MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Wszelkie prawa do portalu www.perspektywy.pl oraz jego wszystkich elementów składowych (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w portalu) należą do Perspektywy Press Sp. z o.o. Zawartość portalu podlega ochronie prawnej na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

Zawartość portalu może być odtwarzana, przeformatowywana i drukowana wyłącznie do własnego osobistego użytku o nie komercyjnym charakterze. Poprzez wejście na portal www.perspektywy.pl użytkownik akceptuje powyższe zastrzeżenie i potwierdza, że nie będzie odtwarzał, publikował, powielał, sprzedawał i przekazywał komukolwiek treści zawartych w portalu, w tym również nie będzie ich udostępniał nikomu w ramach firmy lub organizacji, w której funkcjonuje – bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Perspektywy Press Sp. z o.o.

W przypadku uzyskania takiej wcześniejszej pisemnej zgody, rozpowszechnianie treści portalu www.perspektywy.pl możliwe będzie pod warunkiem, że zostaną one przedstawione w tej samej formie, co oryginalnie i zaopatrzone w napis „Treść udostępniona za zgodą Perspektywy Press Sp. z o.o.” wraz linkiem do portalu www.perspektywy.pl. Nie zezwala się na zmiany w treści, tabelach i grafice, muszą one być zachowane tak, jak występują na www.perspektywy.pl.

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt