MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Dużo dodatkowej pracy, dużo stresu, ale jeśli się uda – mnóstwo satysfakcji. Sukces w olimpiadzie przedmiotowej to nie tylko powód do dumy, ale także konkretny zysk: zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Konkursów różnego rodzaju jest bardzo wiele i z pewnością warto brać w nich udział. Zwolnienie z egzaminu maturalnego zapewniają jednak wyłącznie olimpiady wymienione w komunikacie dyrektora CKE. Jeśli zatem chcesz optymalnie zainwestować swój czas i wysiłek, w roku maturalnym skoncentruj się na olimpiadach z wykazu. Jeśli uda ci się osiągnąć w nich sukces, w maju 2014 odbierzesz swoją nagrodę – zwolnienie z egzaminu, maksymalną liczbę punktów na świadectwie dojrzałości i tytuł, bardzo ceniony przez najlepsze uczelnie.

Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2013/2014.

Przedmiot Nazwa olimpiady Organizator
Biologia Olimpiada Biologiczna Polskie Towarzystwo Przyrodników
Chemia Olimpiada Chemiczna  Polskie Towarzystwo Chemiczne
Filozofia Olimpiada Filozoficzna  Polskie Towarzystwo Filozoficzne
Fizyka i astronomia  Olimpiada Fizyczna  Polskie Towarzystwo Fizyczne
Geografia Olimpiada Geograficzna  Polskie Towarzystwo Geograficzne
Historia Olimpiada Historyczna  Polskie Towarzystwo Historyczne
Historia muzyki Olimpiada Artystyczna Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady
Artystycznej
Historia sztuki  Olimpiada Artystyczna Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady
Artystycznej
Informatyka Olimpiada Informatyczna  Fundacja Rozwoju Informatyki 
Język angielski  Ogólnopolska Olimpiada
Języka Angielskiego
Wyższa Szkoła Języków Obcych
im. Lindego – Poznań 
Język białoruski  Olimpiada Języka Białoruskiego Uniwersytet Warszawski,
Wydział Lingwistyki Stosowanej,
Katedra Białorutenistyki
Język francuski  Olimpiada Języka Francuskiego Stowarzyszenie Nauczycieli Języka
Francuskiego w Polsce Prof-Europe 
Język hiszpański  Olimpiada Języka Hiszpańskiego Polskie Towarzystwo Neofilologiczne 
Język łaciński
kultura antyczna
Olimpiada Języka Łacińskiego Polskie Towarzystwo Filologiczne
Instytut Filologii Klasycznej,
Uniwersytet Warszawski 
Język niemiecki  Ogólnopolska Olimpiada
Języka Niemieckiego
Wyższa Szkoła Języków Obcych
im. Lindego – Poznań
Język polski  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Instytut Badań Literackich
Język rosyjski  Olimpiada Języka Rosyjskiego Uniwersytet Warszawski
Matematyka  Olimpiada Matematyczna Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji
Matematycznej 
Wiedza
o społeczeńśtwie
Olimpiada Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym
Uniwersytet Warszawski, Wydział
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,
Instytut Europeistyki
© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt