MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Politechnika Koszalińska

ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
tel. 94 347 85 00, fax 94 342 59 63

www.tu.koszalin.pl

Wyszukiwarka studiow
  • SUPER UCZELNIA
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

Zmieniamy się dla Ciebie!

Ponad 50 lat działalności, 55 tysięcy absolwentów, którzy zasilili wszystkie gałęzie przemysłu i gospodarki, 25 kierunków kształcenia i ponad 120 specjalności – to najkrótsza wizytówka Politechniki Koszalińskiej. Jedynej uczelni technicznej na Pomorzu Środkowym, która stawia na rozwój i możliwie jak najlepsze – nowoczesne i uniwersalne – kształcenie studentów pod hasłem „Zmieniamy się dla Ciebie!”.

Uczelnia jest silnym ośrodkiem eksperckim i opiniotwórczym, wspiera aktywność środowiska studenckiego, uruchamia nowe kierunki, konsekwentnie dostosowuje już funkcjonujące do potrzeb i wymagań rynku pracy, realizuje programy naukowe i badawcze, systematycznie  inwestuje w bazę laboratoryjną, wspiera rozwój kadry dydaktyczno-naukowej.

Coraz więcej firm, reprezentujących różne branże i dziedziny, szczyci się tym, że dużą część, a nawet większość ich pracowników stanowią studenci albo absolwenci koszalińskiej uczelni. – Wypracowaliśmy ogromny kapitał w postaci naszych absolwentów – wyjaśnia prof. Tadeusz Bohdal, rektor uczelni, który sam, podobnie jak dwoje z trójki prorektorów, ukończył Politechnikę Koszalińską. – W życiu społeczności miasta i regionu nie ma wydarzenia, w którym nie byliby widoczni studenci lub absolwenci uczelni.

Politechnika Koszalińska stawia na rozwój indywidualny studentów, współpracę z biznesem i łączenie teorii z praktyką. Dołączyła do grona nowoczesnych uczelni, które współtworzą sieć Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, czyli ośrodków wsparcia w procesie cyfrowej transformacji w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Wszystko to z myślą o przyszłości studentów.

Uczelnia jest przyjazna dla wszystkich – uzupełnia prof. Tomasz Królikowski, prorektor do spraw studenckich. – U nas panuje rodzinna atmosfera. Jesteśmy nastawieni na indywidualny rozwój studenta. Wykładowcy są dostępni, otwarci i dbają o dobre relacje z młodymi ludźmi, z których część pozostaje na trzecim stopniu kształcenia.

Studenci mają do dyspozycji trzy kampusy i osiedle akademickie. Politechnika zapewnia możliwie najlepsze warunki studiowania. Dysponuje doświadczoną kadrą naukową, bogatą bazą laboratoryjną i nowocześnie wyposażonymi pracowniami, halą widowiskowo-sportową, platformą e-learningową, bogatą biblioteką uczelnianą i systemem stypendialnym oraz aktywnym środowiskiem akademickim – to tylko niektóre z elementów ułatwiających i wspierających naukę.

Jeżeli do wszystkich tych atutów dodać malownicze położenie Koszalina, w sąsiedztwie morza, lasów i jezior, w jednym z najczystszych ekologicznie regionów kraju, słynącym z turystyki, agroturystyki i działalności uzdrowiskowej, rysuje się nam obraz uczelni, która kandydatom na studia oferuje dużo więcej niż inne szkoły wyższe w kraju.

Czy wiesz, że...

  • Przez pół wieku Politechnika Koszalińska wykształciła 55 tysięcy specjalistów, którzy zasilili wszystkie najważniejsze gałęzie gospodarki i przemysłu.
  • 90 procent absolwentów uczelni znajduje pracę w ciągu pierwszych dwóch lat po zakończeniu nauki.
  • Do 2022 roku Politechnika Koszalińska wyda ponad 12 milionów złotych na certyfikowane szkolenia dla studentów, wizyty i staże w firmach. Większość pieniędzy pochodzi z funduszy unijnych.
  • Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i pracowniami. Od niedawna czynna jest nowa pracownia: Centrum Druku 3D i Wzornictwa, wyposażone w 20 nowoczesnych drukarek 3D.
  • W ciągu 10 lat 1114 studentów i pracowników wzięło udział w programach wymiany międzynarodowej Erasmus i Ceepus umożliwiających wyjazdy na studia i staże zagraniczne.
  • Pozycja absolwentów na rynku pracy jest wizytówką uczelni. Politechnika Koszalińska od lat śledzi losy wychowanków, wielu z nich odnosi sukcesy. Zobacz jakie: www.tu.koszalin.pl/kat/323

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt