MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jedną z wiodących w kraju placówek naukowych. Oferuje nie tylko wysokiej klasy warsztat pracy dla pracowników nauki, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnych generacji naukowców, nauczycieli, wynalazców, menedżerów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach. 

Studenci mogą kształcić się w dziedzinie fizyki, biofizyki, astronomii, astrofizyki i kosmologii, informatyki stosowanej oraz zaawansowanych materiałów i nanotechnologii. Wydział FAIS prowadzi również interdyscyplinarne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, a także studia doktoranckie z zakresu fizyki, biofizyki, astronomii, informatyki, inżynierii materiałowej oraz studia podyplomowe: Społeczeństwo Informacyjne.

Pasjonatów programowania wydział zaprasza na Informatykę Stosowaną, studenci studiów II stopnia mają do wyboru dwie ciekawe specjalizacje: Produkcja gier wideo oraz Modelowanie i animacja 3D. Student wybierając Modelowanie i animację 3D będzie mógł pracować w przyszłości jako programista grafiki, zaś absolwent Produkcji gier wideo znajdzie zatrudnienie jako główny programista gry, a więc osoba gotowa do pokierowania zespołem osób tworzących kod programu.

Studia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego solidnie przygotowują studentów do twórczej i owocnej pracy zawodowej, uczą myślenia i systematyczności, formułowania problemów i samodzielnego ich rozwiązywania.

Absolwenci naszego Wydziału są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych oraz badawczo-rozwojowych, przemysłowych, bankach, biurach projektowych, parkach technologicznych, sektorach: IT, energetycznym, telekomunikacyjnym, rozrywkowym, medycznym przy diagnostyce, projektowaniu i budowie aparatury medycznej, a także do rozwijania własnej działalności w sektorze zaawansowanych technologii.

Absolwenci Wydziału FAIS UJ to istotny potencjał dla polskiej gospodarki, a kierunki ścisłe to wielka inwestycja w studenta, jego przyszłość, a także przyszłość całego kraju.

Więcej: www.fais.uj.edu.pl

www.facebook.com/FAISUJ

CZY WIESZ, ŻE...

  • W 2012 roku Wydziałowi FAIS UJ został przyznany niezwykle prestiżowy status KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący) na lata 2012-2017 w dziedzinie nauk fizycznych.
  • Nieprzerwanie rozbudowywana jest baza aparaturowa – przy wsparciu z funduszy europejskich możliwe było pozyskanie w ostatnich latach zestawów aparatury badawczej o najwyższej, czasami wręcz unikalnej na skalę światową, klasie, np. projekt ATOMIN (Atomic Scale Science for Innovative Economy), w którym ponad 50 mln zł zostało przeznaczone na rozwój laboratoriów o wysokim potencjale badawczym w dziedzinach „bio”, „techno”, „info”. 
  • Z inicjatywy naukowców Instytutu Fizyki na III Kampusie UJ powstaje Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, w którym budowany jest synchrotron. To pierwsze takie urządzenie nie tylko w naszym kraju, ale i naszej części Europy. Jest stosowany do badań m.in. w fizyce, chemii, materiałoznawstwie, geologii, mineralogii, biochemii, farmakologii, biologii i medycynie. Centrum SOLARIS będzie otwarte dla wszystkich grup badawczych już w 2015 roku.

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt