MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

 

Politechnika Świętokrzyska wywodzi swoje tradycje z doświadczeń szkolnictwa wyższego na Kielecczyźnie, w tym Szkoły Akademiczno-Górniczej, założonej przez Stanisława Staszica – pierwszej uczelni technicznej na ziemiach polskich, Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich oraz Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w kraju. Aktualnie – w ramach 16 kierunków i 50 specjalności – uczy się tu ponad 10 000 studentów.

Politechnika jest uczelnią w pełni akademicką oferującą studia I, II i III stopnia. Aktualnie zatrudnia 452 nauczycieli akademickich.

Uczelnia posiada prawa do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w 7 dyscyplinach: automatyka i robotyka, budownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria produkcji, a także prawa do habilitowania w trzech dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo oraz elektrotechnika.

Bazę lokalową uczelni stanowi usytuowany w centrum miasta 22-hektarowy kampus: pięć budynków dydaktycznych z halami laboratoryjnymi, unikalne w skali kraju Centrum Laserowych Technologii Metali, nowoczesny gmach Rektoratu i Biblioteki Głównej, hala dydaktyczno-sportowa, nowoczesne audytorium na 600 miejsc, sześć domów akademickich, dwa budynki z lokalami mieszkalnymi, obszerny budynek z siedzibą „Klubu pod Krechą”. Mały Kampus o pow. 2,75 hektara tworaż hale laboratoryjne i budynki biurowo-dydaktyczne Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn w Dąbrowie k. Kielc.

 • Wydział Budownictwa i Architektury prowadzi studia na kierunkach: architektura i urbanistyka (I i II st.), budownictwo (I i II st.), a także studia III stopnia
 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki prowadzi studia na kierunkach: elektronika i telekomunikacja (I st.), elektrotechnika (I i II st.), energetyka (I st.), informatyka (I i II st.), a także studia III stopnia
 • Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki prowadzi studia na kierunkach: geodezja i kartografia (studia I stopnia), inżynieria środowiska (I i II st.)
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn prowadzi studia na kierunkach: automatyka i robotyka (I i II st.), mechanika i budowa maszyn (I i II st.), inżynieria bezpieczeństwa (I st.) oraz transport (I i II st.), a także studia III stopnia
 • Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego prowadzi studia na kierunkach: ekonomia (studia I i II st.), edukacja techniczno-informatyczna (I st.), logistyka (I stopnia), zarządzanie i inżynieria produkcji (I i II st.).

Czy wiesz, że…

 • Uczelnia prowadzi akcję „Partnerstwo: Szkoła – Politechnika Świętokrzyska”, w ramach której patronatem objęto wszystkie szkoły ponadgimnazjalne województwa świętokrzyskiego.
 • Jest pomysłodawcą i organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” (w ramach projektu pt. „Systemowe wsparcie wynalazczości studenckiej” – czyli program ministra nauki i szkolnictwa wyższego „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.
 • Od wielu lat kielecka uczelnia współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi z Austrii, Armenii, Chin, Chorwacji, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Niemiec, Portugalii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainy, USA, Wlk. Brytanii, Węgier i Włoch.
 • Uczelnia uczestniczy w programach międzynarodowych LPP – ERASMUS oraz CEEPUS
 • Pracownicy Politechniki Świętokrzyskiej są członkami naukowych organizacji zagranicznych, m. in.: DAAAM (Dunajsko-Adriatycka Organizacja Automatyki i Metrologii), ESIS (European Structural Integrity Society – Wlk. Brytania), GAMM (Gesselschaft Füer Angewandte Mathematik und Mechanik – Niemcy), SEFI (Societé Européenne pour la Formation des Ingénieurs), UIE (Union Internationale d`Électrotechnique).
 • Politechnika Świętokrzyska słynie z wyników sportowych, umożliwiając rywalizację na wysokim poziomie m.in. badmintonistom (9. miejsce w Polsce), piłkarzom ręcznym (zwycięski półfinał w AMP, czerwiec 2013), judokom (trzech finalistów w finale AMP).

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

25-314 Kielce, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
tel. 41 342 41 36, 41 342 41 37
www.tu.kielce.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt