MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Politechnika Koszalińska

ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
tel. 94 347 85 00, fax 94 342 59 63

www.tu.koszalin.pl

Wyszukiwarka studiow
  • SUPER UCZELNIA
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

Zmieniamy się dla Ciebie!

50 lat działalności, ponad 50 tysięcy absolwentów, którzy zasilili wszystkie gałęzie przemysłu i gospodarki, 25 kierunków kształcenia i ponad 120 specjalności – to najkrótsza wizytówka Politechniki Koszalińskiej. Jedynej uczelni technicznej na Pomorzu Środkowym, która stawia na rozwój i możliwie jak najlepsze – nowoczesne i uniwersalne – kształcenie studentów pod hasłem „Zmieniamy się dla Ciebie!”.

Jak podkreśla prof. Tadeusz Bohdal, rektor uczelni, rok jubileuszowy jest okazją nie tylko do podsumowania półwiecza, lecz także do nowego otwarcia, w którym zmiany mogą przynieść jeszcze większe korzyści. Coraz więcej firm – lokalnych i ogólnopolskich – reprezentujących różne branże i dziedziny, szczyci się tym, że dużą część, a nawet większość ich pracowników stanowią studenci albo absolwenci koszalińskiej uczelni. – Wypracowaliśmy ogromny kapitał w postaci naszych absolwentów – wyjaśnia rektor, który sam, podobnie jak dwoje z trójki prorektorów, ukończył Politechnikę Koszalińską. – W życiu społeczności miasta i regionu nie ma wydarzenia, w którym nie byliby widoczni studenci lub absolwenci uczelni.

Zmiany to przede wszystkim uruchamianie nowych kierunków kształcenia, konsekwentne dostosowywanie już funkcjonujących do nowych potrzeb rynku pracy, zacieśnianie współpracy z biznesem, rozwój kadry dydaktyczno-naukowej, realizacja programów badawczych, inwestowanie w bazę laboratoryjną. Politechnika Koszalińska zamierza również dołączyć do grona nowoczesnych uczelni, które – zgodnie z projektem rządowym – będą współtworzyć sieć Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, czyli ośrodków wsparcia przedsiębiorstw w procesie cyfrowej transformacji w ramach czwartej rewolucji przemysłowej.

– Uczelnia jest przyjazna dla wszystkich – uzupełnia prof. Tomasz Królikowski, prorektor do spraw studenckich. – U nas panuje rodzinna atmosfera. Jesteśmy nastawieni na indywidualny rozwój studenta. Wykładowcy są dostępni, otwarci i dbają o dobre relacje z młodymi ludźmi, z których część pozostaje na trzecim stopniu kształcenia.

Studenci mają do dyspozycji trzy kampusy i osiedle akademickie. Politechnika zapewnia możliwie najlepsze warunki studiowania. Dysponuje doświadczoną kadrą naukową, bogatą bazą laboratoryjną i nowocześnie wyposażonymi pracowniami, halą widowiskowo-sportową, platformą e-learningową, bogatą biblioteką uczelnianą i systemem stypendialnym oraz aktywnym środowiskiem akademickim – to tylko niektóre z elementów ułatwiających i wspierających naukę.

Jeżeli do wszystkich tych atutów dodać malownicze położenie Koszalina, w sąsiedztwie morza, lasów i jezior, w jednym z najczystszych ekologicznie regionów kraju, słynącym z turystyki, agroturystyki i działalności uzdrowiskowej, rysuje się nam obraz uczelni, która kandydatom na studia oferuje dużo więcej niż inne szkoły wyższe w kraju.

Czy wiesz, że...

  • Za uczelnią stoi ogromna historia, tradycja i dorobek naukowy. W tym roku rozpoczną się obchody 50-lecia Politechniki Koszalińskiej.
  • Przez pół wieku uczelnia wykształciła ponad 50 tysięcy absolwentów, którzy zasilili wszystkie najważniejsze gałęzie gospodarki i przemysłu.
  • Na rozbudowę kampusu i przystosowanie obiektów do nowoczesnego kształcenia, uczelnia wydała w ciągu 10 lat 150 milionów złotych, z czego większość pochodziła z funduszy unijnych.
  • Oferta kształcenia obejmuje wszystkie kierunki wymienione przez dziennik „Rzeczpospolita” (30 maja 2016 roku, dodatek „Ekonomia & Rynek”) w artykule „Studia, które dają dobrą przyszłość”.
  • Już niemal 100 podmiotów, w tym: firmy, urzędy, samorządy, stowarzyszenia, redakcje, szkoły, podpisało umowy na organizację praktyk dla studentów Politechniki Koszalińskiej.
  • Pozycja absolwentów na rynku pracy jest wizytówką uczelni. Politechnika Koszalińska od lat śledzi losy wychowanków, wielu z nich odnosi sukcesy. Zobacz jakie: www.tu.koszalin.pl/kat/323

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt