MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
Biuro Obsługi Studenta/Rekrutacja
tel. 81 749 17 77

www.wsei.lublin.pl

bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Wyszukiwarka studiow
 • SUPER UCZELNIA
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

Zrób krok ku lepszej przyszłości

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie należy do grona uczelni elitarnych, cieszących się znaczącym prestiżem i stale umacniających swoją pozycję na akademickiej mapie Polski. Wysoki poziom studiów w WSEI potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia dla uczelni przyznane za kształcenie na potrzeby rynku pracy.

Pod względem przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy WSEI jest zdecydowanym liderem. Ma najniższy wskaźnik bezrobotnych absolwentów w porównaniu z innymi uczelniami z województwa lubelskiego według ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych zrealizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szolnictwa Wyższego.

Liczne certyfikaty potwierdzają uznanie dla Uczelni, jako przestrzegającej wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającej swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy. Podkreślana jest jakość kształcenia WSEI, innowacyjność oferty dydaktycznej, kreatywność, prostudencka postawa kadry, aktywna działalność naukowo-badawcza na światowym poziomie oraz silna orientacja praktyczna studiów.

WSEI od kilku lat realizuje we współpracy z pracodawcami programy kształcenia o profilu praktycznym z 3-miesięcznymi praktykami zawodowymi. Uczelnia podpisała szereg umów z partnerami strategicznymi (instytucjami i przedsiębiorstwami) o realizację praktyk zawodowych i warsztatów dla studentów. Dba o jakość kształcenia, dokłada wszelkich starań, aby praktyczne przygotowanie do zawodu wyróżniało ich na rynku pracy, realizuje szereg projektów będących wyjątkową szansą dla studentów, którzy przed rozpoczęciem kariery zawodowej otrzymują możliwość zdiagnozowania własnych predyspozycji i kompetencji zawodowych z możliwością zweryfikowania swoich słabych stron.

Studenci WSEI mogą indywidualnie kształtować ścieżkę edukacyjną. Studia w WSEI odbiegają od tradycyjnych form kształcenia. Zamiast przedmiotów student wybiera moduły (bloki tematyczne). Przewagą modułowego systemu kształcenia nad tradycyjnymi akademickimi formami jest zmniejszenie liczby egzaminów i zaliczeń. Wiedzę teoretyczną przekazywaną w ramach każdego modułu ograniczono do minimum, starannie analizując, które teoretyczne aspekty wiedzy będą niezbędne w przyszłej pracy zawodowej, rozszerzając je o ćwiczenia, laboratoria i warsztaty z praktykami życia społeczno-gospodarczego.

Studia modułowe pozwalają:

 • Zdobyć zawód już podczas studiowania; nabywać różnorodne kompetencje z wielu dziedzin.
 • Wykorzystać zdobytą wiedzę od razu podczas zajęć praktycznych; warsztatowych i projektowych.
 • Nawiązać kontakt z pracodawcą i zapoznać się z realiami rynku pracy.
 • Zdobywać doświadczenie zawodowe w czasie studiów pod opieką pracodawcy.
 • Elastycznie kształtować ścieżkę studiowania.

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY WSEI

 • Stypendia WSEI i socjalne oraz liczne bonifikaty
 • Certyfikowane szkolenia językowe i informatyczne (Cisco, Oracle, Microsoft IT, TELC)
 • treningi adaptacyjne dla studentów I roku przygotowujące do samodzielnej pracy i efektywnej nauki w systemie akademickim
 • Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych (treningi relaksacyjne, zajęcia rewalidacyjne: warsztaty psychoedukacyjne – muzykoterapia, indywidualne spotkania terapeutyczne z psychologiem)
 • Opracowanie z doradcą zawodowym własnej ścieżki kariery zawodowej
 • Możliwość rozwoju zainteresowań w organizacjach studenckich, kołach naukowych i zespołach artystycznych

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt