MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking MBA 2014

Partnerzy Rankingu MBA

Ranking MBA 2014

Fundator nagród MBA

Ranking MBA 2014

Ranking MBA 2013

 

Finał Rankingu MBA Perspektywy 2015
już 8 grudnia!

Najlepsze polskie programy MBA i ich twórców poznamy 8 grudnia podczas uroczystego ogłoszenia wyników kolejnej edycji Rankingu MBA Perspektywy 2015. Uroczystość odbędzie się w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, w sali im. Władysława Grabskiego o godz. 11.00. Wezmą w niej udział organizatorzy dziesięciu najlepszych programów MBA z uczelni z całej Polski, a także absolwenci programów, którzy powiedzą, jaki wpływ na ich karierę zawodową miało ukończenie studiów MBA.

Program Canadian Executive Master of Business Administration (CEMBA) jest wspólnym przedsięwzięciem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Quebec at Montreal (ESG-UQAM). Obecnie rozpoczęła się 20. edycja studiów – grupa jest rekordowo liczna, bo prawie pięćdziesięcioosobowa.

Program Canadian Executive Master of Business Administration (CEMBA) jest wspólnym przedsięwzięciem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Quebec at Montreal (ESG-UQAM). Obecnie rozpoczęła się 20. edycja studiów – grupa jest rekordowo liczna, bo prawie pięćdziesięcioosobowa.

Zawartość merytoryczna oraz jakość oferowanych w ramach programu wykładów jest identyczna jak na kanadyjskim uniwersytecie partnerskim i zgodna ze standardami północno-amerykańskimi. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Program obejmuje łącznie 640 godzin wykładowych, trwa 16 miesięcy i zawiera 5 modułów tematycznych:

  • Menedżerowie i firma,
  • Marketing i zarządzanie finansami,
  • Zarządzanie produkcją dóbr i usług,
  • Planowanie i zarządzanie strategiczne,
  • Zarządzanie międzynarodowe.

Wykładowcami w programie są w około 70% profesorowie uniwersytetów kanadyjskich, w tym głównie z UQAM, University of Manitoba, St. Francis Xavier University, University of Windsor oraz profesorowie z Wielkiej Brytanii i USA. Wykładają również pracownicy SGH, którzy odbyli szkolenia na uniwersytetach kanadyjskich.

Absolwenci programu otrzymują tytuł i dyplom MBA z UQAM

  • taki sam, jaki otrzymaliby studiując w Kanadzie, a także dyplom ukończenia studiów specjalnych wydany przez SGH.
  • Do tej pory studia ukończyło ponad 520 osób – mówi prof. Grażyna Aniszewska, dyrektor programu CEMBA Szkoły Głównej Handlowej. – Oczywiście zauważyliśmy kryzys 2009-2010. Dla programu oznaczało to trochę mniej liczne grupy studentów. Później jednak sytuacja wróciła do normy. Ponieważ Program jest realizowany wspólnie z partnerem kanadyjskim, a absolwenci otrzymują kanadyjski dyplom MBA, jest rzeczą oczywistą, że studia muszą również odpowiadać standardom północnoamerykańskim, a wszelkie zmiany muszą być wzajemnie uzgadniane.

Programowi wychodzi to na dobre – ciągle ewoluuje, ale nie w ślepym podążaniu za modą, czy w dowolności działań. Podstawą wszelkich zmian jest merytoryczna dyskusja i siła argumentów. Partner kanadyjski doskonale rozumie potrzebę dostosowania programu studiów do specyfiki polskiego rynku. Jednocześnie kładziemy silny nacisk na praktyczny aspekt nauczania oraz praktyczne doświadczenie wykładowców.

Jeśli spojrzeć na sam program zajęć, to bardziej rozwijamy jego zawartość merytoryczną, niż listę przedmiotów. Zresztą bez tych zmian CEMBA nie utrzymałaby się na rynku przez 20 lat. Wydaje się też, że pracodawcy doceniają program CEMBA i wizerunek SGH – w zeszłym roku programy MBA oferowane przez tę uczelnię uplasowały się na 1. miejscu w rankingu na najlepszy program MBA według pracodawców. Dostrzegamy też, że wśród studentów CEMBA mamy coraz więcej członków zarządów firm – podkreśla prof. Grażyna Aniszewska.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt