MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71
tel. 18 261 07 12, 18 261 07 40


www.ppwsz.edu.pl

dn@ppwsz.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

Władze uczelni:

  • dr hab. Stanisław Gulak, prof. nadzw. – Rektor
  • dr Teresa Mucha – Prorektor ds. nauki i rozwoju
  • dr Krzysztof Trochimiuk – Prorektor ds. studenckich i kształcenia
  • dr inż. Kazimierz Wójcik – Kanclerz

Informacje dodatkowe

TERMINARZ REKRUTACJI:
● od 3.08 do 21.09.1017
– rejestracja elektroniczna na studia w systemie e-Kandydat w zakładce: rekrutacja – rejestracja online oraz składanie dokumentów rekrutacyjnych
● 22.09.2017 – egzamin wstępny z rysunku odręcznego na kierunku architektura – studia I stopnia. Tematem egzaminu będzie „ Autorska kompozycja przestrzenna o charakterze architektonicznym czterech brył geometrycznych: sześcian, ostrosłup, prostopadłościan, oraz walec wraz ze światłocieniem”. Technika: ołówek grafitowy na białym kartonie. Wymiary arkusza: 50 x 70 cm. Czas trwania egzaminu: 3 godz. zegarowe. Kandydaci przystępujący do egzaminu z rysunku muszą przynieść ze sobą: ołówki grafitowe, klipsy niezbędne do przymocowania kartonu do desek kreślarskich oraz dowód osobisty.
● 27.09.2017 – przesłanie wiadomości do kandydatów na adres mailowy podany przez kandydata podczas rejestracji elektronicznej, o wyniku postępowania kwalifikacyjnego wraz z załącznikami niezbędnymi przy wpisie na pierwszy rok studiów.
● 29.09.2017 – wpis na pierwszy rok studiów, odbiór decyzji o przyjęciu na studia, podpisanie umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne: dostarczenie potwierdzenia wpłaty za legitymację oraz inne formalności związane z przyjęciem na studia.
UWAGA: kandydaci zgłaszają się w tym terminie osobiście, bądź reprezentowani są przez upoważnioną pisemnie osobę (wzór dostępny w zakładce: rekrutacja – informacje dla kandydata – wymagane dokumenty)
Niedokonanie wpisu na pierwszy rok studiów w wyżej wymienionym terminie traktowany jest jako rezygnacja ze studiów
● 29.09.2017
– złożenie lub przesłanie poczta zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku oraz dokumentu potwierdzającego szczepienie przeciw WZW typu B (dotyczy tylko kierunków medycznych). Wykaz placówek medycznych, gdzie można wykonać badania lekarskie znajduje się na stronie Uczelni w zakładce: rekrutacja – informacje dla kandydata – wymagane dokumenty.
● 29.09.2017 – szkolenie BHP w auli PPWSZ, od godz. 11.00 do 14.00

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt