MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64C
tel. 46 834 40 00, fax 46 834 40 07www.pwsz.skierniewice.pl

dziekanat@pwsz.skierniewice.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

Informacje dodatkowe

Z Uchwały Senatu:

Wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego jest obliczany na podstawie wyników egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów o różnych poziomach ważności:
1. przedmiot pierwszy z wagą 1;
2. przedmiot drugi z wagą 0,8;
3. przedmiot trzeci z wagą 0,6.

Ogólne zasady rekrutacji:

Etap l - rejestracja elektroniczna

Kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej na stronie: System IRK, wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Termin rejestracji elektronicznej: do 15 września 2018 roku.

Etap II - składanie dokumentów
Kandydat ma obowiązek dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do dziekanatu Uczelni, ul. Batorego 64C w terminie do 15 września 2018 roku.

Etap III - postępowanie kwalifikacyjne
Kwalifikacyjne postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego i odbywa się:
• w odniesieniu do kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura) na podstawie wyników procentowych uzyskanych na tym egzaminie na poziomie podstawowym i rozszerzonym, z części pisemnej i ustnej;
• w odniesieniu do kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) na podstawie ocen uzyskanych na tym egzaminie z części pisemnej i ustnej.

Etap IV - ogłoszenie wyników
Listy kandydatów przyjętych na l rok studiów ogłaszane są w siedzibie PWSZ (ul. Batorego 64C) oraz na stronie www.pwsz.skierniewice.pl w zakładce: wyniki rekrutacji.

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt