MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Kierunki studiów

Gubisz się w gąszczu wymagań rekrutacyjnych na Twoje wymarzone studia? A może jeszcze nie wiesz, jaką uczelnię wybrać, albo wahasz się nad wyborem kierunku?

Ten serwis powstał z myślą o wszystkich Maturzystach 2013: zarówno tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o swoim wymarzonym kierunku, jak i o tych wciąż niepewnych co do swojej studenckiej przyszłości.

Prezentowane kierunki, uporządkowane według dziedzin, zawierają dokładny opis wymagań rekrutacyjnych oraz możliwości studiowania we wszystkich polskich szkołach wyższych w roku akademickim 2013/14.

artystyczne

Aktorstwo

aktorstwo
aktorstwo nowych mediów
aktorstwo teatru muzycznego

Film i reżyseria

animacja
film i multimedia
film i sztuki audiowizualne
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
produkcja medialna
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
reżyseria
sztuka rejestracji obrazu

Kierunki muzyczne

choreografia
choreografia i techniki tańca
dyrygentura
instrumentalistyka
jazz i muzyka estradowa
jazz i muzyka rozrywkowa
kompozycja
kompozycja i teoria muzyki
kompozycja muzyki filmowej
kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki
musical
muzyka i animacja artystyczna
muzyka kościelna
muzyka w mediach
muzyka w multimediach
muzykoterapia
reżyseria dźwięku
rytmika
taniec
teoria muzyki
wokalistyka
wokalistyka estradowa

Kierunki plastyczne

architektura wnętrz
design krajobrazu
Digital Design
grafika
grafika reklamowa i multimedia
komunikat wizualny i fotografia
malarstwo
malarstwo i projekty interdyscyplinarne
projektowanie w krajobrazie kulturowym
rzeźba
sztuka i wzornictwo ceramiki
sztuka i wzornictwo szkła
wzornictwo
wzornictwo przemysłowe

Pozostałe artystyczne

fotografia
konserwacja i restauracja dzieł sztuki
kuratorstwo i teorie sztuki
ochrona dóbr kultury
projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
scenografia
scenografia i technologia teatru lalek
sztuka i media
sztuka mediów
sztuka mediów i edukacja wizualna
sztuki nowoczesne
sztuki wizualne
tkanina i ubiór
włókiennictwo

humanistyczne

Filologia polska

edytorstwo
filologia polska
filologia polska jako obca
glottodydaktyka polonistyczna
język polski w komunikacji społecznej
komparatystyka literacko-kulturowa
kultura i praktyka tekstu - twórcze pisanie i edytorstwo
międzynarodowe studia polskie
polonistyka - komparatystyka
polonistyka w kontekstach kultury
sztuka pisania

Filologie obce i języki

anglistyka
English in Public Communication
English Philology
English Studies
etnofilologia kaszubska
filologia
filologia - filologia angielska
filologia - filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim
filologia - filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim
filologia - filologia norweska
filologia - filologia szwedzka
filologia - iberystyka
filologia - italianistyka
filologia - sinologia
filologia - skandynawistyka
filologia – japonistyka
filologia – lingwistyka stosowana
filologia angielska
filologia angielska z językiem niemieckim
filologia bałkańska
filologia bałtycka
filologia germańska
filologia germańska z językiem angielskim
filologia iberyjska
filologia klasyczna
filologia niderlandzka
filologia nowogrecka
filologia romańska
filologia rosyjska
filologia słowiańska
filologia ugrofińska
filologia włoska
Germanische Philologie
germanistyka
język niemiecki w biznesie
język obcy w biznesie
język rosyjski dla biznesu
komunikacja biznesowa w języku rosyjskim
lingwistyka
lingwistyka dla biznesu
lingwistyka stosowana
neofilologia
romanistyka
rusycystyka
translacja konferencyjna
ukrainistyka

Filozofia

etyka
etyka – mediacje i negocjacje
filozofia
filozofia i etyka
Philosophy

Interdyscyplinarne

antropologia języka i komunikacji
archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Artes Liberales
bioetyka
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie
filologia angielska z pedagogiką
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie
Indywidualne Studia Międzyobszarowe
indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych
infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem
kulturoznawstwo i wiedza o mediach
latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie
literatura popularna i kreacje światów gier
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne /MISHiS/
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
okcydentalistyka
polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
religioznawstwo
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
studia filologiczno-kulturoznawcze
studia historyczno-społeczne
studium humanitatis – tradycje cywilizacji europejskiej
The Interdisciplinary MA Programme in Polish Studies, Jewish Studies and History
zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Kierunki związane z historią

Antiquity And Archeology
Archaeology
archeologia
historia
historia cywilizacji śródziemnomorskiej
historia i kultura Żydów
historia kultury materialnej i sztuki
historia sztuki
historia w przestrzeni publicznej
militarioznawstwo
militarystyka historyczna
studia historyczno-dyplomatyczne
studia nad wojną i wojskowością
wojskoznawstwo

Kulturoznawstwo

amerykanistyka
bałkanistyka
Cultural Communication
Cultural Studies
cywilizacja zachodnioeuropejska
etnologia
etnologia – antropologia kulturowa
etnologia i antropologia kulturowa
European Cultures
European Studies
europeistyka
europeistyka – studia europejskie
europeistyka i stosunki transgraniczne
europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych
europejskie studia kulturowe
iberystyka
judaistyka
komunikacja kulturowa
kulturoznawstwo
kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
kulturoznawstwo europejskie
mediacja międzykulturowa
międzynarodowe studia kulturowe
migracje międzynarodowe
orientalistyka
relacje międzykulturowe
slawistyka
studia amerykanistyczne

nauki o sztuce, filmie, teatrze

animacja kultury
animacja kultury w przestrzeni społecznej
animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
antropologia literatury, teatru i filmu
ekonomika kultury
filmoznawstwo
filmoznawstwo i kultura mediów
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
krytyka artystyczna
kultury mediów
media interaktywne i widowiska
mediacja sztuki
muzeologia
muzykologia
projektowanie kultury
teatrologia
technologie cyfrowe w animacji kultury
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
wiedza o teatrze
zarządzanie dziedzictwem kulturowym
zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

nauki teologiczne

nauki o rodzinie
teologia

Pozostałe humanistyczne

analiza i kreowanie trendów
dyplomacja
dyplomacja europejska
filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo
humanistyka drugiej generacji
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informacja w e-społeczeństwie
informacja w instytucjach e-społeczeństwa
informatologia stosowana
intermedia
krajoznawstwo i turystyka historyczna
krajoznawstwo i turystyka kulturowa
lingwistyka praktyczna i copywriting
ochrona dziedzictwa kulturowego
ochrona i bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego
organizacja turystyki historycznej
przekład interkulturowy i intermedialny
retoryka stosowana
turystyka historyczna
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
turystyka historyczna i kulturowa
turystyka krajoznawcza i kulturowa
turystyka kulturowa
turystyka religijna

Wiedza o krajach i regionach

etnoregionalistyka świata
kultura śródziemnomorska
mediteranistyka
niemcoznawstwo
Polacy i Niemcy w Europie
regionalistyka europejska
regionalistyka kulturowa
rosjoznawstwo
rozwój regionalny i fundusze europejskie
sinologia
skandynawistyka
studia azjatyckie
studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia
studia bałkańskie
studia bałtyckie
studia euroazjatyckie
studia śląskie
studia nad słowiańszczyzną wschodnią
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
studia polsko-niemieckie
studia regionalne
studia wschodnie
studia wschodnioeuropejskie
wschodoznawstwo

ścisłe

Chemia

analityka chemiczna
biznes chemiczny
chemia
chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia
chemia i toksykologia sądowa
chemia kosmetyczna
chemia medyczna
chemia techniczna
Chemistry

Fizyka i astronomia

astrofizyka i kosmologia
astronomia
ekonofizyka
fizyka
fizyka medyczna
fizyka techniczna
Medical Physics
Physics

Interdyscyplinarne

agrochemia
biochemia
biofizyka
chemia budowlana
inżynieria nanostruktur
matematyka i ekonomia
matematyka i finanse
zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Matematyka

matematyka
matematyka komputerowa
matematyka stosowana
Mathematics

Pozostałe ścisłe

akustyka
analityka chemiczna i spożywcza

medyczne i nauki o zdrowiu

Analityka medyczna

analityka medyczna

Farmacja

farmacja

Interdyscyplinarne

biotechnologia medyczna
hortiterapia
psychologia medyczna
systemy diagnostyczne w medycynie

Kierunek lekarski

kierunek lekarski

Kierunek lekarsko-dentystyczny

kierunek lekarsko-dentystyczny

Pielęgniarstwo i położnictwo

pielęgniarstwo
położnictwo

Pozostałe medyczne i o zdrowiu

aktywność w procesie starzenia
audiofonologia
audiofonologia z protetyką słuchu
biomedycyna
coaching medyczny
dietetyka
elektroradiologia
fizjoterapia
Health Administration
higiena dentystyczna
kosmetologia
odnowa biologiczna
optometria
protetyka słuchu
Public Health
ratownictwo medyczne
techniki dentystyczne
technologia kosmetyków
terapia zajęciowa
usługi zdrowotne i socjalne
zdrowie środowiskowe
zdrowie publiczne

przyrodnicze

Biologia

agrobiologia
biologia
biologia człowieka
biologia medyczna
biologia sądowa

Geografia

geografia
geomonitoring

Geologia

geologia
geologia inżynierska
geologia stosowana
inżynieria geologiczna

Interdyscyplinarne

biogospodarka
bioinformatyka
bioinformatyka i biologia systemów
bioinżynieria
biologiczne podstawy kryminalistyki
biotechnologia
biotechnologia środowiska
biotechnologia molekularna
biotechnologia stosowana roślin
Biotechnology
genetyka i biologia eksperymentalna
geofizyka w geologii
gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych
indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych – MISMaP
Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze
neurobiologia
ochrona dóbr kultury i środowiska
ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy
studia matematyczno-przyrodnicze
studia przyrodnicze i technologiczne (science and technology)
technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem

Oceanografia i studia morskie

geografia morza i wybrzeża
gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym
gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
ichtiologia morska
Marine and Coastal Geosciences
oceanografia

Pozostałe przyrodnicze

analityka z diagnostyką molekularną
Applied Petroleum Geosciences
biomonitoring
Climatology
Ecology and Evolution
ekoinżynieria
ekologiczne źródła energii
Environmental and Plant Biotechnology
Environmental Management
Environmental Protection
genetyka
geofizyka
geoinformacja
geoinformacja środowiskowa
geoinformatyka
gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
gospodarowanie zasobami wodnymi
inżynieria akwakultury
inżynieria rolnicza i leśna
inżynieria rolno-spożywcza i leśna
inżynieria zagrożeń środowiskowych
jakość i bezpieczeństwo środowiska
konserwacja i degradacja materiałów
mikrobiologia
mikrobiologia stosowana
monitoring i analityka środowiska
ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
ochrona środowiska
ochrona przyrody
przyroda
recykling materiałów
rewitalizacja dróg wodnych
studia miejskie
technologie ochrony środowiska
turystyka przyrodnicza
waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody
zarządzanie zasobami przyrody
zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska

rolnicze, leśne i weterynaryjne

Leśnictwo

Forestry
leśnictwo

Nauki o zwierzętach

Animal Science
behawiorystyka zwierząt
bioinżynieria zwierząt
hipologia i jeździectwo
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
zoofizjoterapia
zootechnika
zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Ogrodnictwo

International Master of Horticultural Science
medycyna roślin
ochrona zdrowia roślin
ogrodnictwo
sztuka ogrodowa
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Pozostałe rolnicze, leśne i weterynaryjne

agrobiznes
doradztwo w obszarach wiejskich
eksploatacja mórz i oceanów
gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
gospodarka zasobami na obszarach wiejskich
ichtiologia i rybactwo śródlądowe
inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
nowoczesna biogospodarka
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
przetwórstwo drewna
rybactwo
technika rolnicza i leśna
zarządzanie jakością w produkcji roślinnej
zielarstwo i terapie roślinne

Rolnictwo

Agriculture
inżynieria rolnicza
podstawy dla rolnictwa tropikalnego
Principles for Tropical Agriculture
rolnictwo

Technologie związane z żywnością

analityka żywności
bezpieczeństwo i produkcja żywności
bezpieczeństwo żywności
bioinżynieria produkcji żywności
broker innowacji w przemyśle spożywczym
chemia i analityka żywności
chemia i technologia żywności
chemia żywności
Food Technology and Human Nutrition
gastronomia i sztuka kulinarna
gastronomia z dietetyką
jakość i bezpieczeństwo żywności
żywienie człowieka
żywienie człowieka i dietetyka
żywienie człowieka i ocena żywności
menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa
produkcja i bezpieczeństwo żywności
technologia żywności i żywienie człowieka
zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
zarządzanie jakością i analiza żywności

Weterynaria

Veterinary Medicine
weterynaria

społeczne

Dziennikarstwo i komunikacja

architektura informacji
dziennikarstwo
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dziennikarstwo i medioznawstwo
dziennikarstwo i nowe media
dziennikarstwo międzynarodowe
e-edytorstwo i techniki redakcyjne
informacja w środowisku cyfrowym
informacja w przestrzeni publicznej
Journalism and Communication Studies
Journalism and New Media
komunikacja i media
komunikacja i przedsiębiorczość w nowych mediach
komunikacja medialna i wizerunkowa
komunikacja promocyjna i kryzysowa
komunikacja wizerunkowa
logistyka i administrowanie w mediach
media i cywilizacja
medioznawstwo
nowe media
publikowanie cyfrowe i sieciowe

Interdyscyplinarne

analityka społeczna i internetowa
Applied Gender Studies
BA in International Relations and European Studies
coaching i doradztwo filozoficzne
Cognitive Science
doradztwo filozoficzne i coaching
ekonomiczna analiza prawa
elektroniczne przetwarzanie informacji
finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
gospodarka i administracja publiczna
grafika komputerowa i produkcja multimedialna
Humanitarian Action
kierunek ekonomiczno-prawny
kierunek prawno-ekonomiczny
kognitywistyka
kognitywistyka i komunikacja
komunikacja i psychologia w biznesie
media kreatywne: game design, animacja 3D i efekty specjalne
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
migrantologia
nowe media, reklama, kultura współczesna
psychokryminalistyka
stosunki międzynarodowe i studia regionalne
terapia artystyczna
zarządzanie i prawo w biznesie

Kierunki ekonomiczne

Accounting and Finance
Advanced Analytics – Big Data
analityka biznesu
analityka gospodarcza
analiza danych – big data
BA in Business Economics
badania i analizy społeczne
bankowość i finanse cyfrowe
biznes elektroniczny
biznes i technologia ekologiczna
biznes międzynarodowy
Business Management
design w biznesie
doradztwo podatkowe
e-biznes
Economics
Economics and International Business
Economics and IT Applications
ekonomia
ekonomia analityczna i społeczna
ekonomia ekobiznes
ekonomia menadżerska
ekonomia stosowana
Finance
Finance and Accounting
Finance, Investments and Accounting
Financial Management
finanse i inwestycje
finanse i rachunkowość
finanse i rachunkowość biznesu
finanse menedżerskie
finanse, inwestycje i rachunkowość
finanse, rachunkowość i podatki
finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
Global Business, Finance and Governance
gospodarka i zarządzanie publiczne
gospodarka nieruchomościami
informatyka i ekonometria
informatyka w biznesie
inżynieria organizacji i zarządzania
innowacyjna gospodarka
International Business
International Business Law and Management
International Economic Relations
International Economics
International Management
inwestycje i nieruchomości
Management
Management and Finance
managment instytucji publicznych i public relations
marketing
marketing i komunikacja rynkowa
metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
międzynarodowe stosunki gospodarcze
modern business - zarządzanie i rachunkowość
MSc in International Business Economics
organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie
Product and Process Management
przedsiębiorczość
przedsiębiorczość i finanse
przedsiębiorczość i inwestycje
przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
Public Management
Quantitative Methods in Economics and Information Systems
rachunkowość
rachunkowość i controlling
rachunkowość i doradztwo finansowe
rynek finansowy
rynek nieruchomości
studia menedżersko-finansowe
Tourism Management
towaroznawstwo
zarządzanie
zarządzanie „Uniwersytet Nysa”
zarządzanie i coaching
zarządzanie i inżynieria usług
zarządzanie informacją
zarządzanie informacją i bibliologia
zarządzanie informacją w nowych mediach
zarządzanie instytucjami artystycznymi
zarządzanie kulturą i mediami
zarządzanie środowiskiem
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
zarządzanie obszarami wiejskimi
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
zarządzanie projektami społecznymi
zarządzanie publiczne
zarządzanie w politykach publicznych
zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem
zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunki prawne i administracja

administracja
administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne
administracja i cyfryzacja
administracja i polityka publiczna
administracja publiczna
administracja//zarządzanie
Administration
e-administracja
European Administration
European Business Administration
kierunek finansowo-prawny
kierunek menedżersko-prawny
kierunek prawno-biznesowy
kierunek prawno-menadżerski
kryminologia
kryminologia stosowana
LL.M. International and European Law
podatki i doradztwo podatkowe
polski system prawny
prawo
prawo europejskie
prawo finansowe i skarbowość
prawo kanoniczne
prawo medyczne
prawo ochrony środowiska
prawo podatkowe i rachunkowość
prawo w administracji i gospodarce
prawo w biznesie
prawo w działalności gospodarczej
prawo własności intelektualnej i nowych mediów
prawo zatrudnienia - kadry i płace

Kierunki związane z bezpieczeństwem

bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
bezpieczeństwo międzynarodowe
bezpieczeństwo morskie państwa
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwo w biznesie
bezpieczeństwo w biznesie i administracji
bezpieczeństwo wewnętrzne
ekonomika obronności
inżynieria systemów bezpieczeństwa
kryptologia i cyberbezpieczeństwo
logistyka bezpieczeństwa
obronność
obronność państwa
systemy informacyjne w bezpieczeństwie
wojsko w systemie służb publicznych
zarządzanie bezpieczeństwem państwa
zarządzanie i dowodzenie

Nauki polityczne i społeczne

doradztwo polityczne i publiczne
Political Science
politologia
polityka publiczna
polityka społeczna
praca socjalna
praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
samorząd terytorialny i polityka regionalna
stosowane nauki społeczne
zarządzanie państwem

Pedagogika i edukacja

andragogika
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
edukacja techniczno-informatyczna
gerontologia społeczna - asystent osób starszych
Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
logopedia
logopedia ogólna i kliniczna
logopedia z audiologią
logopedia z fonoaudiologią
nauczanie chemii
nauczanie języków obcych
nauczanie matematyki i informatyki
nauczanie przyrody
oligofrenopedagogika z arteterapią
pedagogika
pedagogika małego dziecka
pedagogika nauczycielska
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika specjalna
pedagogika specjalna i edukacja społeczna
pedagogika społeczno-wychowawcza
pedagogika wczesnej edukacji
pedagogika wczesnoszkolna
Pedagogy
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

Pozostałe społeczne

analityka i kreatywność społeczna
analityka społeczna
Caritas – asystent wsparcia rodziny
coaching
coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi
człowiek w cyberprzestrzeni
dialog i doradztwo społeczne
doradztwo i coaching
e-gospodarka przestrzenna
ekomiasto
gastronomia i hotelarstwo
gospodarka przestrzenna
gospodarka turystyczna
gospodarka turystyczna i gastronomia
innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services
kognitywistyka komunikacji
kognitywistyka w zarządzaniu i ekonomii
komunikacja europejska
kreatywność społeczna
kultura fizyczna osób starszych
mediacje i negocjacje
organizacja opieki nad osobą starszą
organizowanie rynku pracy
projektowanie aktywności społecznej
public relations i doradztwo medialne
sport
taniec w kulturze fizycznej
Tourism and Recreation
turystyka
turystyka i rekreacja
turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi wolnego czasu
usługi rekreacyjne i relaksacyjne
zarządzanie kryzysem indywidualnym

Psychologia

psychologia
psychologia stosowana
psychologia w biznesie
psychologia w zarządzaniu
Psychology
Psychology in English
psychoseksuologia

Socjologia

Sociology
socjologia
socjologia ekonomiczna
socjologia grup dyspozycyjnych
socjologia stosowana i antropologia społeczna

Stosunki międzynarodowe

Graduate Programme in International Relations
International Relations
MA in International Relations
stosunki międzynarodowe
Undergraduate Programme in International Relations

techniczne

Architektura

architecture
architektura
architektura i urbanistyka
architektura krajobrazu

Automatyka i robotyka

automatyka i robotyka

Budownictwo

budowa jachtów
budownictwo
budownictwo (inżynier europejski)
systemy inteligentnego i energooszczędnego budownictwa

Elektronika i telekomunikacja

elektronika
elektronika i telekomunikacja
elektronika przemysłowa
Telecommunications
telekomunikacja

Elektrotechnika

elektrotechnika

Energetyka

efektywność energetyczna
ekoenergetyka
energetyka

Informatyka i technologie informacyjne IT (ang. Computer Science)

Aplikacje Internetu Rzeczy
Applied Informatics
Computer Graphics
Computer Networks
Computer Science
gry i grafika interaktywna
informatyka
informatyka analityczna
informatyka przemysłowa
informatyka stosowana
informatyka stosowana i systemy pomiarowe
informatyka w biznesie i administracji
informatyka w medycynie
Network Technologies
Programming
projektowanie graficzne
Software Engineering Technologies
technologie komputerowe
teleinformatyka

Interdyscyplinarne

automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka
energetyka i chemia jądrowa
indywidualne studia informatyczno-matematyczne
informatyka i agroinżynieria
informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach
inżynieria mechaniczno-medyczna
materiały współczesnych technologii
projektowanie mebla
projektowanie mebli
wirtotechnologia
zaawansowane materiały i nanotechnologia

Kierunki inżynieryjne

Aerospace Engineering
Civil Engineering
Computer Aided Engineering
Electric and Hybrid Vehicles Engineering
Electrical Engineering
Engineering Management
Environmental Engineering
inżynieria akustyczna
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy
inżynieria bezpieczeństwa pracy
inżynieria biochemiczna
inżynieria biomedyczna
inżynieria biosystemów
inżynieria biotworzyw
inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria ciepła
inżynieria cyfryzacji
inżynieria danych
inżynieria ekologiczna
inżynieria gazu łupkowego
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria kosmiczna i satelitarna
inżynieria środowiska
inżynieria materiałowa
inżynieria mechaniczna i materiałowa
inżynieria medyczna
inżynieria naftowa i gazownicza
inżynieria nowoczesnych materiałów
inżynieria obliczeniowa
inżynieria odnawialnych źródeł energii
inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
inżynieria procesowa
inżynieria przemysłu spożywczego
inżynieria systemów
inżynieria systemów biotechnicznych
inżynieria testowa
inżynieria wzornictwa przemysłowego
inżynieria zarządzania
Joint Msc in Engineering
Materials Science and Engineering
mechaniczna inżynieria tworzyw
nanobioinżynieria
Power Engineering
techniki geodezyjne w inżynierii

Lotnictwo i kosmonautyka

Aviation Management
inżynieria kosmiczna
lotnictwo
lotnictwo i kosmonautyka

Mechanika i budowa maszyn

mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Mechatronic Systems and Materials
Mechatronics
mechatronika
mechatronika pojazdów
systemy mechatroniczne i materiały/Mechatronic Systems and Materials

Pozostałe techniczne

analiza danych
ceramika
chłodnictwo i klimtyzacja
chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane
fotonika
górnictwo i geologia
geodezja i kartografia
gospodarka wodna
innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
meblarstwo
metalurgia
mikroelektronika w technice i medycynie
nanotechnologia
nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
nanotechnologie i nanomateriały
Nanotechnology
nawigacja
nowoczesne materiały
oceanotechnika
odnawialne źródła energii
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
optyka
optyka okularowa
optyka okularowa z elementami optometrii
papiernictwo i poligrafia
Photonics
podstawy nauk technicznych
technologia chemiczna
technologia drewna
technologia i inżynieria chemiczna
technologie energetyki odnawialnej
technologie energii odnawialnej
zarządzanie inżynierskie
zielone technologie
zielone technologie i monitoring

Transport i logistyka

inżynieria transportu i logistyki
Logistics
Logistics in Transport
logistyka
logistyka międzynarodowa
samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
transport
transport i logistyka
transport kolejowy

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Global Production Engineering & Management
inżynieria produkcji
zarządzanie i inżynieria produkcji

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt