MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

 

To będzie w przyszłości dziedzina wiedzy, która swoją dynamiką rozwoju dorówna informatyce, a być może nawet ją przegoni. Wszak bez energii nie ma mowy o użytkowaniu żadnych urządzeń – chyba, że chcielibyśmy wrócić do epoki świeczki, zwierząt pociągowych i komputera zasilanego dynamo.

eco ener mGwałtowny rozwój sektora energetycznego jest nieunikniony, bo jedne zasoby naturalnie zastępują inne, a człowiek interesuje się wykorzystaniem coraz bardziej efektywnych źródeł energii. Polska do 2020 r. ma produkować dwa razy więcej prądu ze źródeł odnawialnych niż obecnie. Na terenie naszego kraju w wielu regionach panują korzystne warunki wietrzne i inwestuje się w farmy wiatrowe. Warunki nasłonecznienia umożliwiają stosowanie kolektorów słonecznych. Uprawia się rośliny oleiste przeznaczone do produkcji biopaliwa. Jest biomasa, energetyka wodna, geotermalna – korzystanie z ciepła, zgromadzonego we wnętrzu ziemi, a z drugiej strony procesy rozszczepiania jąder atomowych, które przyciągają tanią i bardzo wydajną energią.

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego i różnorodność źródeł powodują, że wzrasta zapotrzebowanie na kadrę inżynierską, orientującą się w zagadnieniach projektowania systemów energetycznych, ich możliwościach i praktycznym wykorzystaniu. W tym roku akademickim przyłącza się do tego trendu Politechnika Częstochowska, która od października otwiera jako pierwsza w kraju kierunek studiów o profilu praktycznym.

Absolwenci tego kierunku pracują przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań, stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych. Miejscem ich zatrudnienia są najczęściej zakłady, zajmujące się wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii.

rank energet

Energetycy pracują także przy przedsięwzięciach, związanych z modernizacją i projektowaniem maszyn oraz wdrażaniem nowych technologii. Innowacyjne koncepcje energetyczne i coraz większy nacisk na ochronę środowiska stanowią dla absolwentów energetyki wyzwanie, ale również dają im nowe możliwości. W związku z działaniami proekologicznymi i polityką lepszej efektywności wykorzystania zasobów, energetycy mogą również znaleźć zatrudnienie w jednostkach samorządowych i zespołach administracji centralnej.

Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński z Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej mówi, że za kilka lat energetyka może stanowić pewnego rodzaju „koło zamachowe” gospodarki. – Zmieniające się regulacje prawne, zarówno te kształtowanie przez UE jak i nasze prawo (ustawa o OŹE), wymuszą w przedsiębiorstwach wdrożenie polityki energetycznej. Prognozując – przyszłe działania firm będą skupione na efektywnych urządzeniach energetycznych, polityce prosumenckiej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii dla własnej produkcji. W tym duchu podjęliśmy nasze wyzwanie, tzn. wspólne kształcenie z pracodawcą na kierunku energetyka.

Ideę zaczerpnęliśmy z rozwiązań niemieckich i anglosaskich, a pracodawcy mieli od samego początku wpływ na konstrukcję programu kształcenia i jego efektów. Nowatorska jest tu ścisła współpraca w ramach zajęć praktycznych (jeden dzień w tygodniu od II semestru studiujący spędzi w wybranej firmie) oraz praktyki zawodowej, która obejmie cały VI semestr. W jego trakcie zostanie po części wykonana tematyka przyszłej pracy dyplomowej – najchętniej opracowanie nowego wynalazku i jego wspólne opatentowanie.

Zakładamy, że w takim działaniu wystąpi efekt synergii – z jednej strony studenci rozpoznają środowisko firmy i jej potrzeby, z drugiej strony pracodawcy będą mieć bezpośredni wpływ na kształtowanie się wiedzy, umiejętności i kompetencji przyszłych kadr.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt