MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Spis kierunków studiów

Kierunki studiów

Gubisz się w gąszczu wymagań rekrutacyjnych na Twoje wymarzone studia? A może jeszcze nie wiesz, jaką uczelnię wybrać, albo wahasz się nad wyborem kierunku?

Ten serwis powstał z myślą o wszystkich Maturzystach 2013: zarówno tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o swoim wymarzonym kierunku, jak i o tych wciąż niepewnych co do swojej studenckiej przyszłości.

Prezentowane kierunki, uporządkowane według dziedzin, zawierają dokładny opis wymagań rekrutacyjnych oraz możliwości studiowania we wszystkich polskich szkołach wyższych w roku akademickim 2013/14.

artystyczne

Aktorstwo

aktorstwo
aktorstwo nowych mediów

Film i reżyseria

film i multimedia
film i sztuki audiowizualne
obraz multimedialny
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
realizacja telewizyjna
reżyseria
sztuka rejestracji obrazu

Kierunki muzyczne

dyrygentura
instrumentalistyka
jazz i muzyka estradowa
kompozycja
kompozycja i teoria muzyki
muzyka kościelna
muzykoterapia
reżyseria dźwięku
taniec
teoria muzyki
wokalistyka

Kierunki plastyczne

architektura wnętrz
Digital Design
grafika
malarstwo
rzeźba
sztuka i wzornictwo ceramiki
sztuka i wzornictwo szkła
wzornictwo
wzornictwo przemysłowe

Pozostałe artystyczne

architektura krajobrazu (UP Wrocław)
choreografia i techniki tańca
edukacja artystyczna
fotografia
konserwacja i restauracja dzieł sztuki
ochrona dóbr kultury
projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
scenografia
scenografia i technologia teatru lalek
sztuka mediów
sztuka mediów i edukacja wizualna
sztuki nowoczesne
tkanina i ubiór
włókiennictwo

humanistyczne

Filologia polska

edytorstwo
edytorstwo i redakcja tekstu
filologia polska
filologia polska jako obca
język polski
komparatystyka literacko-kulturowa
kultura i praktyka tekstu - twórcze pisanie i edytorstwo
literaturoznawstwo stosowane
międzynarodowe studia polskie
polonistyka - komparatystyka
sztuka pisania

Filologie obce i języki

English in Public Communication
English Studies
etnofilologia kaszubska
etnofilologia mniejszości etnicznych
filologia
filologia angielska
filologia bałkańska
filologia bałtycka
filologia germańska
filologia iberyjska
filologia klasyczna
filologia niderlandzka
filologia nowogrecka
filologia romańska
filologia rosyjska
filologia słowiańska
filologia ugrofińska
filologia włoska
germanistyka
italianistyka
komunikacja biznesowa w języku rosyjskim
lingwistyka
lingwistyka dla biznesu
lingwistyka stosowana
neofilologia

Filozofia

etyka
filozofia
Philosophy
przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

Interdyscyplinarne

archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Artes Liberales
bioetyka
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie
geoarcheologia
indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych
interdyscyplinarne studia religioznawcze
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne /MISHiS/
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
MISH
okcydentalistyka
studia filologiczno-kulturoznawcze
studia historyczno-społeczne
zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Kierunki związane z historią

antropologia historyczna
antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych
archeologia
historia
historia sztuki
militarystyka historyczna
studia nad wojną i wojskowością
wojskoznawstwo

Kulturoznawstwo

amerykanistyka
bałkanistyka
Cultural Communication
etnologia
etnologia i antropologia kulturowa
European Cultures
European Politics and Economy
European Studies
europeistyka
europeistyka – studia europejskie
europeistyka i stosunki transgraniczne
europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych
iberystyka
judaistyka
komunikacja kulturowa
kulturoznawstwo
kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
kulturoznawstwo Azji i Afryki
kulturoznawstwo europejskie
mediacja międzykulturowa
międzynarodowe studia kulturowe
orientalistyka – afrykanistyka
orientalistyka – arabistyka
orientalistyka – asyriologia i hetytologia
orientalistyka – egiptologia
orientalistyka – hebraistyka
orientalistyka – indologia
orientalistyka – japonistyka
orientalistyka – koreanistyka
orientalistyka – mongolistyka i tybetologia
orientalistyka – sinologia
orientalistyka – turkologia
slawistyka
studia amerykanistyczne
studia euroazjatyckie

nauki o sztuce, filmie, teatrze

animacja i zarządzanie w kulturze
animacja kultury
animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
antropologia literatury, teatru i filmu
filmoznawstwo i kultura mediów
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
krytyka artystyczna
kultury mediów
media interaktywne i widowiska
mediacja sztuki
muzeologia
muzykologia
wiedza o teatrze
zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
zarządzanie kulturą i sztuką

nauki teologiczne

nauki o rodzinie
teologia
teologia kapłańska

Pozostałe humanistyczne

archiwistyka
dyplomacja europejska
humanistyka drugiej generacji
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
informacja w e-społeczeństwie
intermedia
krajoznawstwo i turystyka historyczna
ochrona dziedzictwa kulturowego
ochrona i bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego
organizacja turystyki historycznej
religioznawstwo
retoryka stosowana
teksty kultury i animacja sieci
turystyka historyczna
turystyka historyczna i kulturowa
turystyka krajoznawcza i kulturowa

Wiedza o krajach i regionach

kultura śródziemnomorska
mediteranistyka
niemcoznawstwo
Polacy i Niemcy w Europie
regionalistyka europejska
regionalistyka kulturowa
rosjoznawstwo
sinologia
skandynawistyka
studia azjatyckie
studia bałtyckie
studia nad słowiańszczyzną wschodnią
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
studia polsko-niemieckie
studia regionalne
studia wschodnie
studia wschodnioeuropejskie
wschodoznawstwo

ścisłe

Chemia

analityka chemiczna
chemia
chemia biomedyczna
chemia kosmetyczna
Chemistry

Fizyka i astronomia

astrofizyka i kosmologia
astronomia
ekonofizyka
fizyka
fizyka medyczna
fizyka techniczna
optometria

Interdyscyplinarne

biochemia
biofizyka
chemia budowlana
fizykochemia nowych materiałów
inżynieria nanostruktur
matematyka i ekonomia
matematyka i finanse
zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Matematyka

matematyka
matematyka komputerowa
matematyka stosowana

Pozostałe ścisłe

akustyka
analityka chemiczna i spożywcza
nauki ścisłe

medyczne i nauki o zdrowiu

Analityka medyczna

analityka medyczna

Farmacja

farmacja

Interdyscyplinarne

biotechnologia medyczna

Kierunek lekarski

kierunek lekarski

Kierunek lekarsko-dentystyczny

kierunek lekarsko-dentystyczny

Pielęgniarstwo i położnictwo

pielęgniarstwo
położnictwo

Pozostałe medyczne i o zdrowiu

audiofonologia
dietetyka
elektroradiologia
elektroradiologia z inżynierią biomedyczną
fizjoterapia
higiena dentystyczna
kosmetologia
Physiotherapy
protetyka słuchu
ratownictwo medyczne
techniki dentystyczne
terapia zajęciowa
zdrowie środowiskowe
zdrowie publiczne

przyrodnicze

Biologia

biologia
biologia medyczna

Geografia

geografia
geomonitoring

Geologia

geologia
geologia stosowana

Interdyscyplinarne

bioinformatyka
bioinformatyka i biologia systemów
bioinżynieria
biologia i geografia
biologia i geologia
biologia z geografią
biologiczne podstawy kryminalistyki
biotechnologia
biotechnologia molekularna
gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze – MISMaP
Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze
MISMP
neurobiologia
ochrona dóbr kultury i środowiska
studia matematyczno-przyrodnicze

Oceanografia i studia morskie

geografia morza i wybrzeża
gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
ichtiologia morska
oceanografia

Pozostałe przyrodnicze

ekologiczne źródła energii
Environmental Management
Environmental Protection
genetyka
geoanalityka
geofizyka
geoinformacja
geoinformacja środowiskowa
geoinformatyka
inżynieria akwakultury
inżynieria zasobów naturalnych
konserwacja i degradacja materiałów
mikrobiologia
mikrobiologia stosowana
ochrona środowiska
przyroda
recykling materiałów
rewitalizacja dróg wodnych
studia miejskie
technologie ochrony środowiska
waloryzacja i ochrona przyrody

rolnicze, leśne i weterynaryjne

Leśnictwo

leśnictwo

Nauki o zwierzętach

behawiorystyka zwierząt
bioinżynieria produkcji zwierzęcej
bioinżynieria zwierząt
hipologia i jeździectwo
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
stosowana psychologia zwierząt
zootechnika

Ogrodnictwo

medycyna roślin
ogrodnictwo

Pozostałe rolnicze, leśne i weterynaryjne

agrobiznes
agrochemia
eksploatacja mórz i oceanów
gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych
inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
rybactwo
technika rolnicza i leśna
zielarstwo i terapie roślinne

Rolnictwo

rolnictwo

Technologie związane z żywnością

bezpieczeństwo i produkcja żywności
bezpieczeństwo żywności
bioinżynieria produkcji żywności
gastronomia - sztuka kulinarna
żywienie człowieka
żywienie człowieka i ocena żywności
menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa
technologia żywności i żywienie człowieka

Weterynaria

weterynaria

społeczne

Dziennikarstwo i komunikacja

architektura informacji
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dziennikarstwo i nowe media
Journalism and Communication Studies
komunikacja promocyjna i kryzysowa
komunikacja wizerunkowa
logistyka mediów
media i cywilizacja
publikowanie cyfrowe i sieciowe

Interdyscyplinarne

analityka społeczna i internetowa
BA in International Relations and European Studies
demokracja: społeczeństwo, idee, instytucje
doradztwo filozoficzne i coaching
ekonomiczna analiza prawa
elektroniczne przetwarzanie informacji
finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
gospodarka i administracja publiczna
Information Technology
kierunek ekonomiczno-prawny
kierunek prawno-ekonomiczny
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
nowe media, reklama, kultura współczesna
terapia artystyczna

Kierunki ekonomiczne

analityka gospodarcza
analiza i zarządzanie w biznesie
BA in Business Economics
Bachelor in International Business
Bachelor Studies in Finance
biznes i technologia ekologiczna
Business Informatics
Business Management
Economics
Economics and IT Applications
ekonomia
Finance and Accounting
Finance, Investments and Accounting
finanse
finanse i inwestycje
finanse i rachunkowość
finanse, inwestycje i rachunkowość
finanse, rachunkowość i podatki
finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
gospodarka i zarządzanie publiczne
gospodarka nieruchomościami
informatyka i ekonometria
informatyka w biznesie
Innovation Management and Entrepreneurship
International Business
International Business Relations
International Economic Relations
International Economics
International Management
inwestycje i wdrożenia przemysłowe
Management
marketing
marketing i komunikacja rynkowa
Master in International Business
Master Studies in Finance
metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
międzynarodowe stosunki gospodarcze
modern business - zarządzanie i rachunkowość
MSc in International Business Economics
przedsiębiorczość
przedsiębiorczość i inwestycje
przedsiębiorczość w Internecie
Quantitative Methods in Economics and Information Systems
rachunkowość
rachunkowość i controlling
towaroznawstwo
zarządzanie
zarządzanie „Uniwersytet Nysa”
zarządzanie informacją i bibliologia
zarządzanie innowacjami i przedsiębiorczość
zarządzanie kulturą i mediami
zarządzanie środowiskiem
zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
zarządzanie międzykulturowe
zarządzanie obszarami wiejskimi
zarządzanie publiczne
zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
zarządzanie w politykach publicznych
zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem
zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunki prawne i administracja

administracja
administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne
administracja i polityka publiczna
administrowanie ochroną zdrowia
e-administracja
European And International Business Law And EU Administration
kryminologia
LL.B. International and European Law
LLM Law
podatki i prawo podatkowe
prawo
prawo europejskie
prawo finansowe i skarbowość
prawo gospodarcze i podatkowe
prawo kanoniczne
prawo podatkowe i rachunkowość
prawo urzędnicze
prawo w biznesie
prawo zatrudnienia - kadry i płace

Kierunki związane z bezpieczeństwem

bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo międzynarodowe
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwo w biznesie
bezpieczeństwo w biznesie i administracji
bezpieczeństwo wewnętrzne
ekonomika obronności
inżynieria systemów bezpieczeństwa
obronność
zarządzanie i dowodzenie

Nauki polityczne i społeczne

Political Science
politologia
polityka publiczna
polityka społeczna
polityka spraw publicznych
praca socjalna
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
samorząd terytorialny i polityka regionalna
zarządzanie państwem

Pedagogika i edukacja

andragogika
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
edukacja techniczno-informatyczna
Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
logopedia
logopedia ogólna i kliniczna
logopedia z audiofonologią
logopedia z audiologią
logopedia z fonoaudiologią
nauczanie języków obcych
oligofrenopedagogika z arteterapią
pedagogika
pedagogika małego dziecka
pedagogika nauczycielska
pedagogika specjalna
pedagogika specjalna i edukacja społeczna
pedagogika społeczno-wychowawcza
pedagogika wczesnej edukacji
pedagogika wczesnoszkolna
wychowanie fizyczne

Pozostałe społeczne

analityka i kreatywność społeczna
analityka społeczna
coaching
dialog i doradztwo społeczne
doradztwo i coaching
gastronomia i hotelarstwo
gerontologia społeczna
gospodarka przestrzenna
gospodarka turystyczna
kognitywistyka
kognitywistyka komunikacji
komunikacja europejska
projektowanie aktywności społecznej
reklama
sport
turystyka
turystyka i rekreacja

Psychologia

psychologia
psychologia w biznesie
Psychology
Psychology in English

Socjologia

socjologia
socjologia grup dyspozycyjnych
socjologia stosowana i antropologia społeczna
socjologia techniki i ekologii

Stosunki międzynarodowe

Graduate Programme in International Relations
MA in International Relations
stosunki międzynarodowe
Undergraduate Programme in International Relations

techniczne

Architektura

architektura
architektura i urbanistyka
architektura krajobrazu
urbanistyka i architektura

Automatyka i robotyka

automatyka i robotyka

Budownictwo

budowa jachtów
budownictwo
budownictwo (inżynier europejski)

Elektronika i telekomunikacja

elektronika
elektronika i telekomunikacja
telekomunikacja

Elektrotechnika

elektrotechnika

Energetyka

ekoenergetyka
energetyka

Informatyka i technologie informacyjne IT (ang. Computer Science)

Computer Science
gry i grafika interaktywna
informatyka
informatyka analityczna
informatyka stosowana
informatyka w biznesie i administracji
projektowanie graficzne
techniczne zastosowania Internetu
technologie komputerowe
teleinformatyka

Interdyscyplinarne

automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka
energetyka i chemia jądrowa
indywidualne studia informatyczno-matematyczne
informatyka i agroinżynieria
informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach
inżynieria mechaniczno-medyczna
materiały współczesnych technologii
projektowanie mebli
wirtotechnologia
zaawansowane materiały i nanotechnologia

Kierunki inżynieryjne

Aerospace Engineering
Civil Engineering
Computer Aided Engineering
Electrical and Computer Engineering
Electrical Engineering
Environmental Engineering
inżynieria akustyczna
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria bezpieczeństwa pracy
inżynieria biochemiczna
inżynieria biomedyczna
inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria cyfryzacji
inżynieria danych
inżynieria ekologiczna
inżynieria geologiczna
inżynieria i gospodarka wodna
inżynieria środowiska
inżynieria materiałowa
inżynieria mechaniczna i materiałowa
inżynieria medyczna
inżynieria naftowa i gazownicza
inżynieria obliczeniowa
inżynieria odnawialnych źródeł energii
inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
inżynieria procesowa
inżynieria przemysłu spożywczego
inżynieria rzeczoznawstwa samochodowego
inżynieria systemów
inżynieria techniczno-informatyczna
inżynieria testowa
inżynieria wzornictwa przemysłowego
inżynieria zarządzania
mechaniczna inżynieria tworzyw
Power Engineering
techniki geodezyjne w inżynierii

Lotnictwo i kosmonautyka

Aviation Management
inżynieria kosmiczna
lotnictwo
lotnictwo i kosmonautyka

Mechanika i budowa maszyn

mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Mechatronics
mechatronika

Pozostałe techniczne

ceramika
fotonika
górnictwo i geologia
geodezja i kartografia
gospodarka wodna
informatyka inżynierska
informatyka przemysłowa
jachting
metalurgia
nanotechnologia
nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
nanotechnologie i nanomateriały
nawigacja
oceanotechnika
odnawialne źródła energii
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
optyka
papiernictwo i poligrafia
technologia chemiczna
technologia drewna
technologia i inżynieria chemiczna
technologie energetyki odnawialnej
technologie energii odnawialnej
zarządzanie inżynierskie

Transport i logistyka

inżynieria transportu i logistyki
Logistics
logistyka
transport

Zarządzanie i inżynieria produkcji

inżynieria produkcji
Management and Production Engineering
zarządzanie i inżynieria produkcji

© 2014 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt