrum” czy grupie teatralnej działającej z ramienia Klubu Studenckiego „Bakałarz”, studenci mają możliwość spędzania czasu w sposób twórczy i pożyteczny.

Czy wiesz, że...

 • W roku akademickim 2015/2016 Uniwersytet Pedagogiczny świętował Jubileusz 70-lecia istnienia.
 • W dniu 20 kwietnia 2016 r. został wybrany nowy Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego; jest nim prof. dr hab. Kazimierz Karolczak.
 • W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2016” Uniwersytet Pedagogiczny po raz kolejny zajął pierwsze miejsce wśród uczelni pedagogicznych w Polsce.
 • W lutym 2016 r. Uniwersytet Pedagogiczny otrzymał tytuł „Uczelni Odpowiedzialnej Społecznie”.
 • Uniwersytet Pedagogiczny otrzymał wyróżnienie dla najbardziej prodoktoranckiej uczelni pedagogicznej w Polsce.
 • W roku akademickim 2016/2017 zostanie uruchomionych 5 nowych kierunków studiów: I stopnia: ekonomia społeczna; logopedia; monitoring środowiska przyrodniczego; zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe oraz II stopnia: ekonomia społeczna, komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa, zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe.
 • W roku akad. 2015/2016 zostało uruchomionych 7 nowych kierunków studiów: prawo; psychologia; sztuka i media; turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe; animacja kultury w przestrzeni społecznej; filologia, spec. filologia romańska z językiem angielskim; filologia, spec. filologia rosyjska z językiem angielskim.
 • W styczniu 2016 r. powstała ,,Strefa Studenta” – miejsce relaksu dla studentów w przerwach między zajęciami.
 • Uniwersytet Pedagogiczny znalazł się na planszy krakowskiej edycji gry MONOPOLY.
 • Uczelnia posiada nowocześnie wyposażone obserwatorium astronomiczne w Gorcach na Suhorze, włączone do ogólnoświatowej sieci obserwatoriów astronomicznych.
 • Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na profesjonalną pomoc Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, mieszczącego się w Domu Studenckim „Krakowiak”.
 • Na Uczelni aktywnie działa Biuro Promocji i Karier, które oferuje fachową pomoc w odnalezieniu się na wymagającym rynku pracy, współpracuje z doradcami zawodowymi, organizuje bezpłatne warsztaty, kursy i szkolenia.

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt