MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Warszawa jest największym ośrodkiem edukacyjnym w Polsce. W poszukiwaniu dobrych szkół i uczelni przyjeżdża tu również młodzież z całego kraju. Dlatego Ranking Liceów Warszawskich od momentu swojego pojawienia się stał się popularny – i to nie tylko w stolicy. Przypomnijmy, że w pierwszej połowie lat 90. ruszyła do szkół średnich (nie było jeszcze gimnazjów!) czołowa fala wyżu demograficznego. W połączeniu z pojawieniem się sektora niepublicznego w oświacie, stworzyło to nową sytuację dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Nasz ranking porządkował krajobraz stołecznego świata liceów.

Perspektywy są w Polsce pionierami przygotowywania profesjonalnych rankingów edukacyjnych, obejmujących różne obszary oświaty i szkolnictwa wyższego. W latach 1992-2016 opublikowaliśmy ich w sumie aż 67. Ale Ranking Liceów Warszawskich jest w naszej rankingowej koronie klejnotem szczególnym – od niego przecież zaczynaliśmy!

Na pytanie, dlaczego Perspektywy rozpoczęły w 1992 roku przygotowywanie profesjonalnych rankingów edukacyjnych w Polsce, odpowiedź jest i prosta, i złożona zarazem.

Jak zmieniła się szkoła w ostatnim 25-leciu? Jakie są losy jej absolwentów? Czy przysyłają do szkoły swoje dzieci? Które osiągnięcie uznaliby Państwo za „sukces 25-lecia”? Priorytety szkoły na przyszłość – te pytania zadaliśmy dyrektorom stołecznych liceów z okazji  jubileuszowego Rankingu.

Rozmowa z Włodzimierzem Paszyńskim, zastępcą prezydenta m.st. Warszawy – Jest początek lat 90.

XX wieku, ówczesny warszawski kurator oświaty Włodzimierz Paszyński podejmuje współpracę z mało znanym wydawnictwem Perspektywy Press, w rezultacie w 1992 roku powstaje pierwszy ranking liceów warszawskich. Jakie racje przemawiały za taką decyzją?

Obchodzimy już ćwierćwiecze rankingu liceów warszawskich szkół maturalnych. Niektórzy nie lubią rankingów – pewnie powiedzieliby: Co tu świętować? A przecież każdy konkurs i każda sytuacja, w której coś czy kogoś trzeba wybrać spośród wielu, jest de facto rankingiem. Ważne więc, by odbywał się on według transparentnych, przemyślanych i racjonalnych reguł oraz przynajmniej utrudniał manipulację wskaźnikami przez samych zainteresowanych. Ten akurat ranking jest dla szkół, które stawiają sobie za cel możliwie pełny rozwój potencjałów najzdolniejszych młodych warszawiaków.

Ranking Liceów Warszawskich oceniona szkoły za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W Rankingu 2016 brane były pod uwagę jedynie wyniki matury pisanej w tzw. „nowej formule”. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane z Systemu Informacji Oświatowej. Wskaźnik rankingowy został unormowany do 100, gdzie najlepsza szkoła uzyskała 100, a wyniki kolejnych szkół są odniesieniem do wyniku lidera.

Czy kierowałeś się rankingiem szkół ponadgimnazjalnych wybierając dla siebie liceum Czackiego? – spytaliśmy Łukasza Więcławskiego, przewodniczącego Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.

– Gdy trzy lata temu zastanawiałem się, w którym liceum chciałbym przygotowywać się do egzaminu maturalnego i do studiów – miałem dylemat – mówi Łukasz Więcławski. Podobnie jak większość rówieśników nie wiedziałem, czym kierować się przy podejmowaniu decyzji. Niektórzy patrzyli na profile klas w szkołach, dla innych najważniejsza była opinia licealistów, którą mogli uzyskać podczas dni otwartych czy Salonu Edukacyjnego „Perspektyw”.

Kiedy słyszymy o nowych technologiach w szkole, przychodzą nam na myśl projektory czy tablice multimedialne. Wiele placówek idzie jednak o krok dalej i sięga po jeszcze bardziej innowacyjne rozwiązania. O takich właśnie nowinkach rozmawiamy z Danielem Ogonowskim, dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Rewers.

Do 2011 roku jednym z głównych kryteriów Rankingu Liceów Warszawskich była „Rekrutacja na studia”, w szczególności uwzględniano sukcesy uczniów poszczególnych liceów w ubieganiu się o przyjęcie na najbardziej popularne kierunki studiów w stołecznych uczelniach akademickich. W latach 2006-2011 kryterium to funkcjonowało równolegle z dwoma kryteriami maturalnymi, jednak od 2012 roku Kapituła Rankingu zdecydowała o oparcie rankingu w głównej mierze o wyniki matur, które stały się, w miejsce egzaminów wstępnych na studia, przepustką na znakomitą większość kierunków studiów.

Ranking Techników Warszawskich ocenioniaza pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Dobra pozycja rankingowa szkoły oraz sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim to najlepsza promocja naszej szkoły – mówi Sławomir Kasprzak, dyrektor Technikum Mechatronicznego nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie, które zwyciężyło w Rankingu Techników Warszawskich.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt