MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69
tel. 261 26 25 20

STUDIA WOJSKOWE:
Wydział Planowania i Szkolenia  
tel. 261 26 27 10
e-mail: rekrutacja@amw.gdynia.pl

STUDIA CYWILNE:
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
tel. 261 26 29 23
e-mail: rekrutacja.wdiom@amw.gdynia.pl

Dziekanat Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
tel. 261 26 26 10
e-mail: wniuo@amw.gdynia.pl

Dziekanat Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego
tel. 261 26 26 48
e-mail: rekrutacja.wme@amw.gdynia.pl

Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
tel. 261 26 28 12

www.amw.gdynia.pl

rekrutacja@amw.gdynia.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kształci studentów cywilnych i wojskowych. Uczelnia znajduje się w Gdyni, tuż obok największego portu wojennego Marynarki Wojennej RP. Obiekty uczelniane tworzą zwarty kampus. Wszystkie zajęcia odbywają się w położonych blisko siebie budynkach, dzięki czemu studenci nie muszą pokonywać zbyt dużych odległości. W Akademii można podjąć naukę na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Wydziale Mechaniczno - Elektrycznym, Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Dzięki szerokiej gamie funkcjonujących organizacji studenckich, studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz budować kompetencje i doświadczenia.

W AMW studenci nie tylko zdobywają wiedzę, ale także umiejętności praktyczne dzięki ćwiczeniom na różnego rodzaju symulatorach. Mogą oni korzystać z doskonale wyposażonych multimedialnych sal wykładowych, a także m.in. różnego rodzaju symulatorów (GMDS, mostka nawigacyjnego, siłowni okrętowych, broni podwodnej i artylerii, symulatora ARPA, symulatora spawania, symulatora strzeleckiego Śnieżnik). Bazę dydaktyczną uczelni uzupełniają Biblioteka Główna, Centrum Konferencyjne oraz Akademickie Centrum Sportowe. Atutem Uczelni są komfortowe Domy Studenckie, które znajdują się na terenie kampusu.

Uczelnia w liczbach:

Rok założenia: 1922
Liczba studentów ogółem: 4129
- w tym liczba kobiet: 1537
- w tym liczba cudzoziemców: 15
- w tym studenci stacjonarni: 2004
Nauczyciele akademiccy: 255
Uprawnienia habilitacyjne: 1. Dyscyplina nauki o bezpieczeństwie
Uprawnienia doktorskie: 1. dyscyplina geodezja i kartografia, 2. dyscyplina nauki o bezpieczeństwie

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

  • kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – Rektor-Komendant
  • kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski – Prorektor ds. Wojskowych
  • dr hab. Dariusz Bugajski, prof. AMW – Prorektor ds. Kształcenia
  • dr hab. inż. Ignacy Gloza, prof. AMW – Prorektor ds. Nauki 

Informacje dodatkowe

Zasady rekrutacji na studia wojskowe:
– konkurs świadectw dojrzałości: wynik egzaminu maturalnego z matematyki i języka angielskiego zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (więcej punktów za R),
– test sprawności fizycznej,
– test z języka angielskiego (opcja dla osób, które nie posiadają oceny z tego przedmiotu na świadectwie dojrzałości),
– rozmowa kwalifikacyjna.

Ogólne zasady rekrutacji na studia cywilne:
studia stacjonarne:

– konkurs świadectw dojrzałości; przy obliczaniu wskaźnika rekrutacyjnego bierze się pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu z poziomu podstawowego lub rozszerzonego; wyższy współczynnik dla R.
studia niestacjonarne:
– wg kolejności składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt