MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Kierunki studiów

Gubisz się w gąszczu wymagań rekrutacyjnych na Twoje wymarzone studia? A może jeszcze nie wiesz, jaką uczelnię wybrać, albo wahasz się nad wyborem kierunku?

Ten serwis powstał z myślą o wszystkich Maturzystach 2018: zarówno tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o swoim wymarzonym kierunku, jak i o tych wciąż niepewnych co do swojej studenckiej przyszłości.

Prezentowane kierunki, uporządkowane według dziedzin, zawierają dokładny opis wymagań rekrutacyjnych oraz możliwości studiowania we wszystkich polskich szkołach wyższych w roku akademickim 2018/19.

artystyczne

Aktorstwo

aktorstwo
aktorstwo nowych mediów
aktorstwo teatru muzycznego
kierunek wokalno-aktorski

Film i reżyseria

animacja
film i multimedia
film i sztuki audiowizualne
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
produkcja medialna
produkcja teatralna i organizacja widowisk
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
reżyseria

Kierunki muzyczne

dyrygentura
instrumentalistyka
jazz i muzyka estradowa
jazz i muzyka rozrywkowa
kompozycja i teoria muzyki
kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki
musical i choreografia
muzyka i animacja artystyczna
muzyka kościelna
muzyka w mediach
muzyka w multimediach
muzykoterapia
produkcja muzyczna i realizacja dźwięku
reżyseria dźwięku
taniec
wokalistyka

Kierunki plastyczne

architektura przestrzeni kulturowych
architektura wnętrz
design krajobrazu
Digital Design
grafika
grafika reklamowa i multimedia
graphic design and multimedia
malarstwo
malarstwo i projekty interdyscyplinarne
rzeźba
sztuka i wzornictwo ceramiki
sztuka i wzornictwo szkła
wzornictwo
wzornictwo przemysłowe

Pozostałe artystyczne

Art & Design
fotografia
fotografia i kreacje przekazu wizualnego
Games and Virtual Reality Design
intermedia
konserwacja i restauracja dzieł sztuki
kuratorstwo i teorie sztuki
meblarstwo
ochrona dóbr kultury
projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
scenografia
scenografia i technologia teatru lalek
sztuka i media
sztuka kulinarna
sztuka mediów
sztuka mediów i edukacja wizualna
sztuki nowoczesne
sztuki wizualne
tkanina i ubiór
włókiennictwo
włókiennictwo i przemysł mody

humanistyczne

Filologia polska

studia pisarskie
edytorstwo
filologia polska
filologia polska jako obca
glottodydaktyka polonistyczna
język polski od podstaw z językiem niemieckim
język polski w komunikacji społecznej
komparatystyka literacko-kulturowa
kultura i praktyka tekstu - twórcze pisanie i edytorstwo
międzynarodowe studia polskie
polonistyka - komparatystyka
polonistyka w kontekstach kultury
sztuka pisania
twórcze pisanie

Filologie obce i języki

angielski język biznesu
anglistyka
English in Public Communication
English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies
English Philology
English Studies
English Studies: Literature and Culture
etnofilologia kaszubska
filologia
filologia - filologia angielska
filologia - filologia norweska
filologia - filologia szwedzka
filologia - iberystyka
filologia - italianistyka
filologia - sinologia
filologia - skandynawistyka
filologia – japonistyka
filologia – lingwistyka stosowana
filologia angielska
filologia angielska z językiem niemieckim
filologia bałkańska
filologia bałtycka
filologia germańska
filologia germańska z językiem angielskim
filologia iberyjska
filologia klasyczna
filologia niderlandzka
filologia nowogrecka
filologia romańska
filologia rosyjska
filologia słowiańska
filologia ugrofińska
filologia włoska
Germanistik
germanistyka
hispanistyka
język angielski w biznesie
język biznesu
język niemiecki w biznesie
język obcy w biznesie
język rosyjski dla biznesu
języki obce w sektorze usług
komunikacja biznesowa w języku rosyjskim
lingwistyka
lingwistyka dla biznesu
lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie
lingwistyka stosowana
lingwistyka w biznesie
neofilologia
Philology
romanistyka
rusycystyka
skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe
translacja konferencyjna
ukrainistyka

Filozofia

coaching filozoficzny
etyka
etyka – mediacje i negocjacje
filozofia
filozofia i etyka
Philosophy

Interdyscyplinarne

antropologia języka i komunikacji
archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Artes Liberales
bioetyka
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie
filologia angielska z pedagogiką
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie
humanistyka cyfrowa
Indywidualne Studia Międzyobszarowe
indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych
interdyscyplinarne studia europejskie
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem
kulturoznawstwo i wiedza o mediach
latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie
literatura popularna i kreacje światów gier
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne /MISHiS/
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
okcydentalistyka
polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
religioznawstwo
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
studia filologiczno-kulturoznawcze
studia historyczno-społeczne
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies
studium humanitatis – tradycje cywilizacji europejskiej
The Interdisciplinary MA Programme in Polish Studies, Jewish Studies and History
zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Kierunki związane z historią

Antiquity And Archeology
Archaeology
archeologia
doradztwo i infobrokerstwo historyczne
historia
historia cywilizacji śródziemnomorskiej
historia i kultura Żydów
historia i teraźniejszość
historia sztuki
historia w przestrzeni publicznej
militarioznawstwo
militarystyka historyczna
studia nad wojną i wojskowością
wojskoznawstwo

Kulturoznawstwo

amerykanistyka
bałkanistyka
Central European and Balkan Studies
Cultural Communication
Cultural Studies
cywilizacja zachodnioeuropejska
etnologia
etnologia – antropologia kulturowa
etnologia i antropologia kulturowa
European Cultures
European Studies
europeistyka
europeistyka – integracja europejska
europeistyka – studia europejskie
europeistyka i stosunki transgraniczne
europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych
europejskie studia kulturowe
iberystyka
judaistyka
kulturoznawstwo
kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
kulturoznawstwo europejskie
mediacja międzykulturowa
międzynarodowe studia kulturowe
orientalistyka
relacje międzykulturowe
slawistyka
stosunki międzykulturowe
studia amerykanistyczne

nauki o sztuce, filmie, teatrze

animacja kultury
animacja kultury w przestrzeni społecznej
animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
antropologia literatury, teatru i filmu
edukacja kulturalna
filmoznawstwo
filmoznawstwo i kultura mediów
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
krytyka artystyczna
kultura w mediach i komunikacji
kultury mediów
media interaktywne i widowiska
mediacja sztuki
muzeologia
muzykologia
projektowanie kultury
teatrologia
technologie cyfrowe w animacji kultury
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
wiedza o teatrze
zarządzanie dziedzictwem kulturowym
zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

nauki teologiczne

nauki o rodzinie
teologia

Pozostałe humanistyczne

analiza i kreowanie trendów
dyplomacja
dyplomacja europejska
filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo
humanistyka drugiej generacji
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informacja w e-społeczeństwie
informacja w instytucjach e-społeczeństwa
informatologia stosowana
komunikacja międzykulturowa w Europie
krajoznawstwo i turystyka historyczna
krajoznawstwo i turystyka kulturowa
lingwistyka praktyczna i copywriting
literatura powszechna
organizacja turystyki historycznej
Philosophy and Culture of East-Central Europe
przekład interkulturowy i intermedialny
retoryka stosowana
turystyka historyczna
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
turystyka historyczna i kulturowa
turystyka krajoznawcza i kulturowa
turystyka kulturowa
turystyka religijna

Wiedza o krajach i regionach

interdyscyplinarne studia europejskie
mediteranistyka
niemcoznawstwo
Polacy i Niemcy w Europie
regionalistyka europejska
regionalistyka kulturowa
rosjoznawstwo
rozwój regionalny i fundusze europejskie
sinologia
skandynawistyka
studia azjatyckie
studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia
studia bałkańskie
studia euroazjatyckie
studia śląskie
studia środkowo-wschodnioeuropejskie
studia nad słowiańszczyzną wschodnią
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
studia polonistyczno-germanistyczne
studia polsko-niemieckie
studia regionalne
studia skandynawskie /Scandinavian Studies/
studia skandynawsko-bałtyckie
studia wschodnie
turystyka i kultura śródziemnomorska
wschodoznawstwo

ścisłe

Chemia

analityka chemiczna
biznes chemiczny
chemia
chemia - studia międzynarodowe
chemia i analityka przemysłowa
chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia
chemia i toksykologia sądowa
chemia kosmetyczna
chemia kryminalistyczna
chemia medyczna
chemia techniczna
Chemistry

Fizyka i astronomia

astrofizyka i kosmologia
astronomia
ekonofizyka
fizyka
fizyka medyczna
fizyka techniczna
Medical Physics
Physics

Interdyscyplinarne

agrochemia
biochemia
biofizyka
chemia budowlana
Chemical Business And Green Technology
inżynieria nanostruktur
matematyka i ekonomia
matematyka w finansach
zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Matematyka

Applied Mathematics
matematyka
matematyka i statystyka
matematyka komputerowa
matematyka stosowana
matematyka w technice
Mathematics
modelowanie matematyczne i analiza danych

Pozostałe ścisłe

akustyka
analityka chemiczna i spożywcza

medyczne i nauki o zdrowiu

Analityka medyczna

analityka medyczna

Farmacja

farmacja
inżynieria farmaceutyczna

Interdyscyplinarne

administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia
aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym
analityka kryminalistyczna i sądowa
biotechnologia medyczna
hortiterapia
psychologia medyczna
psychologia zdrowia
systemy diagnostyczne w medycynie
zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Kierunek lekarski

kierunek lekarski

Kierunek lekarsko-dentystyczny

kierunek lekarsko-dentystyczny

Pielęgniarstwo i położnictwo

Nursing
pielęgniarstwo
położnictwo

Pozostałe medyczne i o zdrowiu

audiofonologia
audiofonologia z protetyką słuchu
biomedycyna
biostatystyka
coaching medyczny
dietetyka
elektroradiologia
fizjoterapia
higiena dentystyczna
higiena stomatologiczna
koordynowana opieka senioralna
kosmetologia
odnowa biologiczna
optometria
Physiotherapy
protetyka słuchu
przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
psychofizyczne kształtowanie człowieka
ratownictwo medyczne
techniki dentystyczne
technologia kosmetyków
terapia zajęciowa
zdrowie środowiskowe
zdrowie publiczne

przyrodnicze

Biologia

agrobiologia
biologia
biologia człowieka
biologia żywności i żywienia
biologia medyczna
biologia sądowa
biologia stosowana

Geografia

geografia
geomonitoring

Geologia

geologia
geologia inżynierska
geologia poszukiwawcza
geologia stosowana
inżynieria geologiczna

Interdyscyplinarne

biogospodarka
bioinformatyka
bioinformatyka i biologia systemów
bioinformatyka z biofizyką stosowaną
bioinżynieria
biologiczne podstawy kryminalistyki
biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
biotechnologia
biotechnologia środowiska
biotechnologia molekularna
biotechnologia stosowana roślin
Biotechnology
genetyka i biologia eksperymentalna
geofizyka w geologii
indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych – MISMaP
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
neurobiologia
ochrona dóbr kultury i środowiska
ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy
studia matematyczno-przyrodnicze
studia przyrodnicze i technologiczne (science and technology)
technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem

Oceanografia i studia morskie

gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym
gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
ichtiologia morska
Marine and Coastal Geosciences
oceanografia
studia marynistyczne

Pozostałe przyrodnicze

akwakultura – biznes i technologia
analityka z diagnostyką molekularną
Applied Petroleum Geosciences
biomateriały inspirowane naturą
Climatology
Ecology and Evolution
ekoinżynieria
ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska
ekologiczne źródła energii
environmental and plant biotechnology
Environmental Management
Environmental Protection
genetyka
geofizyka
geoinformacja
geoinformacja środowiskowa
geoinformatyka
gospodarka surowcami mineralnymi
gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
gospodarowanie zasobami wodnymi
inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym
inżynieria rolnicza i leśna
inżynieria rolno-spożywcza i leśna
inżynieria w biologii stosowanej
inżynieria zagrożeń środowiskowych
jakość i bezpieczeństwo środowiska
korozja
mikrobiologia
mikrobiologia stosowana
monitoring i analityka środowiska
monitoring i zarządzanie środowiskiem
monitoring środowiska przyrodniczego
ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
ochrona środowiska
ochrona przyrody
recykling materiałów
rewitalizacja dróg wodnych
technologie ochrony środowiska
turystyka przyrodnicza
waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody
zarządzanie zasobami przyrody
zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska

rolnicze, leśne i weterynaryjne

Leśnictwo

Forest Husbandry
gospodarka leśna
leśnictwo

Nauki o zwierzętach

animal science
behawiorystyka zwierząt
bioinżynieria zwierząt
Equine Management and Care
hipologia i jeździectwo
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
kynologia
ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
zoofizjoterapia
zootechnika
zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Ogrodnictwo

international master of horticultural science
medycyna roślin
ochrona zdrowia roślin
ogrodnictwo
sztuka ogrodowa
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Pozostałe rolnicze, leśne i weterynaryjne

agrobiznes
agroturystyka
doradztwo w obszarach wiejskich
gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
gospodarka zasobami na obszarach wiejskich
ichtiologia i rybactwo śródlądowe
inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
inspekcja weterynaryjna
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych
przetwórstwo drewna
rybactwo
technika rolnicza i leśna
uprawa winorośli i winiarstwo
zarządzanie jakością w produkcji roślinnej
zielarstwo
zielarstwo i fitoterapia
zielarstwo i terapie roślinne

Rolnictwo

Agriculture
inżynieria rolnicza
podstawy dla rolnictwa tropikalnego
Principles for Tropical Agriculture
rolnictwo
rolnictwo ekologiczne

Technologie związane z żywnością

analityka żywności
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
bezpieczeństwo i produkcja żywności
bezpieczeństwo żywności
bioinżynieria produkcji żywności
broker innowacji w przemyśle spożywczym
browarnictwo i słodownictwo
chemia i analityka żywności
chemia i technologia żywności
chemia żywności
food technology and human nutrition
gastronomia i sztuka kulinarna
gastronomia z dietetyką
inżynieria przetwórstwa żywności
jakość i bezpieczeństwo żywności
żywienie człowieka i dietetyka
żywienie człowieka i ocena żywności
produkcja i bezpieczeństwo żywności
technologia żywności i żywienie człowieka
zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
zarządzanie jakością i analiza żywności

Weterynaria

Veterinary Medicine
weterynaria

społeczne

Dziennikarstwo i komunikacja

architektura informacji
dziennikarstwo
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dziennikarstwo i kultura mediów
dziennikarstwo i medioznawstwo
dziennikarstwo i nowe media
dziennikarstwo i zarządzanie mediami
dziennikarstwo międzynarodowe
e-edytorstwo i techniki redakcyjne
global communication
informacja w środowisku cyfrowym
Journalism and Information Studies
Journalism and New Media
komunikacja i media
komunikacja i przedsiębiorczość w nowych mediach
komunikacja medialna i społeczna
komunikacja medialna i wizerunkowa
komunikacja promocyjna i kryzysowa
komunikacja wizerunkowa
logistyka i administrowanie w mediach
media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa
media i cywilizacja
medioznawstwo
nowe media
nowe media i e-biznes
nowe media i kultura cyfrowa
publikowanie cyfrowe i sieciowe
zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Interdyscyplinarne

antropozoologia
Applied Gender Studies
BA in International Relations and European Studies
coaching i doradztwo filozoficzne
doradztwo filozoficzne i coaching
ekonomiczna analiza prawa
elektroniczne przetwarzanie informacji
finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
gospodarka i administracja publiczna
grafika komputerowa i produkcja multimedialna
Humanitarian Action
Intercultural and Business Relations in Europe
interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością
kierunek ekonomiczno-prawny
kierunek prawno-ekonomiczny
kognitywistyka
kognitywistyka i komunikacja
kognitywistyka komunikacji
komunikacja i psychologia w biznesie
komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa
kryminalistyka i nauki sądowe
media kreatywne: game design, animacja 3D i efekty specjalne
nowe media, reklama, kultura współczesna
prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe
psychokryminalistyka
Public Economy and Administration
stosunki międzynarodowe i studia regionalne
terapia artystyczna
zarządzanie i prawo w biznesie

Kierunki ekonomiczne

Advanced Analytics – Big Data
analityka biznesowa
analityka biznesu
analityka gospodarcza
analityka i komunikacja w biznesie
analiza danych – Big Data
audyt finansowy
BA in Business Economics
Bachelor of Business and Administration
badania i analizy społeczne
bankowość i finanse cyfrowe
bankowość i zarządzanie ryzykiem
biznes elektroniczny
biznes i technologia ekologiczna
biznes międzynarodowy
Business Management
design w biznesie
doradztwo podatkowe
e-biznes
Economics
Economics and International Business
economics and IT applications
ekobiznes
ekonomia
ekonomia ekobiznes
ekonomia menedżerska
ekonomia miasta zrównoważonego
ekonomia społeczna
ekonomia stosowana dla inżynierów
ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Finance
Finance and Accounting
Finance and Accounting with ACCA qualification
Finance, Investments and Accounting
Financial Engineering
Financial Management
finanse i inwestycje
finanse i rachunkowość
finanse i rachunkowość biznesu
finanse i zarządzanie (governance)
finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
finanse menedżerskie
finanse międzynarodowe
finanse z elementami matematyki
finanse, inwestycje i rachunkowość
finanse, rachunkowość i podatki
finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
Global Business, Finance and Governance
globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)
gospodarka i zarządzanie publiczne
gospodarka nieruchomościami
handel międzynarodowy
Informatics and Econometrics
informatyka i ekonometria
informatyka w biznesie
inżynieria organizacji i zarządzania
Innovation Management
innowacje w biznesie
innowacyjna gospodarka
International Business
International Business Law and Management
International Business Program
International Economic Relations
International Economics
International Finance
International Management
inwestycje i nieruchomości
kierunek menedżerski
konsulting prawny i gospodarczy
Management
Management and Finance
managment instytucji publicznych i public relations
marketing
marketing i komunikacja rynkowa
menadżer żywności i żywienia
metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
międzynarodowe stosunki gospodarcze
mikrobiznes
modern business - zarządzanie i rachunkowość
Modern Business Management
MSc in International Business Economics
organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie
Product and Process Management
Product Manager – Engineering Studies
przedsiębiorczość
przedsiębiorczość i finanse
przedsiębiorczość i inwestycje
przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
public management
Quantitative Methods in Contemporary Management
Quantitative Methods in Economics and Information Systems
rachunkowość
rachunkowość i controlling
rachunkowość i podatki
rynek finansowy
rynek nieruchomości
rynki finansowe
Tourism Management
towaroznawstwo
tworzenie innowacji i zarządzanie projektami
Urban Management
zarządzanie
zarządzanie „Uniwersytet Nysa”
zarządzanie dla nieekonomistów
zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego
zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
zarządzanie i coaching
zarządzanie i inżynieria usług
zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
zarządzanie informacją
zarządzanie informacją i bibliologia
zarządzanie informacją w nowych mediach
zarządzanie instytucjami artystycznymi
zarządzanie kreatywne
zarządzanie kryzysowe w środowisku
zarządzanie kulturą i mediami
zarządzanie środowiskiem
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
zarządzanie międzynarodowe
zarządzanie obszarami wiejskimi
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
zarządzanie projektami
zarządzanie projektami społecznymi
zarządzanie przyrodą
zarządzanie publiczne
zarządzanie w politykach publicznych
zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunki prawne i administracja

administracja
administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne
administracja i cyfryzacja
administracja i polityka publiczna
administracja publiczna
administracja publiczna i rozwój regionalny
administracja//zarządzanie
Criminology
e-administracja
European Administration
European and International Business Law
European Business Administration
kierunek finansowo-prawny
kierunek menedżersko-prawny
kierunek prawno-biznesowy
kierunek prawno-menadżerski
kryminologia
kryminologia i ściganie przestępstw
kryminologia stosowana
LL.M. International and European Law
podatki i doradztwo podatkowe
polski system prawny
prawo
prawo europejskie
prawo finansowe i skarbowość
prawo i finanse
prawo kanoniczne
prawo medyczne
prawo ochrony danych osobowych
prawo ochrony środowiska
prawo podatkowe i rachunkowość
prawo Unii Europejskiej
prawo w administracji i gospodarce
prawo w biznesie
prawo w działalności gospodarczej
prawo własności intelektualnej i nowych mediów
prawo zamówień publicznych
prawo zatrudnienia - kadry i płace

Kierunki związane z bezpieczeństwem

bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo i systemy ochrony
bezpieczeństwo informacyjne państwa
bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
bezpieczeństwo międzynarodowe
bezpieczeństwo militarne
bezpieczeństwo morskie państwa
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwo w biznesie
bezpieczeństwo w biznesie i administracji
bezpieczeństwo wewnętrzne
bezpieczeństwo wodne
cyberbezpieczeństwo
cybernetyka społeczna
dowodzenie
ekonomika obronności
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria bezpieczeństwa pracy
inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego
Internal Security
kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa
kryptologia i cyberbezpieczeństwo
logistyka bezpieczeństwa
obronność
obronność państwa
systemy informacyjne w bezpieczeństwie
Undergraduate Programme in Internal Security
wojsko w systemie służb publicznych
zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
zarządzanie bezpieczeństwem państwa
zarządzanie i dowodzenie

Nauki polityczne i społeczne

doradztwo polityczne i publiczne
International and Political Studies
nauki o polityce
Political Science
politologia
polityka publiczna
polityka społeczna
praca socjalna
praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
samorząd terytorialny i polityka regionalna
stosowane nauki społeczne
zarządzanie państwem

Pedagogika i edukacja

arteterapia
e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
edukacja prorozwojowa
edukacja techniczno-informatyczna
gerontologia społeczna - asystent osób starszych
Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
logopedia
logopedia ogólna i kliniczna
logopedia z audiologią
logopedia z fonoaudiologią
logopedia z językiem polskim
nauczanie chemii
nauczanie języków obcych
nauczanie matematyki i informatyki
oligofrenopedagogika z arteterapią
pedagogika
pedagogika chrześcijańska
pedagogika małego dziecka
pedagogika medialna
pedagogika nauczycielska
pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego
pedagogika specjalna
pedagogika wczesnej edukacji
pedagogika wczesnoszkolna
Pedagogy
popularyzacja i nauczanie fizyki
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne w służbach mundurowych
wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

Pozostałe społeczne

aktywność fizyczna osób starszych
analityka i kreatywność społeczna
analityka społeczna
animacja osób 50+
coaching
coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi
człowiek w cyberprzestrzeni
diagnostyka sportowa
dialog i doradztwo społeczne
doradztwo i coaching
doradztwo kariery i doradztwo personalne
e-gospodarka przestrzenna
gastronomia i hotelarstwo
gerontologia rodzinna z poradnictwem zdrowotnym
gospodarka i rozwój zrównoważony
gospodarka przestrzenna
gospodarka turystyczna
gospodarka turystyczna i gastronomia
hotelarstwo i animacja czasu wolnego
informatologia dla biznesu z językiem angielskim
innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
innowacyjność produktu
International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services
komunikacja europejska
kreatywność społeczna
kultura fizyczna osób starszych
kultura fizyczna w służbach mundurowych
managment instytucji publicznych i public relations
mediacje i negocjacje
Mediaworking
międzynarodowa komunikacja językowa
migracje międzynarodowe
migrantologia
organizacja opieki nad osobą starszą
organizowanie rynku pracy
projektowanie aktywności społecznej
przewodnictwo i pilotaż turystyczny
public relations i doradztwo medialne
researching
rewitalizacja miast
społeczeństwo informacyjne
sport
sport i wellness
studia miejskie
studia miejskie i regionalne
taniec w kulturze fizycznej
Tourism and Recreation
trener personalny
turystyka
turystyka i rekreacja
turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi wolnego czasu
Urban Studies
usługi rekreacyjne i relaksacyjne
zarządzanie i przywództwo
zarządzanie informacją i wiedzą
zarządzanie kryzysem indywidualnym

Psychologia

psychodietetyka
psychologia
psychologia stosowana
psychologia w biznesie
psychologia w nauczaniu i wychowaniu
psychologia w zarządzaniu
psychologia zdrowia
Psychology
Psychology in English
psychoprofilaktyka
psychoseksuologia

Socjologia

Sociology
socjologia
socjologia ekonomiczna
socjologia grup dyspozycyjnych
socjologia stosowana i antropologia społeczna

Stosunki międzynarodowe

Graduate Programme in International Relations
International Relations
MA in International Relations
stosunki międzynarodowe
Undergraduate Programme in International Relations

techniczne

Architektura

architecture
architektura
architektura i urbanistyka
architektura krajobrazu
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

Automatyka i robotyka

automatyka i robotyka

Budownictwo

budowa jachtów
budownictwo
budownictwo (inżynier europejski)
budownictwo podziemne
construction and building systems engineering
systemy inteligentnego i energooszczędnego budownictwa

Elektronika i telekomunikacja

elektronika
elektronika i telekomunikacja
elektronika przemysłowa
Telecommunications
telekomunikacja

Elektrotechnika

elektrotechnika

Energetyka

efektywność energetyczna
ekoenergetyka
energetyka
energetyka komunalna

Informatyka i technologie informacyjne IT (ang. Computer Science)

analiza i przetwarzanie danych
Aplikacje Internetu Rzeczy
Applied Informatics
Computer Graphics
Computer Networks
Computer Science
gry i grafika interaktywna
Information Technology
informatyczne techniki zarządzania
informatyka
informatyka analityczna
informatyka przemysłowa
informatyka społeczna
informatyka stosowana
informatyka stosowana i systemy pomiarowe
informatyka w biznesie i administracji
informatyka w medycynie
Network Technologies
Programming
projektowanie graficzne
Software Engineering Technologies
technologie komputerowe
teleinformatyka

Interdyscyplinarne

automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka
energetyka i chemia jądrowa
indywidualne studia informatyczno-matematyczne
informatyka i agroinżynieria
informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach
inżynieria mechaniczno-medyczna
materiały współczesnych technologii
projektowanie mebla
projektowanie mebli
wirtotechnologia
zaawansowane materiały i nanotechnologia

Kierunki inżynieryjne

Aerospace Engineering
Civil Engineering
Computer Aided Engineering
Electric and Hybrid Vehicles Engineering
Electrical Engineering
Engineering Management
Environmental Engineering
inżynieria akustyczna
inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy
inżynieria biochemiczna
inżynieria biomedyczna
inżynieria biosystemów
inżynieria biotworzyw
inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria ciepła
inżynieria cyfryzacji
inżynieria danych
inżynieria ekologiczna
inżynieria elektroniczna i komputerowa
inżynieria gazu łupkowego
inżynieria i analiza danych
inżynieria i aparatura procesów przemysłowych
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria informacji
inżynieria komputerowa
inżynieria kosmiczna
inżynieria kosmiczna i satelitarna
inżynieria kwantowa
inżynieria środowiska
inżynieria materiałowa
inżynieria meblarstwa
inżynieria mechaniczna i materiałowa
inżynieria mechatroniczna
inżynieria mediów cyfrowych
inżynieria medyczna
inżynieria multimediów
inżynieria naftowa i gazownicza
inżynieria nowoczesnych materiałów
inżynieria obliczeniowa
inżynieria odnawialnych źródeł energii
inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
inżynieria procesów odlewniczych
inżynieria procesowa
inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa
inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska
inżynieria przemysłu spożywczego
inżynieria systemów
inżynieria systemów biotechnicznych
inżynieria systemów danych
inżynieria testowa
inżynieria wzornictwa przemysłowego
inżynieria zarządzania
komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Materials Science and Engineering
mechaniczna inżynieria tworzyw
nanobioinżynieria
Power Engineering
techniki geodezyjne w inżynierii

Lotnictwo i kosmonautyka

Aviation Management
General Aviation
inżynieria kosmiczna
lotnictwo
lotnictwo i kosmonautyka
technologie kosmiczne i satelitarne

Mechanika i budowa maszyn

budowa maszyn i pojazdów
Mechanics and Machine Design
mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Mechatronics
mechatronika
mechatronika pojazdów
systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Pozostałe techniczne

analiza danych
Automatic Control and Robotics
automatyka i elektronika praktyczna
automatyka i informatyka przemysłowa
ceramika
chłodnictwo i klimatyzacja
chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane
europejskie studia optyki okularowej i optometrii
fotonika
górnictwo i geologia
geodezja i kartografia
gospodarka wodna
innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
meblarstwo
metalurgia
mikroelektronika w technice i medycynie
nanotechnologia
nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
nanotechnologie i nanomateriały
Nanotechnology
nawigacja
nowoczesne materiały
oceanotechnika
odnawialne źródła energii
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
optyka
optyka okularowa
optyka okularowa z elementami optometrii
papiernictwo i poligrafia
Photonics
podstawy nauk technicznych
przemysłowe technologie informatyczne
przetwórstwo tworzyw sztucznych
systemy biotechniczne
technologia chemiczna
technologia drewna
technologia i inżynieria chemiczna
technologie energetyki odnawialnej
technologie energii odnawialnej
technologie kosmiczne i satelitarne
technologie metali
zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe
zarządzanie inżynierskie
zielone technologie i monitoring

Transport i logistyka

Bachelor in Logistics
inżynieria transportu i logistyki
Logistics
Logistics in Transport
logistyka
logistyka inżynierska
logistyka międzynarodowa
samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
transport
Transport
transport i logistyka
transport kolejowy

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Global Production Engineering & Management
inżynieria produkcji
Management and Production Engineering
zarządzanie i inżynieria produkcji

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt