MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Informacja dla kandydatów:
tel. 22 517 96 11, 22 517 96 35
godziny pracy:
- poniedziałek-piątek w godz. 10.00-18.00
- soboty w godz. 10.00-14.00

www.studia.swps.pl
www.facebook.com/UniwersytetSWPS

www.swps.pl/warszawa

rekrutacja@swps.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
 • O nas
 • Humaniści XXI wieku
 • Otwarci na świat
 • Jak zacząć
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

Warszawa

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje ponad 30 interdyscyplinarnych kierunków studiów w 5 miastach: Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu. Od 19 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w Polsce.

Programy studiów na Uniwersytecie SWPS tworzone są przez najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, którzy dostosowują je do potrzeb studentów i kładą nacisk na doskonalenie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. Dydaktycy naszej uczelni mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Z podręczników takich uczonych, jak prof. Jan Strelau, prof. Dariusz Doliński, prof. Wiesław Godzic, prof. Wojciech Burszta, prof. Witold Wołodkiewicz, prof. Paweł Boski czy prof. Tomasz Zaleśkiewicz uczą się studenci w całej Polsce. Dzięki stałemu kontaktowi z wybitnymi naukowcami oraz doświadczonymi ekspertami nasi studenci biorą czynny udział w badaniach naukowych, zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności w wybranych przez siebie obszarach i efektywnie planują swoją karierę zawodową.

Uniwersytet SWPS to uczelnia niepubliczna najczęściej wybierana przez kandydatów na studia, co potwierdzają raporty MNiSW. Silną pozycję uczelni na rynku edukacyjnym poświadcza także coroczny Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy”. Według rankingu z 2015 r. Uniwersytet SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną prowadzącą studia na takich kierunkach jak: psychologia, studia filologiczne, kulturoznawstwo, studia azjatyckie oraz socjologia.

Absolwenci studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS mogą kontynuować edukację i karierę naukową w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia, prawo, kulturoznawstwo, socjologia, literaturoznawstwo w Warszawie oraz psychologia we Wrocławiu. Uczelnia nadaje także stopień doktora habilitowanego w dyscyplinach, takich jak psychologia i kulturoznawstwo na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz psychologia we Wrocławiu.

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się na stronie www.studia.swps.pl

Czy wiesz, że:

 • W corocznym Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” niezmiennie od 2007 r. Uniwersytet SWPS (wcześniej SWPS) jest najlepszą niepubliczną uczelnią o profilu społeczno-humanistycznym w Polsce.
 • W 2014 r. na Uniwersytecie SWPS realizowanych było 348 projektów badawczych o wartości prawie 30 mln zł oraz 13 projektów europejskich ze środków EFS w ramach POKL oraz funduszy norweskich i EOG na kwotę ponad 23 mln zł.
 • Nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy – wg rankingu „Wprost” z 2014 r. jesteśmy najbardziej cenioną uczelnią niepubliczną kształcącą w zakresie nauk społecznych i filologii obcych
 • Wypowiedzi ekspertów z Uniwersytetu SWPS pojawiają się w mediach średnio 870 razy w miesiącu.
 • Kształcimy młodą kadrę naukowców – wypromowaliśmy dotychczas 153 doktorów, a 37 osobom nadaliśmy stopień doktora habilitowanego (dane z 31 marca 2015 r.)

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt