MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Finał rankingu 2012Piętnasta edycja Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych skłania do kilku jubileuszowych refleksji. Przede wszystkim chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomagali nam przez te lata zbierać i opracowywać dane do tej nietypowej publikacji.

Talenty na wagę złotaWybierając liceum czy technikum zawsze warto dowiedzieć się, jak szkoła ta wypada na tle innych, czym się od nich odróżnia i wyróżnia oraz jakie są jej najmocniejsze strony. I pytanie równie dla rodziców i uczniów ważne: czy są w tej szkole nauczyciele, którzy potrafią odkrywać i rozwijać tkwiące w młodych ludziach predyspozycje i talenty?

Tu się rodzą talentyArtykuł Sponsorowany

Każdy talent może rozkwitnąć, kiedy dasz mu szansę, ale przyniesie fortunę dopiero, gdy nauczysz się nim zarządzasz. Dlatego wybierając uczelnię sprawdź, czy stworzy ci najlepsze warunki rozwoju i czy nauczysz się tego, co w przyszłości można zamienić na pieniądze – uzyskasz dobrą posadę albo zbudujesz własną, dochodową firmę.

LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
NAJLEPSZE liceum w Polsce
NAJLEPSZA szkoła olimpijska w Polsce

Absolwenci wrocławskiej „Czternastki” twierdzą, że to dzięki wysokim wymaganiom stawianym im w szkole osiągnęli życiowy sukces. Bezsprzecznie współautorami tego sukcesu są ich nauczyciele.

Piętnasty Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych był okazją do podsumowań. Przez te lata kilka liceów było zawsze w czołówce. Która z nich jest Szkołą 15-lecia?

LXVII LO im. Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie
NAJLEPIEJ zdana matura w Polsce - licea

22 rok istnienia i wór sukcesów edukacyjnych. Co o tym decyduje? Przyjęty przez szkołę styl pracy.

Krystyna Szumilas, minister Edukacji NarodowejSukcesy uczniów są prawdziwą miarą pracy nauczyciela. Myślę, że nikt nie zakwestionuje tej myśli, jasno i w zwięzłej formie wyrażającej istotę pracy szkoły.

Ranking z Syrenką w herbieW 1992 roku Perspektywy opublikowały pierwszy Ranking Liceów Warszawskich – najstarszy profesjonalny ranking edukacyjny w Polsce – który stał się wzorem metodologicznym dla innych naszych rankingów. W styczniu 2013 roku publikujemy jego XXII edycję.

Edukacja zawsze była i nadal jest dziedziną, w której kształtowana jest zasadnicza część kapitału intelektualnego kraju decydującego o kierunkach i tempie jego rozwoju. Na tym terenie także rozstrzygają się w istocie przyszłe losy przedstawicieli młodego pokolenia.

Kadry są najważniejszeBył to dla mojej szkoły olimpijski rok: sześciu finalistów międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, 102 laureatów i finalistów w 26 olimpiadach, które liczą się w rankingach... Wielka radość!

Olimpiada to laboratoriumW perspektywie wielu lat istnienia najważniejszych olimpiad przedmiotowych jest zupełnie oczywiste, iż są to instytucje służące przede wszystkim rozwijaniu zainteresowań uczniów wybraną przez nich dziedziną wiedzy, wskazywaniu im dróg i sposobów doskonalenia umiejętności i zapoznawaniu z najnowszymi tendencjami badawczymi danej dyscypliny.

Rosną aspiracje edukacyjne polskich 15-latkówTo konkluzja najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju na temat aspiracji edukacyjnych młodzieży i oceniania w szkole.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt