MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
tel. 22 561 76 24, fax 22 833 07 24
Punkt Rekrutacyjny:
tel. 22 561 79 92

www.sgsp.edu.pl

sgsp@sgsp.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą
i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, działającą na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. nr 12, poz. 68, z późn. zm.). SGSP prowadzi studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe i kursy.
Działalność dydaktyczno-naukowa w SGSP realizowana jest na dwóch wydziałach: Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

Uczelnia w liczbach
Rok założenia: 1938
Uprawnienia doktorskie: dla Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (decyzja Nr BCK-VI-U-Dr-461/2015 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 27 czerwca 2016 r. o przyznaniu Wydziałowi Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska)

 

Informacje szczegółowe: www.sgsp.edu.pl/rekrutacja-na-studia

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

  • nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP – Rektor-Komendant SGSP
  • bryg. dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP – Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich
  • st. bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki – Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych

Informacje dodatkowe

Informacje szczegółowe: www.sgsp.edu.pl/rekrutacja-na-studia

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt