Najlepsi organizatorzy MBA 2015
w Opinii pracodawców

2015 Organizator WSK