MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking MBA 2012

Ranking MBA 2012

Ranking MBA 2011

Galeria zdjęć z Gali MBA 2012

Ranking MBA 2012
 Grzegorz Lewiński, ubiegłoroczny absolwent studiów Euro*MBA, prowadzonych przez konsorcjum europejskich uczelni, w tym Akademię Leona Koźmińskiego, mówi o zaletach studiów.

Dlaczego wybrał Pan ten program?

Ze względu na jego unikalną formułę, która pozwoliła na poznanie wielu specjalistów pochodzących z różnorodnych kultur. W tych studiach biorą lub brali udział przedstawiciele ponad 40 narodowości z sześciu kontynentów. To unikalny program, także ze względu na formułę, która umożliwia studia on-line, uzupełnione sześcioma tygodniowymi spotkaniami – Residential Week – w ciągu dwóch lat. Te tygodniowe zajęcia odbywają się w uznanych europejskich szkołach biznesu (Aix-en-Provence, Maastricht, Warszawie, Nantes, Lipsku i Barcelonie) i umożliwiają intensywne budowanie relacji ze studentami oraz absolwentami. Po zaliczeniu wszystkich egzaminów z dziesięciu przedmiotów przygotowuje się i broni pracę dyplomową (Master Thesis), najczęściej podczas kolejnego Residential Week.

Które z zajęć okazały się dla Pana najbardziej interesujące i przydatne?

Trudno jest wybrać zajęcia wiodące, właściwie każdy przedmiot i tygodniowe spotkania wnosiły inne, ciekawe spojrzenie na zarządzanie w dzisiejszym świecie. Dla mnie wiodącymi przedmiotami były Change Management i International Management, które pozwoliły na zrozumienie procesów zachodzących w organizacjach oraz wpływu na nie dzisiejszego, szybko zmieniającego się świata. Obecnie jeden z moich ponadnarodowych projektów ma na celu wsparcie dla osób rozpoczynających czy prowadzących własną działalność konsultingową; dostarczam im wartość edukacyjną (C2C – Consultant – to – Consultants) oraz umożliwiam spotkania on-line dostawców kontraktów konsultingowych z konsultantami.

Komu poleca Pan te studia, a komu odradza?

Polecam te studia wszystkim tym, którzy nie mają czasu, aby uczestniczyć w zajęciach z większą intensywnością spotkań i nie obawiają się wykorzystania nowoczesnych technologii w kształceniu. Powinny to być osoby zdecydowane i zmotywowane do ciężkiej pracy przez co najmniej 2 lata oraz takie, które posiadają lub pragną rozwinąć kompetencje współpracy z zespołem projektowym z zastosowaniem najnowszych osiągnięć techniki.

Na jakim stanowisku i gdzie pracował Pan przed studiami, a co robi Pan teraz?

Przed studiami zajmowałem stanowisko Zastępcy Dyrektora Zarządzania Ryzykiem Rynkowym, Operacyjnym i Płynności w Banku DnB Nord, a obecnie prowadzę działalność konsultingową, doradzając firmom w zakresie strategii, przywództwa i zarządzania oraz prowadzę międzynarodowy portal dla konsultantów CEOPersonalConsultants System.

Jakie studia miał Pan za sobą przystępując do programu MBA?

W 1999 roku zostałem mgr inżynierem na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW.
Potem ukończyłem studia podyplomowe „Pieniądz i Bankowość” na Uniwersytecie Warszawskim, a po studiach bankowych w Warsaw Banking Institute otrzymałem, po zdaniu egzaminu z wyróżnieniem, Certyfikat Profesionalnego Bankowca od Związku Banków Polskich. W latach 2005-2006 studiowałem też w Akademii Leona Kożmińskiego „Project Management”.

Czy ukończenie Euro*MBA miało wpływ na Pana karierę zawodową?

Studia MBA pozwoliły mi nabrać pewności. Zdobyłem i ugruntowałem wiedzę i umiejętności, dzięki którym realizuję wiele samodzielnych projektów biznesowych.

Rozmawiała Anna Paciorek

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt