MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Łódzki

90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68

Centrum Obsługi Studenta
Rekrutacja i Tok Studiów

90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68, pok. 011 (piwnica)
tel. 42 635 40 87, 42 635 40 86
tel. 42 635 41 78, 42 635 40 40
fax 42 635 40 43

www.uni.lodz.pl

Wyszukiwarka studiow
  • O nas
  • Super Wydział
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

PRZYSZŁOŚĆ!

Uniwersytet Łódzki to 12 wydziałów oraz w Filia w Tomaszowie Mazowieckim, 80 kierunków i 167 specjalności w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych, przyrodniczych, społecznych i ścisłych. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią państwową, która została powołana do życia 24 maja 1945 roku. Obecnie nasz uniwersytet jest jedną z największych polskich uczelni. Studiuje tu 40 tysięcy młodych ludzi. Na Uniwersytecie Łódzkim pracuje niemal 4 tysiące osób, w tym prawie 2,5 tysiąca nauczycieli akademickich.

UŁ kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiach doktoranckich i podyplomowych oraz na kierunkach prowadzonych w całości w językach obcych lub kończących się podwójnymi dyplomami.

Prowadzimy prestiżowe Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze i Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne. Większość kierunków studiów posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznawany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz pozytywne opinie Państwowej

Komisji Akredytacyjnej. Uniwersytet Łódzki obecny jest w takich światowych rankingach jak QS World University Ranking czy Webometrix.

Studiowanie na Uniwersytecie Łódzkim to także możliwość wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ do ponad 300 uczelni partnerskich UŁ w 28 krajach UE, Turcji, Liechtensteinu, Islandii, Norwegii. Uczelnia odgrywa także znaczącą rolę w życiu miasta, kraju i regionu. Spośród jej absolwentów wywodzą się osoby, piastujące najważniejsze urzędy w kraju, biznesmeni, artyści, ludzie nauki i pracownicy wiodących instytucji.

Na UŁ działa ponad 150 kół naukowych, w których studenci poszerzają swoją wiedzę i zdobywają nowe doświadczenia, uczestniczą w projektach naukowych, konferencjach, organizują wydarzenia i rozwijają swoje pasje.

Osiedle akademickie „Lumumbowo” dysponuje kilkoma tysiącami miejsc w 10 wyremontowanych domach studenckich oraz w hotelu asystenckim. Położone jest w pobliżu kampusu UŁ, znakomicie skomunikowanego z centrum Łodzi.

Biblioteka UŁ to najbogatsze w województwie łódzkim zbiory, które liczą 2 240 000 wol. Czytelnicy mogą samodzielnie korzystać z księgozbioru w tzw. „wolnym dostępie”. Czytelnicy mają dostęp do katalogów, Biblioteki Cyfrowej UŁ, Repozytorium UŁ oraz baz i serwisów elektronicznych książek i czasopism polskich i zagranicznych (więcej: lib.uni.lodz.pl)

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu to nowoczesny obiekt w skład którego wchodzą: pływalnia, siłownia, sala sportowa oraz sala do ćwiczeń aerobowych (więcej: sport.uni. lodz.pl).

Czy wiesz, że...

  • UŁ to także ośrodek życia kulturalnego, otwarty na sztukę i pozanaukową aktywność. Patronuje konkursom, bierze udział w festiwalach, współuczestniczy w życiu miasta. Nasi studenci mogą korzystać ze specjalnej zniżkowej oferty kulturalnej przygotowanej na portalu kultura.uni.lodz.pl
  • Studencki miesięcznik „Dlaczego” ogłosił plebiscyt na 100 najlepszych akademików w kraju. W pierwszej dziesiątce tego rankingu znalazły się aż dwa Domy Studenckie Uniwersytetu Łódzkiego: X DS „Olimp” i II DS „Balbina”. (więcej: cos.uni.lodz.pl)
  • Jeżeli chcielibyście z klasą odwiedzić UŁ w ramach akcji Uniwersytet Zawsze Otwarty zapraszamy na stronę uzo. uni. lodz. pl. W dogodnym dla Waszej szkoły terminie zorganizujemy wycieczkę po obiektach należących do UŁ: campusie, nowoczesnych salach wykładowych; przygotujemy prezentację, doświadczenia, pokazy czy też wykład z uzgodnionej wcześniej tematyki oraz udzielimy wszelkich potrzebnych informacji związanych z edukacyjną działalnością UŁ. Zapraszamy!
  • Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego organizuje różnorodne inicjatywy dla studentów ułatwiające im podjęcie aktywności zawodowej, pomoc przy znalezieniu pracy, a także wparcie i promowanie absolwentów Uczelni na rynku pracy. Aby ułatwić studentom i absolwentom przejście z okresu nauki do etapu poszukiwania pracy, Akademickie Biuro Karier Zawodowych pozostaje w stałej współpracy z firmami różnych branż (więcej: biurokarier. uni.lodz.pl).

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt