MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
Biuro Obsługi Studenta/Rekrutacja
tel. 81 749 17 77

www.wsei.lublin.pl

bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Wyszukiwarka studiow
 • SUPER UCZELNIA
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

Sięgaj wysoko, po najlepsze

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie należy do grona uczelni elitarnych, cieszących się znaczącym prestiżem i stale umacniających swoją pozycję na akademickiej mapie Polski. Wysoki poziom studiów w WSEI potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia dla uczelni przyznane za kształcenie na potrzeby rynku pracy oraz wysokie miejsca w rankingach edukacyjnych.

WSEI prowadzi studia na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Finanse i rachunkowość, Psychologia, Pedagogika, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Informatyka, oraz Pielęgniarstwo oraz nowość Pedagogika specjalna. Studenci mają do wyboru łącznie 67 atrakcyjnych specjalności. W roku akademickim 2017/2018 Uczelnia otrzymała dofinansowanie z EFS na dostosowanie programów kształcenia, w ścisłej współpracy z pracodawcami do potrzeb społeczno-gospodarczych, na studiach licencjackich Psychologia oraz Finanse i Rachunkowość. Dofinansowanie obejmuje do 30% wysokości czesnego. Uruchomione zostaną również, w ramach projektów europejskich, bezpłatne studia stacjonarne dla obywateli polskich i obcokrajowców, prowadzone w całości w języku angielskim na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, Informatyka I stopnia, Zarządzanie I stopnia oraz Ekonomia II stopnia. Dla obcokrajowców przewidziane są „stypendia” na pokrycie kosztów utrzymania. Środki te będą wypłacane przez pełny cykl kształcenia na danym kierunku.

WSEI od kilku lat realizuje w ścisłej współpracy z pracodawcami programy kształcenia o profilu praktycznym z 3-miesięcznymi praktykami zawodowymi przygotowujące absolwenta do wejścia na współczesny rynek pracy. Uczelnia podpisała szereg umów z partnerami strategicznymi (instytucjami i przedsiębiorstwami) o realizację praktyk zawodowych i warsztatów dla studentów. Dba o jakość kształcenia studentów, dokłada wszelkich starań, aby przygotowanie praktyczne do wykonywania zwodu wyróżniało ich na rynku pracy, realizuje szereg projektów będących wyjątkową szansą dla studentów.

Pod względem przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy WSEI jest zdecydowanym liderem. Po raz kolejny Uczelnia ma najniższy wskaźnik bezrobotnych absolwentów w porównaniu z innymi uczelniami z województwa lubelskiego według ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych zrealizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Liczne certyfikaty potwierdzają uznanie dla Uczelni, jako przestrzegającej wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającej swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy. Podkreślana jest jakość kształcenia Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, innowacyjność oferty dydaktycznej, kreatywność, prostudencka postawa kadry, aktywna działalność naukowo-badawcza na światowym poziomie oraz silna orientację praktyczną studiów.

CZY WIESZ, ŻE...

 • 14 kierunków studiów i 67 specjalności, na których możesz uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra
 • ponad 80 kierunków studiów podyplomowych
 • studia modułowe, które pozwalają: zdobyć zawód już podczas studiowania; nabywać różnorodne kompetencje z wielu dziedzin; nawiązać kontakt z pracodawcą i zapoznać się z realiami rynku pracy; elastycznie kształtować ścieżkę studiowania.
 • Wg danych MNiSW z 2017 r. absolwenci studiów w WSEI w Lublinie najkrócej szukają pracy spośród absolwentów wszystkich uczelni woj. lubelskiego.
 • w 2017 roku zostały uruchomione bezpłatne studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim na 4 kierunkach
 • stypendia WSEI, naukowe, socjalne, specjalne, sportowe, artystyczne oraz stypendia MNiSW, stypendia w ramach realizowanych projektów przez WSEI oraz liczne bonifikaty
 • Biuro Karier WSEI pomagające w znalezieniu pracy, w założeniu własnej działalności, w opracowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej
 • 17 lat działalności i własna, profesjonalna, bardzo dobrze wyposażona w audiowizualny i multimedialny sprzęt baza dydaktyczna, która pozwala na realizację procesu edukacyjnego na wysokim poziomie oraz projektów naukowych i badawczych.
 • własny Dom Studenta, budynek o nowoczesnym designie znajdujący się w śródmieściu Lublina, z 300 miejscami w 94 pokojach kompletnie wyposażonych
 • możliwość rozwoju zainteresowań w organizacjach studenckich, kołach naukowych i zespołach artystycznych

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt