MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
Dział Studiów i Spraw Studenckich:
tel. 61 848 70 09-11, 61 848 75 22
tel. 61 846 78 04-05, 61 846 67 16

www.up.poznan.pl

dzstud@up.poznan.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to pierwsza uczelnia rolnicza w kraju (wg Rankingu Perspektywy 2017).

Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznanydorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce naszego uniwersytetu w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej. 

Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci łącznie prawie jedenaście tysięcy studentów na trzydziestu różnorodnych, interesujących kierunkach studiów.

Popularnością od lat cieszą się: biotechnologia, dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, leśnictwo, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, ekoenergetyka oraz architektura krajobrazu, weterynaria. Zainteresowanie młodych ludzi budą też nowe kierunki: agroturystyka, inżynieria biotworzyw, inżynieria rolnicza.  Na studiach drugiego stopnia dla miłośników nauk przyrodniczych uruchomiono interdyscyplinarne kierunki oraz neurobiologię.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci około dziesięciu tysięcy studentów na 26 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 25 kierunkach studiów drugiego stopnia. Atutem naszego kształcenia jest to, że większość kierunków kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego „inżynier”. Wyjątkiem jest architektura krajobrazu, po której absolwent otrzymuje tytuł „inżynier architektury krajobrazu” oraz weterynaria, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich, która kończy się uzyskaniem tytułu „lekarz weterynarii”. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia. W ofercie Uczelni znajduje się także szeroka gama studiów doktoranckich (trzeciego stopnia) realizowanych na wszystkich wydziałach oraz możliwość kształcenia na tym poziomie w języku angielskim – PhD study. Można poszerzyć też swoją wiedzę wybierając studia podyplomowe z szerokiej oferty każdego z Wydziałów.

Uniwersytet uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, hala sportowa, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.

Działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

Rok założenia: 1919.

Studenci ogółem: 9424
– w tym na studiach stacjonarnych: 6645
Udział kobiet: 62%
Studenci cudzoziemcy: 66
Nauczyciele akademiccy: 783
Uprawnienia habilitacyjne – wydziałów: 8, dyscypliny: 9
Uprawnienia doktorskie – dyscypliny: 11

Władze uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. dr hab. Pan Pikul - Rektor
  • prof. dr hab. Cezary Mądrzak - Prorektor ds. Studiów
  • prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  • prof. dr hab. Roman Gornowicz - Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni

Informacje dodatkowe

Uwaga: terminarz i miejsce składania dokumentów na studia pierwszego i drugiego stopnia - na stronie Uczelni: www.up.poznan.pl

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt