MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Collegium Civitas w Warszawie

00-901 Warszawa, pl. Defilad 1
PKiN, XII piętro, pokój 1210
tel. 22 656 71 89

www.civitas.edu.pl

rekrutacja@civitas.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
 • SUPER UCZELNIA
 • Dlaczego CC?
 • Oferta studiów

Collegium Civitas – więcej niż studia!

Collegium Civitas to więcej niż studia, to środowisko akademickie sprzyjające budowaniu relacji, rozwojowi osobistemu i stawianiu pierwszych kroków w karierze zawodowej. Collegium Civitas to wielodyscyplinarna i wielokulturowa, nowoczesna uczelnia ceniona przez pracodawców i środowiska biznesowe. O wysokim poziomie nauczania, wyspecjalizowanej kadrze, komfortowych warunkach i przyjaznej atmosferze świadczą zarówno liczne nagrody i wyróżnienia przyznane przez instytucje państwowe, jak i czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych.

Szukasz studiów, które kładą nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy? Myślisz o karierze w międzynarodowym środowisku? Sprawdź Collegium Civitas – to najlepsza uczelnia o renomie uznawanej w kraju i poza jego granicami. Według „Rankingu Perspektyw” jesteśmy liderami w kategorii umiędzynarodowienia w Polsce, a we wszystkich rankingach uczelni niepublicznych od lat niezmiennie zajmujemy miejsca w ścisłej czołówce.

Podczas studiów będziesz miał okazję zdobywać umiejętności praktyczne, ale również poszerzać swoje horyzonty intelektualne w przyjaznym środowisku. Szczególną uwagę zwracamy również na kształtowanie dojrzałych postaw obywatelskich. Wierzymy, że Collegium Civitas kształci przyszłych liderów naszego społeczeństwa we wszystkich obszarach: kultury, biznesu, nauki i polityki.

Collegium Civitas wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego studenta i jakością kształcenia na prawdziwie światowym poziomie: wszystkie specjalności są zaplanowane i realizowane zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, które określamy na podstawie badań rynku. Zajęcia prowadzą wykładowcy z międzynarodowym doświadczeniem, specjaliści ze świata nauki, polityki, dyplomacji i mediów. Tylko u nas masz szansę na zbudowanie wyjątkowej relacji Mistrz – Uczeń i komfortowe studiowanie – zajęcia odbywają się w małych grupach. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała prestiżowe stypendia wielu naszym wykładowcom. Collegium Civitas współpracuje z 70 uczelniami z całego świata, a nasi studenci mogą korzystać z programów stypendialnych na uczelniach partnerskich.

Co roku w Collegium Civitas odbywają się wyjątkowe w skali kraju targi pracy dla studentów i absolwentów: International Career Day.

Collegium Civitas oferuje studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe. Studia obejmują zajęcia warsztatowe, a wyróżnia je bezpośredni kontakt ze światową wybitną kadrą profesorską (m.in. z wykładowcami z Oxfordu). W Collegium Civitas profesjonalne doradztwo zawodowe dla naszych studentów rozpoczyna się już w trakcie studiów i trwa po ich zakończeniu – wspieramy naszych absolwentów również w ich karierze zawodowej. Elementem kształcenia dla zainteresowanych są liczne praktyki i staże krajowe oraz zagraniczne. Dlatego wielu studentów otrzymuje propozycje pracy po praktykach, a jeszcze przed ukończeniem studiów.

CZY WIESZ, ŻE...

 • Collegium Civitas prowadzi studia na wszystkich trzech poziomach nauczania – licencjackim, magisterskim, doktorskim oraz studia podyplomowe
 • Collegium Civitas to sprawdzona i wiarygodna Uczelnia. Wysoką jakość kształcenia na wszystkich kierunkach studiów potwierdzają pozytywne oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 • Nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy – jesteśmy w czołówce uczelni najbardziej cenionych przez pracodawców - wg rankingu „Wprost” z 2016 r.
 • W Collegium Civitas studiujesz w międzynarodowym środowisku, na zajęciach spotkasz kolegów z ponad 50 krajów. Jesteśmy w czołówce najbardziej umiędzynarodowionej uczelnia w Polsce - według rankingu „Perspektywy” 2017 – 3 miejsce.
 • W Collegium Civitas możesz realizować swoje pasje i marzenia, podczas studiów możesz rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać nowe umiejętności w organizacjach studenckich, takich jak AZS, Klub Turystyczny „HIKERS”, Koło 3D – Diplomacy, Koło Coachingowe, teatr, chór Ars Cantata czy Samorząd Studencki.
 • Studenci Collegium Civitas korzystają z programów wymiany studenckiej, dzięki umowom z uczelniami z Unii Europejskiej, Szwajcarii, USA, Korei Płd., Kanady, Kazachstanu, Kirgistanu, Ukrainy, Tajwanu.

Studia I stopnia – licencjackie

Zarządzanie

Dziennikarstwo i nowe media

Stosunki międzynarodowe

Socjologia

Studia II stopnia – magisterskie

Stosunki międzynarodowe

Socjologia

Studia doktorskie

 • Socjologia

Studia podyplomowe (ponad 28 programów) z zakresu:

 • Psychologia i coaching
 • Zarządzanie i marketing
 • Bezpieczeństwo o analiza informacji
 • Nowe media i dziennikarstwo
 • Socjologia, kultura i sztuka
 • Stosunki międzynarodowe i dyplomacja

REKRUTACJA

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 145 punktów rekrutacyjnych uzyskanych z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdanych na maturze pisemnej. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata z niższą liczbą punktów podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki procentowe i oceny wpisane na świadectwie dojrzałości są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w następujący sposób:

Nowa matura

egzamin maturalny przeprowadzany w Polsce od 2002 roku, również ten zdawany w roku 2016. Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane z trzech pisemnych części egzaminu maturalnego.

Poziom podstawowy

1% – 1 pkt

Poziom rozszerzony

1% – 1,5 pkt

Stara matura

egzamin maturalny przeprowadzany w Polsce do 2005 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku niektórych szkół egzaminy te były organizowane w tej formie jeszcze przez kilka lat. Wyniki egzaminu są wyrażone w skali od 2 do 5 (do roku 1992) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych). Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane z dwóch pisemnych części egzaminu maturalnego oraz jednej części ustnej

Skala 1 – 6

Skala 2 – 5

2 (dop) – 20 pkt
3 (dst) – 40 pkt
4 (db) – 60 pkt
5 (bdb) – 80 pkt
6 (cel) – 100 pkt


3 (dst) – 40 pkt
4 (db) – 70 pkt
5 (bdb) – 100 pkt

Matura międzynarodowa IB (International Baccalaureate Diploma)

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane z pisemnej części egzaminu.

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

1 pkt – 1 pkt

1 pkt – 1,5 pkt

1 – 0 pkt
2 – 20 pkt
3 – 40 pkt
4 – 60 pkt
5 – 75 pkt
6 – 90 pkt
7- 100pkt

Wyniki uzyskane przez kandydatów posiadających zagraniczne wykształcenie są przeliczane odpowiednio w zależności od skali ocen obowiązującej w danym kraju.

Laureaci olimpiad przedmiotowych:

 • Olimpiady Filozoficznej
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady z Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady z Języka Angielskiego,
 • Olimpiady z Geografii,
 • Olimpiady z Matematyki będą przyjmowani na studia I stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego.

Zasady przyjęć

 1. Rejestracja on-line.
  Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl. Zwróć uwagę, aby dane osobowe oraz dotyczące przebytej edukacji były takie same jak w dowodzie osobistym i na świadectwie dojrzałości. Szczególnie zwróć uwagę na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne.
  Rekrutacja online
 2. Skompletowanie dokumentów.
  Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty kwalifikacyjnej. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, numer kandydata.
 3. Złożenie dokumentów.
  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.
 4. Decyzja.
  Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji na studia. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.
 5. Dopełnienie formalności.
  Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie umowy Uczelnia-Student oraz dokonanie odpłatności za studia.
 6. Rozpoczęcie studiów. Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz plan zajęć.

UWAGA! Proces rekrutacji uruchamiany jest w momencie dostarczenia wymaganych dokumentów.

Kalendarz imprez studenckich


Otrzęsiny

Otrzęsiny to znana już od starożytności forma rytuału przejścia, związana z wkraczaniem w nowy etap życia. I choć większości z nas nadal mogą kojarzyć się z nieprzyjemnymi emocjami, to w obecnej formie są wyłącznie bardzo dobrą zabawą. Otrzęsiny organizowane przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego mają na celu zapoznanie, nieśmiałych i zagubionych w nowej rzeczywistości żaków ze światem studenckiej kultury i studenckich imprez, które są najlepszym remedium na uczelniane troski. W trakcie dwóch październikowych wieczorów na Osiedlu Akademickim Ligota w Katowicach dla studentów występują znani i lubiani artyści (w ubiegłych latach zaszczyciły nas formacje Indios Bravos, Akcent i Feel), organizowane są konkursy, a w akademikach mobilizują się przebierańcy. Z każdym rokiem Otrzęsiny cieszą się coraz większą popularnością wśród nowych członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, dla których udział w imprezach jest całkowicie bezpłatny.

Studencki Klub Filmowy

Od listopada ruszają pokazy filmów kultowych, pokazy tematyczne, noce filmowe. Projekt Studencki Klub Filmowy realizowany jest przez Samorząd Studencki UŚ. Tak właśnie nazywają się organizowane raz w miesiącu spotkania, podczas których projekcja obrazu poprzedzona jest wprowadzeniem znawcy tematyki, a zakończona komentarzami i dyskusją zaproszonych gości oraz widzów. Studencki Klub Filmowy jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Łączy możliwość przeżywania emocji w Sali kinowej z szansą podzielenia się własnymi uwagami i spostrzeżeniami oraz wsłuchania się w głos innych widzów. Dodatkową zaletą projekcji w ramach SKF jest możliwość zobaczenia nowego filmu w wersji kinowej w przystępnej cenie 10 zł dla wszystkich. W pokazach uczestniczą nie tylko studenci różnych uczelni, ale także pracownicy naukowi, absolwenci, licealiści i wszyscy zainteresowani. W filmy wprowadzają nas specjaliści różnych dyscyplin, wśród których byli także reżyserzy wykładający w Uniwersytecie Śląskim: profesor Krzysztof Zanussi oraz doktor Magdalena Piekorz.

Laur Studencki

W katowickim kinoteatrze Rialto, od kilku lat studenci Uniwersytetu Śląskiego wyróżniają specjalną nagrodą ważnych dla siebie ludzi i instytucje. Nagroda Lauru Studenckiego, jedynego takiego wyróżnienia w Polsce, to forma podziękowania tym wszystkim, którzy okazali studentom pomoc w organizacji wielu przedsięwzięć. Przyznawana w pięciu kategoriach statuetka jest symbolicznym ukłonem SamorząduS tudenckiego, Kół Naukowych i wszystkich aktywnych studentów Uniwersytetu Śląskiego w kierunku ludzi dobrej woli, bez których nie było by ani dużych, ani małych studenckich imprez. Statuetkę Lauru Studenckiego studenci przyznają w pięciu kategoriach: Organizacja przyjazna studentom, Promotor kultury studenckiej, Wydarzenie Kulturalne roku, Nagroda Honorowa oraz Przyjaciel studenta. W ostatniej kategorii laureata wybierają wszyscy studenci naszej uczelni.
www.laurstudencki.pl

Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych FAZA

Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych (w skrócie: FAZA) to organizowany od 2006 roku przegląd formacji muzycznych i kabaretowych cieszący się dużym zainteresowaniem zarówno młodych artystów, jak i fanów dobrej muzyki i zabawy. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń wybranych zostaje pięć kabaretów i pięć zespołów, które rywalizują o cenne nagrody i możliwość występu na Juwenaliach Śląskich, a zwycięzca zostaje wyłoniony przez profesjonalne jury. By uatrakcyjnić FAZĘ, dwa lata temu przyjęta została nowa formuła – każdy z przeglądów wieńczy występ uznanej i popularnej wśród studentów gwiazdy (do tej pory dla żaków wystąpili: Hurt, Czesław Śpiewa, DNO oraz Kabaret Czesuaf).Festiwal ma już swoje stałe miejsce w kalendarzu studenckich imprez i odbywa się zawsze w połowie marca w Klubie Straszny Dwór na Osiedlu Akademickim Ligota w Katowicach.
www.fazafestiwal.pl

Festiwal Nauki

5 dni, 5 miast, 150 projektów. Dinozaury w centrum miasta, viagra w płynie, gwoździe przybijane bananem, zjazdy do kopalni, Jarmark Wiedzy… to tylko kilka przykładowych atrakcji kwietniowego Festiwalu Nauki. Festiwal to cykliczna impreza popularnonaukowa integrująca środowisko akademickie wokół nauki i kultury. To czas, w którym prezentujemy naszą działalność i wyniki badań, dyskutujemy z zaproszonymi gośćmi, zachęcamy do studiowania w Uniwersytecie Śląskim, a przy tym świetnie się bawimy. Festiwal to promocja szkolnictwa wyższego w pięciu miastach akademickich Uniwersytetu Śląskiego: Katowicach, Cieszynie, Rybniku, Sosnowcu i Chorzowie. W trakcie dwóch dni festiwalowych na ulicy Bankowej w Katowicach gości miasteczko namiotowe, w którym prezentują się wydziały, koła naukowe, stowarzyszenia, inicjatywy nieformalne, media oraz inne agendy Uniwersytetu. To moment, w którym prezentujemy nasze pasje, osiągnięcia naukowe, wynalazki.
www.festiwalnauki.us.edu.pl

Juwenalia, juwenalia...

Maj to czas cieplejszych podmuchów wiatru, miłosnych uniesień, ale również jedynego w swoim rodzaju święta Studentów - Juwenaliów. Zgodnie z ideą to ostatni dzwonek na huczną zabawę do rana przed krwiożerczą sesją egzaminacyjną. Kto z nas nie marzy o zrelaksowaniu się i odświeżeniu umysłu lub lekkim wysiłku fizycznym w ten wiosenny czas? To wszystko można osiągnąć biorąc czynny udział w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie całego miasta Katowice. Nazwa „Juwenalia” pochodzi od łacińskiego słowa „iuvenalis”, co oznacza „igrzyska młodzieńców”, a tradycja święta młodości przetrwała tysiące lat by dotrzeć na Śląsk, gdzie Samorządy Studenckie miejscowych uczelni co roku dbają o jej podtrzymanie. Najważniejszymi wydarzeniami Juwenaliów Śląskich są bezpłatne koncerty plenerowe na Osiedlu Akademickim Ligota oraz Lotnisku Muchowiec oraz Barwny Korowód Studentów kroczący ulicami katowickiego centrum. Ponadto studenci mogą uczestniczyć w Megafajnym Kabaretonie, pokazach filmowych, Grillowaniu z Radiem Egida oraz imprezach klubowych. Co roku swą obecnością zaszczycają nas wspaniali muzycy oraz kabareciarze - w ubiegłych latach wystąpili m.in. Kult, T.Love, Hey, Indios Bravos, Lao Che, Raz Dwa Trzy, Strachy na Lachy, Michael Gray, Vavamuffin, Pogodno, Kabaret Moralnego Niepokoju i Kabaret Łowcy.B.

Bez względu na wszystko, najwspanialsze jest jednak to, że Juwenaliom zawsze towarzyszy niepowtarzalna atmosfera luzu, wolności, szaleństwa i oderwania od rzeczywistości, wyraźnie manifestująca obecność braci studenckiej w regionie.
www.juwenaliaslaskie.pl
www.juwenalia.us.edu.pl

Organizacje studenckie

Samorząd Studentów Uniwersytetu Śląskiego

Samorząd Studentów Uniwersytetu Śląskiego to, mówiąc krótko, każdy ze studentów Uniwersytetu Śląskiego. By głos studencki był słyszalny i by móc wpływać na losy Uczelni, wybierani są reprezentanci – delegaci do organów samorządu, który jest jedynym przedstawicielem społeczności studenckiej UŚ. Przedstawiciele są wybierani w powszechnych wyborach, które odbywają się raz na dwa lata – najbliższe będą w listopadzie 2010 r. Poza Radą Samorządu Studenckiego, przy różnych projektach współpracuje wielu studentów naszego Uniwersytetu, którzy chcą aktywnie kształtować rzeczywistość akademicką. Samorząd reprezentuje studentów we wszystkich ciałach kolegialnych decydujących o losach Uczelni: Senacie, Radach Wydziałów/Instytutów, Kolegiach Elektorów wybierających Rektorów i Dziekanów. W każdym z tych organów studenci stanowią 20%. Poza tym pracują w komisjach senackich, komisjach dyscyplinarnych, zespołach zapewniania jakości kształcenia i innych podobnych gremiach. Współdecydują również i wydają opinie dla władz rektorskich w takich kwestiach, jak podział środków z funduszu pomocy materialnej, remonty akademików i wysokości stypendiów dla studentów. Ponad to Samorząd Studencki samodzielnie dokonuje podziału środków przeznaczonych na działalność studencką pomiędzy koła naukowe i inne uczelniane organizacje studenckie. Ma również istotny wpływ na kształt Regulaminu Studiów, czyli studenckiej „konstytucji” – mogą proponować zmiany i nowe rozwiązania, lub zablokować przeforsowanie niekorzystnych dla studentów rozstrzygnięć. Samorząd wspiera kulturę studencką, realizując szereg projektów, takich jak: Otrzęsiny, Festiwal Nauki, Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych „FAZA”, Gala Laurów Studenckich, Obóz Adaptacyjny – Campus Akademicki Solina, największe studenckie święto – Juwenalia oraz wiele innych.

Adwokatura Studencka

Uczelniana Adwokatura Studencka Uniwersytetu Śląskiego powstała, by pomagać studentom w kwestiach prawnych dotyczących studiów oraz chronić prawa studenta. Członek Adwokatury Studenckiej zobowiązany jest przyjąć i rozpatrzyć wszystkie wnioski, skargi oraz zażalenia studentów Uniwersytetu Śląskiego – pod warunkiem, iż nie kolidują one ze Statutem lub Regulaminem Studiów. Pomoc prawna udzielana przez członków Adwokatury Studenckiej jest bezpłatna. Członkami adwokatury są studenci Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W wykonywaniu swoich zadań Adwokatura współdziała ze wszystkimi właściwymi organami Uczelni. Dyżury odbywają się w terminach określonych na początku roku akademickiego w biurze Samorządu Studenckiego przy ulicy Bankowej 12A. Studenci mogą również kontaktować się z Adwokaturą Studencką drogą mailową.

Koła naukowe

Koła naukowe, artystyczne czy sportowe to organizacje studenckie, które skupiają osoby mające wspólne pasje i zainteresowania. Koła naukowe organizują i uczestniczą w konferencjach o zasięgu lokalnym, regionalnym oraz krajowym. Członkowie kół mogą pogłębiać wiedzę prowadząc badania, wydając publikacje, organizując szkolenia czy też spotkania z wybitnymi ludźmi nauki, kultury, polityki. Na Uniwersytecie Śląskim istnieje ponad 150 kół naukowych, ich pełny spis znajdziecie na stronie www.studenci.us.edu.pl Jeżeli nie ma jeszcze koła odpowiadającego Twoim zainteresowaniom – możesz je stworzyć! Organizacje studenckie mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć, składając wnioski i kosztorysy projektów w biurze Samorządu Studenckiego. Wzór wniosku jest dostępny na stronie www.studenci.us.edu.pl w Banku pism. Organizacje studenckie w wyznaczonych terminach składają sprawozdania finansowe i merytoryczne ze swojej działalności. Wzór sprawozdania finansowego również znajdziecie w Banku pism.

Chór Uniwersytetu Śląskiego „HARMONIA” w Cieszynie

Chór Uniwersytetu Śląskiego kontynuuje tradycje założonego w 1908 roku w Cieszynie Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia”, które prowadziło działalność artystyczną do roku 1968. Po trzyletniej przerwie odrodziło się jako chór akademicki przy powstałej w roku 1971 Filii Uniwersytetu Śląskiego, a zespół tworzyli studenci kierunku Wychowanie muzyczne. Obecnie członkami chóru są studenci i absolwenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Siedzibą „Harmonii” jest cieszyński Instytut Muzyki przy Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Wykształcenie muzyczne chórzystów ma znaczący wpływ na stale utrzymujący się wysoki poziom artystyczny i niezwykle dynamiczny rozwój zespołu. Do sukcesów chóru przyczynili się jednak przede wszystkim znakomici dyrygenci - Władysław Wilczak, Helena Danel-Bobrzyk, Halina Goniewicz-Urbaś, Izabella Zielecka-Panek – prowadząca zespół do dzisiaj. W tym okresie chór zdobył szereg prestiżowych nagród, koncertował podczas festiwali w Polsce i Europie, nagrywał dla radia i telewizji, realizował nagrania płytowe. Jednym z ciekawszych jest montaż słowno-muzyczny Do tych co mają tak za tak, nie za nie, przygotowany wspólnie z Arturem Żmijewskim i beskidzkim folklorystą – Józefem Brodą. Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” w swojej długoletniej działalności koncertował w Austrii, Belgii, Holandii, Luksembergu, Niemczech, Irlandii, Jugosławii, Rosji, Szwajcarii, Czechach, Tajlandii. Występował z wieloma orkiestrami, m.in. z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Krakowie, orkiestrami filharmonicznymi z Katowic, Krakowa, Zabrza i Białegostoku, Orkiestrą Państwowej Opery w Koszycach i Opery Krakowskiej.
www.harmonia.us.edu.pl

Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”

Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” działa przy Uniwersytecie Śląskim od 1969 roku. Był wielokrotnie nagradzany na różnego rodzaju przeglądach i festiwalach odbywających się tak w Polsce, jak i za granicą np. w Brazylii, Argentynie, USA, Słowacji, Syrii, Emiratach Arabskich, a ostatnio w Turcji, Szwajcarii, Sycylii. Zespół kultywuje folklor Śląska, Beskidów oraz innych regionów, wykonuje także tańce narodowe. Od lat z powodzeniem jest organizatorem i gospodarzem corocznego Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego, imprezy przyciągającej liczną publiczność w miastach Śląska i Zagłębia. W tym roku zespół „Katowice” otrzymał Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Jeśli lubisz tańczyć i śpiewać, jeśli szukasz nowych przyjaźni i mocnych wrażeń, jeśli jesteś ciekawy świata, dołącz do Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice”. Członkowie SZPiT „Katowice” w ramach zajęć w zespole otrzymują zaliczenie z wychowania fizycznego.

Akademicki Związek Sportowy

Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Śląskiego jest organizacją o charakterze rekreacyjno-sportowym, działającą na rzecz wszystkich studentów. Co roku około 2000 osób zapisuje się do naszego Klubu. AZS oferuje zajęcia rekreacyjne w 35 dyscyplinach, a w tym: wszystkie sporty walki; różne formy zajęć tanecznych i rekreacyjnych: salsa, taniec irlandzki, taniec towarzyski, aerobik, step, joga; gry zespołowe; -sporty indywidualne: wspinaczka, tenis ziemny, tenis stołowy, badminton i in.; sporty zimowe: narciarstwo, snowboard. Dla lubiących rywalizację sportową istnieje 5 sekcji wyczynowych. Członkowie AZS startują w Akademickich Mistrzostwach Polski i Śląska. Reprezentując uczelnię można otrzymać stypendium sportowe. Ponadto AZS organizuje obozy i wyjazdy turystyczne (m.in. do Włoch, Francji, Czech i Indii). W roku 2009 wyjechało z nami 260 osób.

Niezależne Zrzeszenie Studentów

NZS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach istnieje od niemal 30 lat. Jest organizacją tworzoną przez młodych ludzi, pełnych pasji, realizujących swoje pomysły i cele. Profil działalności jest bardzo zróżnicowany, zajmuje się wszystkim co dotyczy i interesuje studentów - czyli m.in. organizacją wydarzeń kulturalnych, akcji charytatywnych, konferencji, imprez studenckich. Pracuje w ramach kilku działów: Dział Konferencyjny, Dział Promocji i PR, Dział Akcji Charytatywnych, Dział HR oraz Dział Animacji Kulturalnej. Oprócz tego w naszej organizacji zawsze jest miejsce na spontaniczną działalność i nowatorskie pomysły. Co roku organizuje także Adapciak dla nowych studentów, w którym niektórzy z was z pewnością brali udział. Będąc w NZS ciągle rozwijamy siebie, swoje pasje, umiejętności, a dodatkowo jesteśmy zgraną paczką przyjaciół, która się nawzajem wspiera, motywuje i, co najważniejsze, świetnie razem bawi. Studia to coś więcej niż wykłady, egzaminy i imprezy. To także czas na rozwój osobowości i realizację nawet najbardziej zwariowanych pomysłów. Działanie w organizacji studenckiej to szansa na najbardziej efektywne wykorzystanie czasu nastudiach.

AEGEE

Europejskie Forum Studentów AEGEE jest jedną z największych organizacji studenckich działających w Europie. AEGEE to organizacja, dzięki której możesz rozwijać swoje pasje, podnosić kwalifikacje, nauczyć się jak tworzyć i zarządzać projektami, a także podróżować po całej Europie i zawierać ciekawe i wartościowe znajomości. Naszymi głównymi celami są: promocja zjednoczonej Europy bez uprzedzeń; działalność na rzecz otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa; popieranie demokracji, praw człowieka, tolerancji, współpracy pomiędzy narodami, mobilności oraz edukacji w całej Europie; -umożliwienie młodym ludziom poznanie różnorodnej kultury całego kontynentu. Organizujemy różnego rodzaju szkolenia (najczęściej darmowe), wyjazdy szkoleniowe, wyjazdy wakacyjne, projekty o charakterze kulturalnym, imprezy integracyjne i wiele innych.

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytet Śląskiego to organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku w otoczeniu uniwersyteckim w celu wzmocnienia zarówno znaczenia Uczelni, jak i wspierania różnych inicjatyw akademików i studentów. Celami stowarzyszenia są przede wszystkim: promowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych i dydaktycznych, wspieranie organizacji wydarzeń w zakresie sztuki i kultury, współpraca ze środowiskiem biznesu i prowadzenie projektów na rzecz przedsiębiorczości akademickiej. SPUŚ to organizacja działająca w oparciu o przyjaźń i poczucie wspólnoty, bo takie idee przyświecały założycielom stowarzyszenia. :)

Radio Studenckie Egida

Istnieje od 1969 roku, jest jedną z najstarszych rozgłośni akademickich w Polsce i od samego początku było nastawione na kształcenie młodych talentów dziennikarskich. Zawsze sprzyjało temu zaplecze techniczne – siedziba radia z dwoma studiami nagraniowymi, pokojami montażowymi, salą konferencyjną i muzeum znajdującymi się na Osiedlu Akademickim Katowice – Ligota (budynek DS1). Radio Uniwersytetu Śląskiego od zawsze przyciągało ludzi, dla których tworzenie programu jest czymś więcej niż pasją. Dzisiaj możemy się pochwalić tym, że swoje pierwsze kroki stawiali w Egidzie znani ludzie świata kultury i sztuki, m.in. Kamil Durczok, Marek Czyż czy Piotr Baron. Poprzez szkolenia oraz nawiązywanie znajomości z innymi rozgłośniami studenckimi nieustannie ulepszamy jakość naszego programu tak, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy studentów. Obecnie oferujemy audycje autorskie o profilu muzycznym (śmiało można powiedzieć, że Egida nie boi się żadnego gatunku muzycznego), publicystycznym (sportowe, filmowe, serwisy informacyjne), a także kulturalnym. Dzięki współpracy z wieloma instytucjami kulturalnymi i innymi możemy codziennie prezentować najciekawsze informacje dotyczące życia studenckiego, rozrywki, ważnych wiadomości uniwersyteckich, a także nagradzać słuchaczy biletami i wejściówkami na wydarzenia artystyczne na terenie Śląska i nie tylko. Można słuchać nas codziennie poprzez stronę internetową www.egida.us.edu.pl, a także poprzez radiowęzeł na Osiedlu Akademickim. Radio Egida jest tworzone przez studentów dla studentów. Bycie dziennikarzem radiowym to ciężka praca, poświęcenie, ale w przypadku Egidy także rozrywka i przyjazny, zgrany zespół.

10 powodów, dla których warto studiować w CC

1. PRZYGOTOWANIE DO RYNKU PRACY

 • studia licencjackie, magisterskie i doktorat nauk humanistycznych w dyscyplinie: Socjologia (2005)
 • liczne zajęcia warsztatowe
 • bezpośredni kontakt z wybitną kadrą profesorską
 • profesjonalne doradztwo zawodowe w trakcie studiów i po ich zakończeniu
 • liczne praktyki i staże krajowe oraz zagraniczne

Oferta studiów CC
Centrum karier Collegium Civitas

2. ZAWSZE W CZOŁÓWCE RANKINGÓW

 • siedmiokrotnie 1. miejsce w rankingu tygodnika „Wprost”
 • Socjologia i Politologia na 1. miejscu w Polsce wg tygodnika „Polityka”
 • zawsze w czołówce polskich uczelni niepublicznych rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”
 • wśród 20 najlepszych uniwersytetów rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”
 • w 2015 r. w kategorii „Umiędzynarodowienie uczelni” 3. miejsce pośród wszystkich polskich uczelni w rankingu „Perspektyw”
 • w czołówce uczelni niepublicznych najbardziej cenionych przez pracodawców wg rankingu tygodnika „Wprost”
 • Kategoria A oceny parametrycznej potencjału jednostek naukowych wg Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • tytuł „Uczelnia Liderów” przyznany we wszystkich edycjach Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji

Sprawdź Nagrody i osiągnięcia Collegium Civitas

3. DOŚWIADCZENIE I NAJLEPSZA KADRA

 • od ponad 18 lat na rynku edukacyjnym
 • kadra profesorska Polskiej Akademii Nauk z dziedziny socjologii, politologii i historii, m.in. Tadeusz GadaczAndrzej PaczkowskiAndrzej Friszke, Bogdan Mach osobistości ze świata dyplomacji - byli ambasadorowie RP m.in. Maciej Koźmiński (na Węgrzech)Maria Krzysztof Byrski (w Indiach), Krzysztof Dębnicki (w Indiach, Mongolii i Pakistanie), Grzegorz Dziemidowicz (w Egipcie i Grecji) i Ryszard Żółtaniecki (w Grecji i na Cyprze) europosł Rafał TrzaskowskiWojciech Roszkowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wiesław Johann znane postaci świata mediów, m.in.: Edwin Bendyk, Juliusz Braun, Michał KomarRoman Kurkiewicz, Grzegorz Miecugow, Konrad Piasecki, Jacek Żakowski, Michał Broniatowski i wielu innych.

Informacje o kadrze dydaktycznej

Tryb studiowania, który na innych uczelniach jest przywilejem nielicznych, w Collegium Civitas stanowi standard studiowania. Uczelnia łączy solidne podstawy akademickiego wykształcenia społecznego i humanistycznego z wysokiej jakości wiedzą specjalistyczną i zdobywaniem praktycznych umiejętności. Umożliwiają to:

 • bezwydziałowa struktura uczelni
 • system punktów zaliczeniowych pozwalający uczestniczyć w zajęciach z różnych kierunków
 • możliwość kształtowania toku studiów dostosowanego do osobistych potrzeb i zainteresowań
 • blisko 300 przedmiotów do wyboru
 • unikatowe zajęcia z retoryki i sztuki pisania, historii sztuki i teatru, tańca, muzyki, fotografii czy savoir-vivre’u

4. Studia w centrum Warszawy – Pałac Kultury i Nauki

Collegium Civitas mieści się w najbardziej prestiżowej lokalizacji w Polsce, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.

5. BLISKOŚĆ ŚWIATA

 • umowy 45 uczelniami, z państw Unii Europejskiej, ze Szwajcarii, z USA, Korei, Kanady, Kazachstanu, Kirgistanu, Ukrainy czy Tajwanu
 • ponad 100 studentów i studentek każdego roku ma szansę na wyjazdy do renomowanych uczelni partnerskich

Zobacz pełną listę umów międzynarodowych

6. NOWOCZESNE ZAPLECZE DYDAKTYCZNE

Collegium Civitas oddaje do dyspozycji studentów i studentek:

 • pracownie komputerowe i dostęp do Internetu na terenie uczelni
 • czytelnię i bibliotekę podręczną
 • liczne naukowe bazy danych m.in. EBSCO, Springer, Elsevier, Web of Science, Wirtualna Biblioteka Nauki
 • darmowe dla studentów oprogramowanie największych światowych firm, m.in. SPSS, ATLAS.TI – wykorzystywanego w naukach społecznych
 • salę gimnastyczną i siłownię do treningu pod okiem osobistego instruktora

7. STUDY IN ENGLISH

 • CC jako pierwsza uczelnia w kraju uruchomiło studia społeczne także w języku angielskim
 • oferta zarówno dla osób z zagranicy, jak i z Polski
 • programy BA i MA pozwalające rozwinąć karierę w międzynarodowym biznesie, polityce lub nauce

Zobacz ofertę studiów w języku angielskim i dwujęzycznych

8. STYPENDIA I POMOC FINANSOWA

Każda osoba studiująca w CC może ubiegać się o:

 • stypendia i nagrodę Rektora dla najlepszych studentów
 • stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia
 • stypendium socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogę dla osób, które z przyczyn losowych znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej

Więcej informacji o stypendiach w CC

Studenci i studentki CC mogą co roku skorzystać ze stypendiów europejskich na studia w uczelniach partnerskich. Collegium Civitas jest w czołówce szkół wyższych oferujących wyjazdy i praktyki zagraniczne dzięki temu, że:

 • posiada rozbudowane kontakty z 70 uczelniami zagranicznymi
 • stawia nacisk na naukę języków obcych
 • daje możliwość łączenia zajęć w języku polskim i angielskim
 • wprowadziło system punktów zaliczeniowych ECTS
 • uczestniczy w programie Erasmus+

9. Rozwijanie pasji i PRZYJAZNA ATMOSFERA

 • otwarci i ciekawi świata ludzie
 • liczne koła naukowe, konferencje i spotkania ze znanymi osobistościami
 • sekcje sportowe i przede wszystkim imprezy w najlepszych warszawskich klubach
 • pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych i wykładowców prowadzących zajęciach w grupach integracyjnych

10. Collegium Civitas House

Kameralne domy studenckie położone blisko centrum, w pobliżu terenów rekreacyjnych w jednej z najatrakcyjniejszych dla studentów części Warszawy, z łatwym dojazdem komunikacją miejską do siedziby uczelni. W nowoczesnych budynkach dostępne są w pełni wyposażone kuchnie, łazienki, pokoje, garderoby, WI-FI i pomieszczenia na rowery.

Sprawdź nasze zaplecze socjalne i dydaktyczne

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt