MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


  • Legenda:
  • poziom podstawowy
  • poziom rozszerzony
  • poziom dwujęzyczny

Pobierz pełny harmonogram egzaminów maturalnych w 2017

12 wrzesnia 2016

  • Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego
  • Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
  • Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

Część pisemna 2017

4 Maja, Czwartek

09:00
11:50
Język Polski - poziom podstawowy

14:00
17:00
Język Polski - Poziom rozszerzony

5 Maja, Piatek

09:00
11:50
Matematyka - Poziom podstawowy

14:00
17:00
Wiedza o tańcu - Poziom podstawowy

14:00
17:00
Wiedza o tańcu - Poziom rozszerzony

8 Maja, Poniedziałek

09:00
11:00
Język Angielski - Poziom podstawowy

14:00
16:30
Język Angielski - Poziom rozszerzony

14:00
17:00
Język Angielski - Poziom dwujęzyczny

9 Maja, Wtorek

09:00
11:50
Matematyka - Poziom rozszerzony

14:00
17:00
Język łaciński i kultura antyczna - Poziom podstawowy

14:00
17:00
Język łaciński i kultura antyczna - Poziom rozszerzony

10 Maja, Środa

09:00
11:50
Wiedza o społeczeństwie - Poziom podstawowy

09:00
11:50
Wiedza o społeczeństwie - Poziom rozszerzony

14:00
17:00
Informatyka - Poziom podstawowy

14:00
17:00
Informatyka - Poziom rozszerzony

11 Maja, Czwartek

09:00
11:50
Język niemiecki - Poziom podstawowy

14:00
17:00
Język niemiecki - Poziom rozszerzony

14:00
17:00
Język niemiecki - Poziom dwujęzyczny

12 Maja, Piątek

09:00
11:50
Biologia - Poziom podstawowy

14:00
17:0
Biologia - Poziom rozszerzony

14:00
17:00
Filozofia - Poziom podstawowy

14:00
17:00
Filozofia - Poziom rozszerzony

15 Maja, Poniedziałek

09:00
11:50
Historia - Poziom podstawowy

09:00
11:50
Historia - Poziom rozszerzony

14:00
17:00
Historia sztuki - Poziom podstawowy

14:00
17:00
Historia sztuki - Poziom rozszerzony

16 Maja, Wtorek

09:00
11:50
Chemia - Poziom podstawowy

09:00
11:50
Chemia - Poziom rozszerzony

14:00
17:00
Geografia - Poziom podstawowy

14:00
17:00
Geografia - Poziom rozszerzony

17 Maja, Środa

09:00
11:50
Język rosyjski - Poziom podstawowy

14:00
17:00
Język rosyjski - Poziom rozszerzony

14:00
17:00
Język rosyjski - Poziom dwujęzyczny

18 Maja, Czwartek

09:00
11:50
Fizyka i astronomia - Poziom podstawowy

09:00
11:50
Fizyka i astronomia / fizyka - Poziom rozszerzony

14:00
17:00
Historia muzyki - Poziom podstawowy

14:00
17:00
Historia muzyki - Poziom rozszerzony

19 Maja, Piątek

09:00
11:50
Język francuski - Poziom podstawowy

14:00
17:00
Język francuski - Poziom rozszerzony

14:00
17:00
Język francuski - Poziom dwujęzyczny

22 Maja, Poniedziałek

09:00
11:50
Język hiszpański - Poziom podstawowy

14:00
17:00
Język hiszpański - Poziom rozszerzony

14:00
17:00
Język hiszpański - Poziom dwujęzyczny

23 Maja, Wtorek

09:00
11:50
Język włoski - Poziom podstawowy

14:00
17:00
Język włoski - Poziom rozszerzony

14:00
17:00
Język włoski - Poziom dwujęzyczny

24 Maja, Środa

09:00
11:50
Język mniejszości narodowych - Poziom podstawowy
Język kaszubski - Poziom podstawowy
Język łemkowski - Poziom podstawowy

09:00
11:50
Język kaszubski - Poziom rozszerzony
Język łemkowski - Poziom rozszerzony

09:00
11:50
Matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych - Poziom podstawowy *

10:35
Historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych - Poziom rozszerzony *

12:10
Geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych - Poziom rozszerzony *

13:45
Biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych - Poziom rozszerzony *

14:00
17:00
Język mniejszości narodowych - Poziom rozszerzony

15:20
Chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych - Poziom rozszerzony *

16:55
Fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych - Poziom rozszerzony *

Część Ustna

od 4 do 26 Maja

Języki obce nowożytne
Język łemkowski
Język kaszubski

od 8 do 20 Maja

Języki polski (wypowiedź)
Język mniejszości narodowych (wypowiedź)

* (Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii/fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym)

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt