MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking MBA 2014

Partnerzy Rankingu MBA

Ranking MBA 2014

Fundator nagród MBA

Ranking MBA 2014

Ranking MBA 2013

 

Finał Rankingu MBA Perspektywy 2015
już 8 grudnia!

Najlepsze polskie programy MBA i ich twórców poznamy 8 grudnia podczas uroczystego ogłoszenia wyników kolejnej edycji Rankingu MBA Perspektywy 2015. Uroczystość odbędzie się w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, w sali im. Władysława Grabskiego o godz. 11.00. Wezmą w niej udział organizatorzy dziesięciu najlepszych programów MBA z uczelni z całej Polski, a także absolwenci programów, którzy powiedzą, jaki wpływ na ich karierę zawodową miało ukończenie studiów MBA.

Ukończenie akredytowanego programu MBA to początek awansów na wysokie stanowiska menedżerskie wszędzie na świecie. 61. miejsce wśród setki najlepszych na świecie programów Executive MBA dla Akademii Leona Koźmińskiego to potwierdzenie wysokiej pozycji warszawskiej uczelni na światowym rynku edukacyjnym. Ranking „Financial Times” pokazuje, że największe perspektywy doświadczeni menedżerowie mają obecnie w Chinach, skąd pochodzą programy zajmujące pierwsze i drugie miejsce w rankingu.

Ranking powstaje cyklicznie, od 15 lat, na podstawie ankiet wypełnianych przez absolwentów kierunków 3 lata po zakończeniu edukacji (roczna próba obejmuje 4610 absolwentów) i autoewaluacji uczelni. Najważniejszym kryterium oceny jest uzyskany awans i średnia ważona wysokość zarobków, oparta na parytecie siły nabywczej (PPP). Autorzy rankingu oceniają też kadrę dydaktyczną i umiędzynarodowienie programów. Zwycięska trójka to: program Tsinghua University prowadzony wspólnie z Insead, program Szkoły Biznesu Uniwersytetu w Hong Kongu we współpracy z amerykańskim Kellogg oraz program multinarodowy, stworzony przez uczelnie HEC Paris (Francja), London School of Economics (Wielka Brytania) i Stern (USA).

Zwycięzcą tegorocznego rankingu studiów Executive MBA są bez wątpienia... Chiny i Singapur. Tam menedżerowie uzyskują najwyższe zarobki po zakończeniu studiów EMBA. — Azjatycki rynek edukacji menedżerskiej rozwija się w imponującym tempie. Nasza uczelnia ma stałą współpracę z 30  uczelniami z Chin, Singapuru, Korei Południowej. Wysyłamy tam również naszych studentów i wykładowców w ramach wymiany międzynarodowej, a u nas już teraz studiuje 125 osób z tego regionu — mówi prof. Grzegorz Mazurek, prorektor ds. współpracy z zagranicą Akademii Leona Koźmińskiego.

Polscy menedżerowie najchętniej jednak szukają możliwości kształcenia w kraju, gdzie  mają do wyboru kilkadziesiąt programów MBA. Akademia Leona Koźmińskiego (występująca w rankingu „FT” pod angielskojęzyczną nazwą Kozminski University na 61. miejsce w zestawieniu globalnym) prowadzi autorski program studiów Executive MBA, który jest także zwycięzcą krajowego rankingu „Perspektyw”. Program posiada akredytacje AMBA, EQUIS i AACSB. Co roku studia te podejmuje około stu osób – rozpoczynając naukę w dwóch falach: jesienią i wiosną. Wymogiem formalnym podjęcia nauki jest posiadanie wyższego wykształcenia, kilkuletniego stażu na kierowniczym stanowisku oraz zdanie z dobrym wynikiem testu GMAT.

Słuchacze wysoko oceniają poziom kształcenia, ale również cenią sobie relacje, jakie nawiązuj podczas wspólnej nauki i dzięki aktywności Klubu Absolwenta. Co roku w zjazdach absolwentów bierze udział nawet po kilkaset osób. Uczelnia prowadzi dla absolwentów także otwarte warsztaty i wykłady tematyczne w ciągu roku akademickiego, organizuje spotkania okolicznościowe np. z okazji świąt Bożego Narodzenia.

— Program Koźmiński Executive MBA  to najstarszy produkt edukacyjny naszej uczelni. Jego powstanie wyprzedziło nawet powołanie do życia Akademii Leona Koźmińskiego. To również najdłużej funkcjonujący program MBA w Polsce, realizowany nieprzerwanie od 1989 roku. Teraz właśnie wystartowały 48 i 49 nitka łącznie z ponad 50 słuchaczami — mówi Sylwia Hałas-Dej, dyrektor ds. edukacyjnych i rozwoju w ALK.

Program kształcenia MBA powstał ponad sto lat temu w USA, z myślą o weteranach wojennych, sprawdzonych przywódców, którzy po zakończeniu wojny mieli zostać wykorzystani do zarządzania powstającymi zakładami przemysłowymi. Trwał około roku, za to w trakcie edukacji skumowano całą nowoczesną wiedzę o zarządzaniu produkcją, o finansach, o rynku, analizie biznesowej. Z czasem do programu MBA dołączano nowe zagadnienia: strategię, nowoczesny marketing, zarządzanie ludźmi, narzędzia informatyczne wspomagające procesy decyzyjne, a ostatnio także etykę i elementy samorozwoju menedżera. Program ma wymiar praktyczny, większość omawianych zagadnień dotyczy autentycznych przypadków a uczestnicy dzielą się w trakcie zajęć także swoim doświadczeniem biznesowym.

Sposób kształcenia i jego efekty oceniają międzynarodowe instytucje. Akredytację Association of MBAs — AMBA uzyskało aż pięć programów MBA realizowanych w Polsce, w tym program Akademii Leona Koźmińskiego. Executive MBA to bardzo intensywny kurs wykładany w systemie weekendowych zjazdów (570 godzin), przeznaczony dla osób pracujących i posiadających doświadczenie na kierowniczych stanowiskach. Trwa dwa lata i kończy się obroną projektu doradczego będącego formalnie pracą dyplomową. Większość studiów EMBA na świecie odbywa się w języku angielskim uznawanym za język współczesnego biznesu lub – jak to ma miejsce w ALK – w systemie dwujęzycznym, z częścią zajęć po angielsku a większością w języku narodowym. Coraz częściej od kandydatów na kierownicze stanowiska wymaga się posiadania dyplomu MBA.

Ranking "Financial Times

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt