MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69

STUDIA WOJSKOWE:
Wydział Planowania i Szkolenia  
tel. tel. 261 262 519, 261 262 590
e-mail: rekrutacja@amw.gdynia.pl

STUDIA CYWILNE:
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
tel. 261 262 923
e-mail: rekrutacja.wdiom@amw.gdynia.pl

Dziekanat Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
tel. 261 262 561
e-mail: wniuo@amw.gdynia.pl

Dziekanat Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego
tel. 575-694-051
e-mail: rekrutacja.wme@amw.gdynia.pl

Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
tel. 261 262 812
e-mail: rekrutacja@amw.gdynia.pl

www.amw.gdynia.pl

rekrutacja@amw.gdynia.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kształci studentów cywilnych i wojskowych. Uczelnia znajduje się w Gdyni, tuż obok największego portu wojennego Marynarki Wojennej RP. Obiekty uczelniane tworzą zwarty kampus. Wszystkie zajęcia odbywają się w położonych blisko siebie budynkach, dzięki czemu studenci nie muszą pokonywać zbyt dużych odległości. W Akademii można podjąć naukę na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Wydziale Mechaniczno - Elektrycznym, Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Dzięki szerokiej gamie funkcjonujących organizacji studenckich, studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz budować kompetencje i doświadczenia.

W AMW studenci nie tylko zdobywają wiedzę, ale także umiejętności praktyczne dzięki ćwiczeniom na różnego rodzaju symulatorach. Mogą oni korzystać z doskonale wyposażonych multimedialnych sal wykładowych, a także m.in. różnego rodzaju symulatorów (GMDS, mostka nawigacyjnego, siłowni okrętowych, broni podwodnej i artylerii, symulatora ARPA, symulatora spawania, symulatora strzeleckiego Śnieżnik). Bazę dydaktyczną uczelni uzupełniają Biblioteka Główna, Centrum Konferencyjne oraz Akademickie Centrum Sportowe. Atutem Uczelni są komfortowe Domy Studenckie, które znajdują się na terenie kampusu.

Uczelnia w liczbach:
Rok założenia: 1922
Liczba studentów ogółem: 2167
- w tym liczba kobiet: 1021
- w tym liczba cudzoziemców: 111
- w tym studenci stacjonarni: 1933
Nauczyciele akademiccy: 272
Uprawnienia habilitacyjne:
1. Dyscyplina nauki o bezpieczeństwie
Uprawnienia doktorskie:
1. dyscyplina geodezja i kartografia,
2. dyscyplina nauki o bezpieczeństwie

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

  • kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – Rektor-Komendant
  • kmdr Paweł Podgórny – Prorektor ds. Wojskowych
  • kmdr dr hab. Dariusz Bugajski, prof. AMW – Prorektor ds. Kształcenia
  • kmdr dr hab. inż. Tomasz Kniaziewicz, prof. AMW – Prorektor ds. Nauki 

Informacje dodatkowe

Zasady rekrutacji na studia wojskowe:
– konkurs świadectw dojrzałości: wynik egzaminu maturalnego z matematyki i języka angielskiego zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (więcej punktów za R),
– test sprawności fizycznej,
– test z języka angielskiego (opcja dla osób, które nie posiadają oceny z tego przedmiotu na świadectwie dojrzałości),
– rozmowa kwalifikacyjna.

Ogólne zasady rekrutacji na studia cywilne:
studia stacjonarne:
– konkurs świadectw dojrzałości; przy obliczaniu wskaźnika rekrutacyjnego bierze się pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu z poziomu podstawowego lub rozszerzonego; wyższy współczynnik dla R.
studia niestacjonarne:
– wg kolejności składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt