MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


22 maja to przedostatni dzień ustnej matury z języka polskiego. Część maturzystów staje przed komisją egzaminacyjną w sobotę, 23 bm. W liceach jest przeprowadzany w nowej formule. Absolwenci LO nie wygłaszają już przed komisją egzaminacyjną przygotowanej wcześniej prezentacji, ale losują sobie pytanie.

Mają kwadrans na przygotowanie odpowiedzi, następne 10 minut powinien zająć monolog przed egzaminatorami, a na koniec 5-minutowa rozmowa.

Matura ustna z języka polskiego jest zdawana rano i po południu.

 
Wszystkie ARKUSZE MATURALNE 2015
 

W czwartek maturzyści zdają egzamin pisemny z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym.  Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych na maturze.

Chęć zdawania go na maturze zadeklarowało w tym roku około 4 tys. maturzystów z liceów ogólnokształcących, czyli 2,1 proc. abiturientów z tych szkół oraz 3,3 tys. abiturientów z techników, czyli około 2,8 proc.

Wśród zdających egzamin z rosyjskiego będą też maturzyści z techników, którzy zdecydowali się przystąpić do egzaminu z tego języka jako z przedmiotu dodatkowego. Takich osób będzie blisko 200.

Język rosyjski jest od lat trzecim - po języku angielskim i niemieckim - najczęściej wybieranym językiem obcym przez maturzystów. Egzaminy z angielskiego i niemieckiego przeprowadzono już w tej sesji. Egzaminy z pozostałych języków obcych: francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego będą przeprowadzone: 18, 20 i 21 maja.


Trzy godziny trwał egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. W tym czasie maturzyści musieli rozwiązać rozbudowane zadania otwarte. Sprawdzą one, czy przyswoili wiedzę i zdobyli umiejętności potrzebne do rozpoczęcia studiów na kierunku ścisłym. Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym nie jest obowiązkowa, ale ci, którzy chcą studiować na politechnice i kierunkach ścisłych  muszą postarać się o jak najwyższy wynik.

Na maturze z matematyki na poziomie rozszerzonym są zadania, z którymi wielu zdających słabo sobie radzi. Na przykład w zeszłym roku najgorszym okazało się zadanie wymagające od maturzystów zbadania, czy dany ciąg jest geometryczny, czy arytmetyczny. Zadanie to rozwiązało poprawnie tylko 19 proc. maturzystów. Kłopoty były także z zadaniem dotyczącym nierówności i równań trygonometrycznych (30 proc. dobrych odpowiedzi).

6 maja 2015 - język angielski

Angielski rządzi na maturze, więc dziś 273 tys. zdających podeszło do egzaminu na poziomie podstawowym. Z pierwszych relacji wynika, że nie był specjalnie trudny. Na starej maturze krótką formą wypowiedzi był e-mail lub list do nauczyciela, z którym chcemy się spotkać będąc w Londynie, czyli banał. W ramach drugiego tematu należało opisać swoje przygotowania do biegu ulicznego, podać dwie zalety takiej imprezy i zachęcić kolegę do startu w imprezie. W części rozumienia ze słuchu było nagranie o dziewczynie, która wygrała konkurs oraz o hałasie.

Na Twitterze pojawiły się pierwsze komentarze zdających. Twierdzą, że egzamin był łatwy, na poziomie gimnazjum. A Wy co o tym sądzicie?

Arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego

Formuła do 2014 "stara matura"   Formuła od 2015 "nowa matura"
poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja   poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja
poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących   poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących
MJA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 1    MJA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  (wersja A) + transkrypcja 
MJA-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz  część 2. (wersja C) + transkrypcja   MJA-R1_7P-152 poziom rozszerzony – arkusz dla osób niesłyszących
MAD-R1_1A-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja C) + transkrypcja   MAD-R1_1A-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja

6 maja 2015 - język łaciński i kultura antyczna

Arkusze egzaminacyjne z języka łacińskiego i kultury antycznej

Formuła do 2014 "stara matura"   Formuła od 2015 "nowa matura"
poziom podstawowy – arkusz   poziom rozszerzony – arkusz
poziom rozszerzony – arkusz    
     

5 maja 2015 - matematyka

Było dużo strachu – zwłaszcza po matematycznym Waterloo rok temu. A teraz jest wymienianie się odpowiedziami i nerwowe liczenie punktów. Najbardziej niespokojni są ci, którzy ocierają się o 30 procent...
 

Jaka była matma w tym roku – trudniejsza czy łatwiejsza niż w 2014?

Czekamy na opinie!

Arkusze egzaminacyjne z matematyki

Formuła do 2014 "stara matura"   Formuła od 2015 "nowa matura"
poziom podstawowy – arkusz (wersja C)   poziom podstawowy – (arkusz wersja A)
poziom rozszerzony – arkusz   poziom rozszerzony – arkusz
     

5 maja 2015 - Wiedza o tańcu

Arkusze egzaminacyjne z Wiedzy o tańcu

Formuła do 2014 "stara matura"    
poziom podstawowy – arkusz    
poziom rozszerzony – arkusz    
     

4 maja 2015 - Język Polski

Ponad 300 tys. uczniów rozpoczęło w poniedziałek, 4 maja egzamin maturalny. W pierwszym dniu zdawali język polski.

Wpływ wolnej woli na los człowieka na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa i analiza wiersza amerykańskiej poetki Elizabeth Bishop „Ta jedna sztuka” o utracie - były tematami do wyboru na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym pisanej przez licealistów.

Maturzyści z technikum wybierali jeden z dwóch tematów: wykorzystywanie władzy absolutnej na podstawie opowiadania Bolesława Prusa „Z legend dawnego Egiptu” oraz wizerunek matki w "Dziadach, części III" Adama Mickiewicza i powieści "Ziele na kraterze" Melchiora Wańkowicza.

Rozwiązujący test na poziomie podstawowym musieli także m.in. odpowiedzieć na pytania do zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym tekstów. Wśród nich był artykuł prof. Jerzego Bralczyka z tygodnika "Polityka" pt. "Co się nosi w mówieniu?".

Tegoroczni absolwenci liceów są pierwszym rocznikiem, który w szkole ponadgimnazjalnej uczył się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, dlatego zdają maturę w nowej formule. Z kolei tegoroczni absolwenci techników są ostatnim rocznikiem, który uczył się zgodnie ze starą podstawą programową.

5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, są takie same jak dotychczas: język polski, matematyka i język obcy. Jednak każdy absolwent będzie musiał również obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub - w przypadku języka obcego nowożytnego - rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Arkusze egzaminacyjne z języka polskiego

Formuła do 2014 "stara matura"   Formuła od 2015 "nowa matura"
poziom podstawowy – arkusz   poziom podstawowy – arkusz
poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących   poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących
     

 

 

Angielski rządzi na maturze, więc dziś 273 tys. zdających podeszło do egzaminu na poziomie podstawowym. Z pierwszych relacji wynika, że nie był specjalnie trudny. Na starej maturze krótką formą wypowiedzi był e-mail lub list do nauczyciela, z którym chcemy się spotkać będąc w Londynie, czyli banał. W ramach drugiego tematu należało opisać swoje przygotowania do biegu ulicznego, podać dwie zalety takiej imprezy i zachęcić kolegę do startu w imprezie. W części rozumienia ze słuchu było nagranie o dziewczynie, która wygrała konkurs oraz o hałasie.

 

Na Twitterze pojawiły się pierwsze komentarze zdających. Twierdzą, że egzamin był łatwy, na poziomie gimnazjum. A Wy co o tym sądzicie?

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt