MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1 c
tel. 32 262 28 05
fax 32 295 93 44
Rekrutacja
tel. 32 295 93 10, 32 262 28 05
www.facebook.com/wsb.dg

www.wsb.edu.pl

info@wsb.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
 • SUPER UCZELNIA
 • Nowości
 • Oferta
 • Cieszyn
 • Rekrutacja
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

Pasja+Nauka = Sukces

Ponad 100 specjalności do wyboru w ramach 15 kierunków: studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich, dodatkowe certyfikowane szkolenia oraz kursy, a ponadto prestiżowe wydarzenia, szalone życie studenckie oraz imprezy i wyjazdy akademickie – to wszystko czeka na studentów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

TOP 5 – wybierz uczelnię z czołówki

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej umożliwia kandydatom wybór spośród kierunków: administracja, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, filologia angielska, informatyka, inżynieria zarządzania, logistyka, pedagogika, stosunki międzynarodowe, socjologia, transport, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz fizjoterapia (jako 5-letnie jednolite studia magisterskie) i ratownictwo medyczne – NOWOŚĆ w ofercie edukacyjnej w roku akademickim 2017/2018. Uczelnia znajduje się w ścisłej czołówce wiodących ośrodków akademickich w kraju, co potwierdza posiadanie przez WSB najwyższych uprawnień akademickich (prawo do nadawania tytułu doktora habilitowanego) oraz prestiżowe rankingi i zestawienia (m.in. 5. pozycja w Polsce w rankingu „Perspektyw”, wyróżniająca ocena instytucjonalna przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną).

Absolwenci WSB znajdują pracę w czasie krótszym niż miesiąc po zakończeniu studiów, czego dowodem jest 4. miejsce pod względem zatrudnialności absolwentów w ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz

Studenci WSB przygotowywani są do podjęcia pracy już od pierwszego roku studiów. Autorski program – „3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz” – umożliwia łączenie edukacji ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego. Studenci uczęszczają na zajęcia przez 3 dni w tygodniu, w pozostałe biorą udział w praktykach lub wizytach studyjnych, podejmują pracę a także uczestniczą w kursach i certyfikowanych szkoleniach organizowanych przez Akademickie Biuro Karier.

Zaangażowanie przedstawicieli praktyki gospodarczej w proces kształcenia to gwarancja praktycznych i aktualnych programów studiów, zgodnych z wymogami rynku pracy. W gronie partnerów WSB w Dąbrowie Górniczej są m.in.: IBM, Microsoft, Google, CISCO, Kamsoft, Katowice Airport, Koleje Śląskie, Raben, DB Schenker, General Motors.

Czesne na studiach – tylko 100 zł

W WSB w Dąbrowie Górniczej czesne na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia wynosi jedynie 100 zł miesięcznie. Program „Wsparcie na starcie” obejmuje wszystkie kierunki kształcenia. Uczelnia prowadzi również specjalny system stypendialny, który wspiera nie tylko najzdolniejszych studentów, ale także osoby aktywnie uczestniczące w życiu szkoły, sportowców, studentów niepełnosprawnych oraz osoby w trudnej sytuacji materialnej.

Bezpłatne studia dzienne w języku angielskim – międzynarodowa atmosfera

W roku akademickim 2017/2018 studenci będą kształcić się w ramach pięciu specjalności realizowanych w języku angielskim na kierunkach: zarządzanie, stosunki międzynarodowe oraz informatyka. Studia są w całości finansowane z Funduszy Europejskich.

Dodatkowo współpraca uczelni z blisko 150 ośrodkami edukacyjnymi na całym świecie daje studentom WSB niepowtarzalną okazję do realizacji części studiów za granicą m.in. w ramach programu Erasmus.

CZY WIESZ, ŻE...

 • 92% studentów studiów stacjonarnych podejmuje procę już na ostatnim semestrze studiów
 • Zajęcia w ramach bezpłatnych studiów dziennych w języku angielskim są prowadzone w międzynarodowej grupie studentów z 28 krajów
 • W roku akademickim 2016/2017 studenci WSB otrzymali łącznie 4,3 miliona zł stypendiów
 • WSB realizuje jako jedyna w Polsce unikatową specjalizację: inżynier symulacji
 • W ramach kierunku informatyka, studenci WSB wzięli udział w międzynarodowych targach informatycznych CeBIT w Hanowerze

Pełna oferta kierunków na stronie WWW uczelni http://www.wsb.edu.pl

Administracja studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia

Ekonomia studia I stopnia

Filologia angielska studia I stopnia

Fizjoterapia studia I stopnia

Informatyka studia II stopnia

Logistyka studia I stopnia

Pedagogika studia I stopnia

Pedagogika studia II stopnia

Socjologia studia I stopnia

Stosunki międzynarodowe studia I stopnia

Zarządzanie studia I stopnia

Zarządzanie studia II stopnia

Studia dla służb mundurowych – wojsko, policja, straż

Studia na potrzeby służb mundurowych to jedna z najciekawszych nowych propozycji edukacyjnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

W celu najlepszego przygotowania absolwentów do pracy w służbach mundurowych uczelnia powołała unikalne w skali kraju Centrum Badań Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych. Centrum realizuje kompleksowy program edukacyjny dla kandydatów do pracy w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych oraz pracowników tych służb.

Jedyne takie w Polsce - Centrum Badań Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów w poszczególnych dziedzinach - funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Służby Celnej. Program zajęć opracowany został na bazie wieloletnich doświadczeń funkcjonariuszy w/w służb i ma na celu przekazanie kompendium wiedzy praktycznej jaki i teoretycznej.

Porozumienie z Komendą Główną Policji

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zawarła porozumienie z Komenda Główną Policji zgodnie z którym do programu kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe wprowadzono treści szkolenia podstawowego policjantów dla chętnych do pracy w Policji, co umożliwia im po zakończeniu studiów skrócenie szkolenia podstawowego o połowę.

Praktyczne kształcenie

Praktyczne szkolenia w programie studiów (m.in. wyszkolenie strzeleckie, zajęcia sprawnościowe, elementy walki w ręcz), nowoczesna infrastruktura (aule, sale audiowizualne, laboratoria komputerowe, laboratoria językowe, biblioteka i czytelnia multimedialną oraz pomieszczenia rekreacyjno-sportowe m.in. siłownia i klub fitness), nacisk na indywidualizację kształcenia, możliwość zdobycia w ramach studiów dodatkowych certyfikatów językowych, informatycznych, ekonomicznych, w zakresie zarządzania, największym atrybutem naszego centrum jest to, iż nasi studenci mogą poszerzać swoje zainteresowania i pasje w sekcji : SPADOCHRONOWEJ, WSPINACZKOWEJ, STRZELECKIEJ, PŁETWONURKOWEJ i wielu innych.

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe

Studenci mają do wyboru studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

oraz studia na kierunku Administracja
specjalność

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Przejdź na stronę Centrum

Ogólnopolski Turniej Klas Mundurowych
Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych jest organizatorem Ogólnopolski ego Turnieju Klas Mundurowych. W roku 2012 uczestniczyli w nim uczniowie klas mundurowych z 16 szkół z całego kraju. Zawodnicy brali udział w konkurencjach sprawnościowych takich jak: bieg na orientacje, wspinaczka skałkowa, przeprawa przez wąwóz, tor wodny i torze przeszkód. Uczestnicy musieli się również wykazać wiedzą podczas testu wiedzy. Najlepszy okazał się drużyna Zespołu Szkół im prof. Gostkowskiego w Łazach. Na bazie doświadczeń zdobytych podczas organizacji turnieju dla studentów WSB Centrum Bezpieczeństwa zorganizowało pięć nietypowych na uczelni wyższej sekcji sportowych: skoków spadochronowych, wspinaczkowa, płetwonurkowa i rekonstrukcyjna.

Kierunki:

  • Wydział Lekarski
   90-419 Łódź, al. T. Kościuszki 4
   e-mail: dziek_lek@umed.lodz.pl
   tel. (042) 632 91 96, 632 51 20, 639 39 69, fax. (042) 639 39 30

   - Lekarski (6-letnie jednolite studia magisterskie)
   - Lekarsko-Dentystyczny (5-letnie jednolite studia magisterskie)
   - Techniki Dentystyczne (studia I i II stopnia)
  • Wydział Farmaceutyczny
   91-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
   e-mail: dziek_farm@umed.lodz.pl
   tel. (042) 677 91 14 do 17, 677 93 09, fax. (042) 678 83 98

   - Farmacja (5,5-letnie jednolite studia magisterskie)
   - Analityka Medyczna (5-letnie jednolite studia magisterskie)
   - Kosmetologia (studia I i II stopnia)
  • Wydział Wojskowo-Lekarski
   90-647 Łódź, pl. gen. J. Hallera 1
   e-mail: dziek_wojlek@umed.lodz.pl
   tel. (042) 639 32 01, 639 32 02, fax. (042) 633 64 19

   - Wojskowo-Lekarski (6-letnie jednolite studia magisterskie)
   - Fizjoterapia (studia I i II stopnia)
  • Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa
   90-145 Łódź, ul. G. Narutowicza 58
   e-mail: dziek_pp@umed.lodz.pl
   tel./fax. (042) 678 37 26

   - Pielęgniarstwo (studia I i II stopnia)
   - Pielęgniarstwo tzw. pomostowe (studia I stopnia)
   - Położnictwo (studia I i II stopnia)
   - Położnictwo tzw. pomostowe (studia I stopnia)
  • Wydział Nauk o Zdrowiu
   90-647 Łódź, pl. gen. J. Hallera 1
   e-mail: dziek_noz@umed.lodz.pl
   tel. (042) 639 32 85, 639 32 86, fax.(042) 639 32 82

   - Dietetyka (studia I i II stopnia)
   - Zdrowie publiczne (studia I i II stopnia)
   - Socjologia (studia I stopnia)
   - Ratownictwo Medyczne (studia I stopnia)
  • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
   92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 2B
   e-mail: dziek_nbkp@umed.lodz.pl
   tel. (042) 679 12 22, 678 30 84, fax. (042) 679 12 21

   - Biotechnologia (studia I i II stopnia)
   - Elektroradiologia (studia I stopnia)

Wyższa Szkoła Biznesu w Cieszynie

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu przygotował na rok akademicki 2013/2014 interesującą ofertę edukacyjną 2 kierunków studiów oraz 14 atrakcyjnych specjalności. Oferta została przygotowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy przy udziale przedstawicieli pracodawców, władz samorządowych oraz instytucji rynku pracy.

Studenci WSB w Cieszynie mogą rozpocząć naukę na studiach inżynierskich

na kierunku Informatyka, w ramach którego Uczelnia proponuje trzy specjalności: Grafikę komputerową, Sieci komputerowe i bazy danych oraz Oprogramowanie systemów. Tytuł inżyniera można również uzyskać kończąc studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w takich specjalnościach jak Zarządzanie BHP, Logistyka i transport czy Zarządzanie w ochronie środowiska. Dużym zainteresowaniem cieszą się specjalności Psychologia w biznesie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Marketing i zarządzanie sprzedażą, Administracja publiczna oraz Rachunkowość i podatki.

Nowością jest bardzo interesująca specjalność wiążąca się z granicznym położeniem Cieszyna - Zarządzanie biznesem polsko-czeskim

Dodatkowo WSB oferuje możliwość prestiżowych certyfikatów Microsoft, Oracle, Cisco, TUV Nord czy IFS.

Pełna oferta kierunków na stronie WSB w Cieszynie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia inżynierskie

 • Cieszzarządzanie energią
 • inżynier jakości (we współpracy TUV NORD Polska)
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • logistyka i transport
 • inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • zarządzanie środowiskiem i recycling

Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia licencjackie

 • rachunkowość i podatki
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • administracja publiczna i gospodarka samorządowa
 • psychologia w biznesie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie biznesem polsko-czeskim

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia magisterskie

 • zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • technologie informatyczne w inżynierii produkcji
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie w logistyce i transporcie
 • kady i płace w praktyce

Informatyka

 • grafika komputerowa
 • sieci komputerowe i bazy danych
 • urządzania i systemy informatyczne

Rekrutacja

Podstawowym kryterium przyjęć na studia w Wyższej Szkole Bizesu w Dąbrowie Górniczej jest kolejność zgłoszeń.

Aby zostać studentem kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line, złożenia kompletu dokumentów wraz ze świadectwem maturalnym oraz dokonanie niezbędnych opłat.

Wyniki maturalne

Wyniki maturalne nie wpływają na decyzję o przyjęciu kandydata na studia. Osoby, które uzyskały bardzo dobre i dobre wyniki mogą uzyskać specjalne stypendium.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w języku obcym - Filologia angielska lub International Business - zobowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym (świadectwo maturalne, certyfikaty językowe) lub przystąpić do testu kwalifikacyjnego organizowanego przez WSB. Uczelnia organizuje intensywne kursy przygotowujące do studiów anglojęzycznych.

Dokumenty rekrutacyjne

Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni dostarcz osobiście do Biura Rekrutacji WSB komplet dokumentów zgodnie z wykazem:

Studia I stopnia (licencjat, inżynier)

 • podanie do rektora,

 • oryginał świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,

 • kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers),

 • jedno podpisane zdjęcie(35mm x 45mm),

 • jedną fotografie w formie elektronicznej (format 20mm x 25mm, rozdzielczość 300dpi),

 • potwierdzenie wpłaty kwoty wpisowej na konto Uczelni.

Etapy rekrutacji

 • Krok 1

  Załóż prywatne konto w systemie Rekrutacji On-line dostępnej na stronie internetowej https://wu.wsb.edu.pl:444/ . Wypełnij wymagane pola zgodnie z instrukcją. Po założeniu konta zostanie wygenerowany Twój osobisty numer NIU oraz hasło.

  Numer NIU i hasło powinny zostać zapamiętane i/ lub zapisane.

 • Krok 2

  Po zalogowaniu się do systemu Rekrutacji On-line wydrukuj Podanie do Rektora oraz dowody wpłaty.

 • Krok 3

  Wnieś opłatę za studia na podstawie wygenerowanych przez system Rekrutacji On-line dowodów wpłaty. Jest to możliwe zarówno za pośrednictwem internetowego konta bankowego ale także poprzez dokonanie wpłaty w oddziale banku na poczcie lub w kasie WSB.

 • Krok 4

  Aby zostać studentem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej konieczne będzie podpisanie umowy finansowej. Musisz dokonać tego osobiście w siedzibie naszej Uczeni.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt