MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków 5
tel. 261 519 778, 261 519 773

www.spsp.wp.mil.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Od 1 stycznia 2011 r. w Siłach Zbrojnych RP funkcjonują trzy szkoły podoficerskie: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu, Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce.

Szkoły podoficerskie realizują kształcenie kadr podoficerskich na potrzeby Sił Zbrojnych RP we wszystkich korpusach i grupach osobowych oraz specjalnościach wojskowych. Odpowiadają za realizację procesu kształcenia przyszłych kadr dowódczych, technicznych niższego szczebla dowodzenia i zabezpieczenia działań bojowych. Zasadniczym celem działalności szkół jest przygotowanie ich absolwentów do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w korpusie podoficerskim poprzez: kształcenie w zakresie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji instruktorskich wymaganych do objęcia stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego kaprala (mata), przygotowanie specjalisty wojskowego posiadającego wiedzę specjalistyczną i umiejętności instruktorskie niezbędne do kierowania żołnierzami na szczeblach podoficerskich.

Kandydaci na podoficerów rekrutowani są głównie z korpusu szeregowych zawodowych oraz środowiska cywilnego.

Szkoły podoficerskie szkolą:

-         szeregowych zawodowych na pierwszy stopień podoficerski / kandydaci z wojska

-         podoficerów zawodowych na kursach kwalifikacyjnych / kandydaci z wojska

-         żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych na potrzeby korpusu podoficerskiego / kandydaci ze środowiska cywilnego

-         żołnierzy rezerwy – na potrzeby korpusu podoficerskiego / kandydaci - żołnierze rezerwy

kandydatów na podoficerów w grupie osobowej orkiestr wojskowych i zespołów estradowych / żołnierze i kandydaci ze środowiska cywilnego

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt