MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

12-100 Szczytno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
tel. 89 621 59 00, fax 89 621 54 83

www.wspol.edu.pl; www.facebook.com/WyzszaSzkolaPolicji

wspol@wspol.edu.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2016 r. Nr 287, poz. 1782 z późn. zm.) oraz publiczną szkołą wyższą — uczelnią służb państwowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Misją Uczelni jest odkrywanie i przekazywanie prawdy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez prowadzenie badań, kształcenie kadr naukowych, doktorantów, studentów, słuchaczy, uczestników kursów i szkoleń oraz jej upowszechnianie.

 

Uczelnia w liczbach:
Rok założenia: 1990

Liczba studentów na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol wg stanu na dzień 30 listopada 2016 r.:
Liczba studentów ogółem: 2022
- w tym liczba kobiet: 521
- w tym liczba cudzoziemców: 1
- w tym studenci stacjonarni: 1037

Liczba studentów na Wydziale Administracji WSPol wg stanu na dzień 30 listopada 2016 r.:
Liczba studentów ogółem: 683
- w tym liczba kobiet: 306
- w tym liczba cudzoziemców: 1
- w tym studenci stacjonarni: 365
Nauczyciele akademiccy: 189 w tym 40 pracowników cywilnych, 149 funkcjonariuszy Policji.
Uprawnienia doktorskie: Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie.

 

Uwaga:

 • przyjęcie na studia do WSPol osoby cywilnej nie jest jednoznaczne z przyjęciem jej do służby w Policji;
 • Komendant Główny Policji podpisał porozumienie z władzami niektórych uczelni, które umożliwia absolwentom wstępującym do Policji w ciągu roku od zakończenia studiów, odbycie krótszego policyjnego szkolenia podstawowego;
 • rejestracja kandydatów na studia jest prowadzona w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Władze Uczelni:

 • insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor
 • podinsp. dr Zbigniew Mikołajczyk – Zastępca Komendanta-Prorektor
 • insp. Krzysztof Baran – Kanclerz

Informacje dodatkowe

Uwaga:

 • przyjęcie na studia do WSPol osoby cywilnej nie jest jednoznaczne z przyjęciem jej do służby w Policji.
 • Komendant Główny Policji podpisał porozumienie z władzami Uczelni, które umożliwia absolwentom wstępującym do Policji w ciągu roku od zakończenia studiów, odbycie krótszego policyjnego szkolenia podstawowego,
 • dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą – podstawą kwalifikacji jest wstępny egzamin pisemny lub rozmowa kwalifikacyjna,
 • rejestracja kandydatów na studia jest prowadzona w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt