MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

 

Uniwersytet Śląski jest miejscem, w którym będziesz się wszechstronnie rozwijać. Od blisko półwiecza w gościnnych murach Uniwersytetu Śląskiego miejsce dla siebie znajdują przedstawiciele wielu pokoleń, dla których praca nad sobą związana jest z jednej strony z życiem w zgodzie z ambicjami, z drugiej zaś – z przyjemnością nauki.

Uniwersytet Śląski nie jest jedynie miejscem – jest przestrzenią myślenia, działania i dialogu. Mimo że wydziały i jednostki uczelni rozlokowane są w Katowicach, Sosnowcu, Cieszynie i Chorzowie, ta zachowuje swą jedność i ciągłość. W centrum Katowic, w sercu uniwersyteckiego kampusu, zbiegają się drogi kandydatów, studentów, absolwentów, naukowców i pracowników UŚ, a także przyjaciół naszej Uczelni, którzy dopingują Uniwersytet do dalszego prężnego rozwoju.

Nasza Uczelnia, czerpiąc z uniwersyteckich tradycji z jednej strony i podążając za duchem nowoczesności z drugiej, stwarza atmosferę sprzyjającą tworzeniu nowych form kształcenia. W uniwersyteckich ławach zasiadają już pięciolatki, gdzie uczą się poprzez zabawę w ramach Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Uczniowie gimnazjów uczęszczają na zajęcia Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, a kandydaci na studia, przed egzaminem maturalnym, mają szansę poznać bliżej Uczelnię dzięki Uniwersytetowi Śląskiemu Maturzystów. Na kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 czeka kilkadziesiąt kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i kilkaset specjalności, a także wiele kierunków praktycznych i nowoczesnych studiów podyplomowych. Po studiach I i II stopnia najzdolniejsi absolwenci kontynuują naukę na studiach doktoranckich, a wielu z nich decyduje się pozostać na Uczelni także po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

W uniwersyteckiej przestrzeni nie ma miejsca na nudę i przeciętność. Wręcz przeciwnie – trudno wyobrazić sobie bardziej sprzyjające warunki do zdobywania wykształcenia z równoczesnym budowaniem świadomości samego siebie, swoich mocnych stron, uzdolnień, talentów i pasji. Odskocznią od ćwiczeń i wykładów jest dla wielu studentów uczestnictwo w nastawionych na dyskusję spotkaniach kół naukowych i artystycznych, które funkcjonują na wszystkich wydziałach. Warto też poświęcić wolny czas na sport w wydaniu rekreacyjnym lub wyczynowym.

Uczelnia ułatwia zdobywanie doświadczenia naukowego i zawodowego także poza granicami kraju, umożliwiając wyjazdy zarówno studentom, jak i doktorantom oraz pracownikom.

Śląska Alma Mater przywiązuje dużą wagę do budowania tożsamości społeczności akademickiej, niezależnie od tego, z którym wydziałem lub jednostką związało się swoje życie. Magią Uniwersytetu jest jego różnorodność, kalejdoskop możliwości, które ma przed sobą każdy, kto zdecyduje się na wejście do grona członków społeczności akademickiej. Bez względu na wiek, doświadczenie i światopogląd, wszyscy członkowie społeczności tworzą Uniwersytet. Jeden Uniwersytet.

CZY WIESZ, ŻE Uniwersytet Śląski:

  • umożliwia studia na blisko 60 kierunkach i ok. 200 specjalnościach;
  • kształci w 4 miastach: Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie i Cieszynie;
  • kandydatom posiadającym tytuł laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego umożliwia ubieganie się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. UŚ przygotował specjalną i unikatową w skali kraju ofertę „VIP” dla finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który zdecyduje się na studia na Uniwersytecie Śląskim, może liczyć na szereg przywilejów, przeznaczonych tylko dla najzdolniejszych kandydatów;
  • zapewnia każdemu studentowi akademik. Domy akademickie zlokalizowane są: w Katowicach, Sosnowcu i Cieszynie;
  • kształci także w języku angielskim, co umożliwia studentom przyswojenie angielskiej terminologii oraz aktywne porozumiewanie się w języku angielskim;
  • to ponad 200 kół naukowych, sekcji sportowych i artystycznych;
  • współpracuje z ponad 300 instytucjami zagranicznymi, realizując wiele projektów naukowych oraz wymianę zagraniczną studentów w ramach umów partnerskich.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, tel. c. 32 359 24 00
Dział Kształcenia:
tel./fax 32 359 20 47, c. 32 359 24 00 w. 1770, 1880, 1810
www.us.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt