MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Morska w Szczecinie

70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2
tel. 91 48 09 400 - centrala
Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej
International Students and Mobility Office

70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, pokój 102
tel. 91 480 93 45, 91 480 98 17 (RUS)
fax 91 480 98 31
www.admission.am.szczecin.pl
e-mail: international@am.szczecin.pl

www.am.szczecin.pl

am@am.szczecin.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną kształcącą profesjonalistów, znajdujących z powodzeniem zatrudnienie na morzu i lądzie – według najnowszych statystyk flota światowa potrzebuje od zaraz 40 tysięcy specjalistów, a liczba ta może jeszcze wzrosnąć w ciągu najbliższych lat.
Absolwenci uczelni to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy - dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Kształcimy poszukiwanych specjalistów

Nabór na uczelnię odbywa się według bardzo prostych zasad – wystarczy zdać egzamin maturalny i złożyć odpowiednie dokumenty. Dla osób, które nie wierzą, że poziom ich wykształcenia jest dostatecznie dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów Akademia Morska organizuje nieodpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki. Ponadto uczelnia oferuje atrakcyjny i bardzo dobrze funkcjonujący system pomocy socjalnej – zapewnia studentom wsparcie materialne oraz miejsca w akademiku. Mogą się oni ubiegać o stypendia: rektora, socjalne, sportowe oraz zapomogi.

Program kształcenia dostosowany jest do współczesnych warunków eksploatacji floty. Umożliwia to nowoczesna baza dydaktyczna, włącznie ze świetnie wyposażonym statkiem szkolno-badawczym m/v Nawigator XXI, laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi, symulatorami, silnikami, kokpitami sterowniczymi, elektronicznymi mapami oraz nowoczesnymi pracowniami komputerowymi. Spełnienie wymagań międzynarodowych konwencji i posiadanie certyfikatów jakości kształcenia lokuje Akademię Morską w Szczecinie w czołówce tego typu uczelni w Unii Europejskiej, a jej dyplomy są uznawane na całym świecie.

 

Uczelnia w liczbach
Rok założenia: 1947
Uprawnienia habilitacyjne: Wydział Nawigacyjny, Wydział Mechaniczny
Uprawnienia doktorskie: geodezja i kartografia, transport, budowa i eksploatacja maszyn

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

  • dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM  – Rektor
  • dr inż. Agnieszka Deja – Prorektor ds. Nauczania
  • dr hab. inż. Artur Bejger, prof. nadzw. AM – Prorektor ds. Nauki
  • dr inż. kpt. ż. w. Andrzej Bąk, prof. nadzw. AM  – Prorektor ds. Morskich

Informacje dodatkowe

Ogólne zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne: 
1. Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, język obcy, informatyka, geografia, język polski.
2. Dodatkowe formy rekrutacji obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunku nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (kierunki objęte Konwencją STCW – praca we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich):

  • spełnienie wymagań do uzyskania, bądź posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza (kandydaci, którzy nie posiadają międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na nieodpłatne, obowiązkowe badania lekarskie);
  • praktyka przygotowawcza w okresie wakacji – odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie.

3. W przypadku studiów niestacjonarnych na kierunkach: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika wymagane jest złożenie morskiego świadectwa zdrowia. Szczegóły dotyczące rekrutacji do Akademii Morskiej w Szczecinie są dostępne na stronie uczelni, w zakładce REKRUTACJA: http://rekrutacja.am.szczecin.pl/zasady-rekrutacji Specjalności na poszczególnych kierunkach studiów zostaną podane na stronie internetowej: www.rekrutacja.am.szczecin.pl

Terminy – studia stacjonarne

Studia I stopnia w języku polskim

Składanie dokumentów – dziekanat właściwego wydziału do 10.07.2018 r.
Badania lekarskie od 18.06.2018 r. do 10.07.2018 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji 13.07.2017 r.

 

Studia stacjonarne I stopnia w j. angielskim

 

Wydział Nawigacyjny

nawigacja w języku angielskim:

– rekrutacja od 01.09.2017 r. do 10.07.2018 r.

 

Wydział Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim:

– rekrutacja od 01.09.2017 r. do 10.07.2018 r.

 

Studia stacjonarne II stopnia w j. polskim

 

Wydział Nawigacyjny

nawigacja, geoinformatyka

– rekrutacja od 18.06.2018 r. do 10.07.2018 r.

 

Wydział Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn

– rekrutacja od 18.06.2018 r. do 17.09.2018 r.

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

zarządzanie i inżynieria produkcji, transport

– rekrutacja od 28.01.2019 r. do 12.02.2019 r.

 

Studia stacjonarne II stopnia w j. angielskim

 

Wydział Nawigacyjny

nawigacja w języku angielskim, geoinformatyka w języku angielskim

– rekrutacja od 01.09.2017 r. do 10.07.2018 r.

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

transport w języku angielskim

– rekrutacja od 25.06.2018 r. do 12.02.2019 r.

 

Terminy – studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne I stopnia w j. polskim

 

Wydział Nawigacyjny

geodezja i kartografia, informatyka:

– rekrutacja od 18.06.2018 r. do 21.09.2018 r.

nawigacja:

– rekrutacja od 18.06.2018 r. do 14.12.2018 r.

 

Wydział Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn, mechatronika:

– rekrutacja od 18.06.2018 r. do 19.12.2018 r.

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

logistyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji:

– rekrutacja od 25.06.2018 r. do 26.09.2018 r.

 

Studia niestacjonarne I stopnia w j. angielskim

 

Wydział Nawigacyjny

nawigacja w j. angielskim:

– rekrutacja od 18.06.2018 r. do 30.11.2018 r.

 

Studia niestacjonarne II stopnia w j. polskim

 

Wydział Nawigacyjny

nawigacja:

– rekrutacja od 18.06.2018 r. do 14.12.2018 r.

geoinformatyka:

– rekrutacja od 18.06.2018 r. do 21.09.2018 r.

 

Wydział Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn:

– rekrutacja od 18.06.2018 r. do 28.02.2019 r.

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

transport, zarządzanie i inżynieria produkcji:

– rekrutacja od 25.06.2018 r. do 26.09.2018 r.

 

Studia niestacjonarne II stopnia w j. angielskim

 

Wydział Nawigacyjny

nawigacja w j. angielskim:

– rekrutacja od 18.06.2018 r. do 14.12.2018 r.

geoinformatyka w j. angielskim:

– rekrutacja od 01.09.2017 r. do 21.09.2018 r.

 

Wydział Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn w j. angielskim:

– rekrutacja od 08.01.2018 r. do 30.11.2018 r.

 

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt