MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
fax: 22 833 07 24
Punkty Rekrutacyjne:
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego: tel. 22 561 79 92
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego: tel. 22 561 76 11

www.sgsp.edu.pl

sgsp@sgsp.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest uczelnią akademicką. Działalność dydaktyczno-naukowa w SGSP realizowana jest na dwóch wydziałach: Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Natomiast Wydziałowi Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Wydziały i Kierunki Kształcenia

Na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego prowadzone są dwa kierunki kształcenia: inżynieriabezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują do prowadzenia i realizacji wszystkichelementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzaniabezpieczeństwem powszechnym, ochronąludności i zarządzania ryzykiem w każdej jednostceadministracyjnej i każdym przedsiębiorstwie.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują do wykonywania zadań w obszarzebezpieczeństwa wewnętrznego, realizowanych przezorgany państwowe i samorządowe, a także podmiotygospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ichstatutowymi obowiązkami w tym zakresie. Zdobytawiedza pozwala absolwentowi kierunku bezpieczeństwowewnętrzne na rozumienie mechanizmówkształtujących bezpieczeństwo państwa w wymiarzewewnętrznym, a także wielokierunkową eksploracjęwłaściwej problematyki z perspektywy nauko bezpieczeństwie, nauk ekonomicznych oraz naukprawnych.

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego przygotowują wysoko wykwalifikowaną oficerskąi cywilną kadrę do wykonywania zadań wynikającychz funkcjonowania systemów ratownictwa i ochronyprzeciwpożarowej, których głównym celem jestochrona życia, zdrowia oraz mienia i środowiskaprzed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i innychmiejscowych zagrożeń.

Informacje dodatkowe

Informacje szczegółowe: www.sgsp.edu.pl/rekrutacja

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt