MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
Biuro Obsługi Studenta/Rekrutacja
tel. 81 749 17 77

www.wsei.lublin.pl

bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Wyszukiwarka studiow
 • SUPER UCZELNIA
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

ZOOM na sukces z WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie należy do grona uczelni cieszących się znaczącym prestiżem i stale umacniających swoją pozycję na akademickiej mapie Polski. Wysoki poziom studiów w WSEI potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia dla uczelni przyznane za kształcenie na potrzeby rynku pracy oraz wysokie miejsca w rankingach edukacyjnych.

WSEI prowadzi studia na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Finanse i rachunkowość, Psychologia, Pedagogika, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Informatyka, oraz Pielęgniarstwo oraz nowość Pedagogika specjalna. Studenci mają do wyboru łącznie 55 atrakcyjnych specjalności. Nowością w bieżącym roku jest Psychologia II stopnia z bardzo atrakcyjnymi specjalnościami np. Psychologia biznesu czy Psychologia sądowa. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów psychologicznych I st. oraz absolwentów innych kierunków, którzy chcą uzupełnić swoje kwalifikacje o wiedzę psychologiczną. Rekrutacja na rok akademicki 2018/19 już się rozpoczęła.

Mocną stroną działalności Uczelni są pro-jekty finansowane ze środków europejskich. Obecnie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie realizuje projekt z zakresu zintegrowanego programu rozwoju, dzięki któremu studenci rozpoczynający studia licencjackie, w roku akademickim 2018/2019, na specjalności: Szybkie prototypowanie oraz Zarządzanie firmą na rynkach międzynarodowych, otrzymają dofinansowanie ze środków europejskich do 30% wysokości czesnego.

Nasi absolwenci dzisiaj są dyrektorami, pedagogami, psychologami, informatykami, pielęgniarkami, pracują w administracjach publicznych i instytucjach związanych z finansami i ekonomią. Anglojęzyczne ścieżki kształcenia pozwalają im na pracę w dowolnym miejscu na świecie, a studia w międzynarodowym gronie sprawiają, że studenci lepiej rozumieją złożoność wielokulturowości i różnorodności światopoglądowej, dzięki czemu są w stanie szybciej zaadaptować się w nowym środowisku pracy. W razie potrzeby nasze Biuro karier pomaga studentom i absolwentom w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Program wymiany studenckiej Erasmus+, umożliwia wyjazdy na praktyki i staże zagraniczne przyczyniając się do zdobywania doświadczenia zawodowego i zawierania międzynarodowej siatki kontaktów, która pomaga później w znalezieniu dobrze płatnej pracy za granicą

Liczne certyfikaty potwierdzają uznanie dla Uczelni, jako przestrzegającej wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającej swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy.

WSEI TO...

 • 13 kierunków studiów i 55 specjalności, na których możesz uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra
 • Studia z dofinansowaniem z EFS
 • ponad 80 kierunków studiów podyplomowych
 • studia modułowe, które pozwalają: zdobyć zawód już podczas studiowania; nabywać różnorodne kompetencje z wielu dziedzin; nawiązać kontakt z pracodawcą i zapoznać się z realiami rynku pracy; elastycznie kształtować ścieżkę studiowania.
 • Wg danych MNiSW z 2017 r. absolwenci studiów w WSEI w Lublinie najkrócej szukają pracy spośród absolwentów wszystkich uczelni woj. lubelskiego.
 • stypendia WSEI, naukowe, socjalne, specjalne, sportowe, artystyczne oraz stypendia MNiSW, stypendia w ramach realizowanych projektów przez WSEI oraz liczne bonifikaty
 • Biuro Karier WSEI pomagające w znalezieniu pracy, w założeniu własnej działalności, w opracowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej
 • 18 lat działalności i własna, profesjonalna, bardzo dobrze wyposażona w audiowizualny i multimedialny sprzęt baza dydaktyczna, która pozwala na realizację procesu edukacyjnego na wysokim poziomie oraz projektów naukowych i badawczych.
 • własny Dom Studenta, budynek o nowoczesnym designie znajdujący się w śródmieściu Lublina, z 300 miejscami w 94 pokojach kompletnie wyposażonych
 • możliwość rozwoju zainteresowań w organizacjach studenckich, kołach naukowych i zespołach artystycznych

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt