MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Akademia Leona Koźmińskiego

Politechnika Koszalińska

Politechnika Łódzka

Wydział Inzynierii Środowiska PW

Społeczna Akademia Nauk

Połeczna Akademia Nauk w Warszawie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Nauk o Zdrowiu Śląski Uniwersytet Medyczny

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego

Uniwersytet Gdański

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Wojskowa Akademia Techniczna

Wyszukiwarka studiów podyplomowych
Określ kryteria interesujących Cię studiów podyplomowych, a następnie kliknij przycisk "szukaj"...


Uniwersytet Śląski w Katowicach ma dla swoich kandydatów całkowicie nową propozycję. W swojej ofercie zawarł studia podyplomowe, dzięki którym będzie można zdobyć kwalifikacje audiodeskryptora oraz audytora stron www, czyli osób przystosowujących treści do możliwości odbioru osób niepełnosprawnych.

Nasze studia podyplomowe w tej dziedzinie to pionierski w Polsce kierunek. Mamy sygnały zainteresowania z całego kraju – mówi kierownik studiów dr Izabela Mrochen.

Jak podkreśla, studia te mogą być zarówno uzupełnieniem już posiadanych kwalifikacji, np. pedagogicznych, jak i nowym zawodem. Program kierunku pod nazwą: włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia obejmuje m.in. zajęcia z emisji głosu, retoryki, opisu plastycznego czy grafiki komputerowej.

Słuchacze będą mieli możliwość nabycia i rozwinięcia wiedzy z dziedziny językoznawstwa, kulturoznawstwa, nauki o sztuce, tyflopedagogiki (edukacji osób niewidomych), surdopedagogiki (edukacji osób niesłyszących), socjologii, psychologii, medycyny, sztuki projektowania, architektury, informatyki czy telekomunikacji.

Te dziedziny są niezbędne w zrozumieniu zagadnień i problemów, jakie powstają w związku z dostępnością społeczną i cyfrową. Myśląc o ułatwieniach dla osób niepełnosprawnych mamy na myśli przede wszystkim ludzi na wózkach, a przecież to grupa znacznie szersza. Umożliwienie im odbioru filmów, wystaw, czy wykładów za pośrednictwem nowoczesnych technologii to wymóg naszych czasów – podkreśla dr Mrochen.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt