MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Opolski

45-040 Opole, pl. Kopernika 11
tel. 77 541 59 03 do 05
fax 77 454 10 05, 77 541 59 00

www.uni.opole.pl

rektorat@uni.opole.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Uniwersytet Opolski powstał na mocy Ustawy Sejmu RP z dnia 10 marca 1994 r. z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jako 12-ty uniwersytet w naszym kraju. Było to wydarzenie o wielkim znaczeniu historycznym dla Śląska Opolskiego, dające szanse szerszego niż dotychczas kształcenia elit intelektualnych naszego regionu.
Uczelnia kształci studentów na 8 wydziałach, prowadzi szeroką współpracę z ośrodkami w kraju i za granicą, w której uczestniczą studenci. Od nowego roku akademickiego Uczelnia będzie prowadziła kierunek lekarski oraz rozpocznie działalność Wydział Sztuki.
Pełną ofertę możliwości kształcenia, wymagania egzaminacyjne, terminy składania dokumentów i przeprowadzania egzaminów oraz ogólną charakterystykę przebiegu studiów i uzyskanych kwalifikacji zawiera strona internetowa: www.uni.opole.pl Informacji udziela także Dział Nauczania (ul. Katowicka 87 B 45-061 Opole tel. 77 452 73 98-99).

Rok założenia: 1994
Studenci ogółem: ok. 8543
– w tym na studiach stacjonarnych: 7136
– w tym na studiach II stopnia  stacjonarnych i niestacjonarnych: 2220
Udział kobiet: 70%
Studenci cudzoziemcy: 575
Nauczyciele akademiccy: ok. 670

Władze uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. dr hab. Marek Masnyk  – Rektor Uniwersytetu Opolskiego
  • prof. dr hab. Janusz Słodczyk – Prorektor ds. Nauki i Finansów
  • prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak – Prorektor ds. Zarządzania i Rozwoju
  • dr hab. Izabella Pisarek, prof.  UO – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

 

 

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt