MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75

www.twitter.com/kozminskiuni

www.kozminski.edu.pl

rekrutacja@kozminski.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Założona w 1993 roku warszawska Akademia Leona Koźmińskiego jest uczelnią o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Prowadzi badania naukowe i kształci w zakresie: zarządzania, finansów, ekonomii, prawa, administracji, psychologii biznesu i socjologii.

Jest jedyną uczelnią w Polce, która posiada potrójną akredytację międzynarodową: AACSB, EQUIS i AMBA; ma też aż trzy oceny wyróżniające Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków: zarządzanie, prawo i administracja. W ramach tzw. oceny parametrycznej jednostek naukowych dla badań w zakresie nauk ekonomicznych otrzymała kategorię pierwszą.

Według rankingów edukacyjnych „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”, nieprzerwanie od 15 lat Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią niepubliczną w Polsce. Odnosi również sukcesy w międzynarodowych rankingach dziennika „Financial Times”, konkurując z najlepszymi uczelniami biznesowym na świecie. Obecnie wg tego rankingu studia magisterskie ALK z zakresu finansów zajmują 21. miejsce na świecie, a studia magisterskie z zarządzania – miejsce 25.

Akademia Leona Koźmińskiego skupia wybitne osobowości polskiej nauki, biznesu i życia publicznego. Wśród wykładowców znajdują się profesorowie z bogatym dorobkiem naukowym, zdobywanym w kraju i za granicą, byli premierzy i ministrowie, wizytujący profesorowie z najlepszych uczelni biznesowych świata. Gościnne wykłady wygłaszają nobliści z dziedziny ekonomii, ambasadorowie, członkowie rządu i prezesi największych korporacji. Wykształcona w ALK młoda kadra naukowa odbywa staże w uczelniach amerykańskich i europejskich. Uczelnia prowadzi ożywioną wymianę i współpracę z ponad 200 uznanymi uniwersytetami na całym świecie. Sama również przyciąga liczne grono cudzoziemców. Niemal 30% studentów dziennych stanowią obcokrajowcy z 64 państw. Na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych kształci prawie 8000 osób.

Uprawnienia habilitacyjne: 2
H – dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (uprawnienia habilitacyjne od grudnia 2003 r.)
H – dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (uprawnienia habilitacyjne od czerwca 2011 r.)
H – dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa

Uprawnienia doktorskie: 5
D – dr nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (uprawnienia doktorskie od 1998 r.)
D – dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (uprawnienia doktorskie od 2008 r.)
D – dr nauk prawnych w zakresie prawa (uprawnienia doktorskie od 2009 r.)
D – dr nauk społecznych w zakresie socjologii (uprawnienia doktorskie od 2013 r.)
D – dr nauk ekonomicznych w zakresie finansów (uprawnienia doktorskie od 2013 r.)

Rektor: prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki
Prezydent: prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński

Informacje dodatkowe

Uprawnienia habilitacyjne: 2
H – dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (uprawnienia habilitacyjne od grudnia 2003 r.)
H – dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (uprawnienia habilitacyjne od czerwca 2011 r.)
H – dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa

Uprawnienia doktorskie: 5
D – dr nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (uprawnienia doktorskie od 1998 r.)
D – dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (uprawnienia doktorskie od 2008 r.)
D – dr nauk prawnych w zakresie prawa (uprawnienia doktorskie od 2009 r.)
D – dr nauk społecznych w zakresie socjologii (uprawnienia doktorskie od 2013 r.)
D – dr nauk ekonomicznych w zakresie finansów (uprawnienia doktorskie od 2013 r.)

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt