MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

- Brakuje nam 3 lat do statusu dorosłości, ale już jesteśmy dojrzali stwierdził prof. Józef Garbarczyk, przewodniczący KRePSZ.  - Państwowe wyższe szkoły zawodowe od 15 lat są szansą młodzieży na zdobycie wyższego wykształcenia i pracy. Jest ich już 36. Działają tam, gdzie warunkiem awansu społecznego jest bezpłatne studiowanie blisko domu. Odpowiadają na potrzeby regionów, dają kadrę  małym i średnim przedsiębiorstwom.

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński apelował, aby jubilaci, rektorzy zawodowych uczelni publicznych,  postrzegali swoją misję, jako istotną dla budowy społeczeństwa demokratycznego, w którym kapitał ludzki stanowi wartość szczególną.- To wasi studenci i absolwenci, ich aspiracje i poczucie odpowiedzialności stanowią o przyszłości regionów. Potraktujmy dzisiejsze sumujące dorobek pewnego etapu spotkanie, jako początek dyskusji o misyjnej roli inteligencji- dyskusji, która zginęła nam ostatnio w debacie publicznej.

Dorobek 15-lecia tej najmłodszej grupy polskich uczelni został dostrzeżony przez wszystkich dyskutantów.To wielki wkład w kształcenie armii młodych ludzi, których inaczej nie byłoby stać na studia- zapewniał wicemarszałek Sejmu RP, Eugeniusz Grzeszczak.

O niekwestionowanej i silnej pozycji grupy PWSZ zapewniali wiceministrowie: Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Marek Ratajczak oraz Edukacji Narodowej - Tadeusz Sławecki. Obydwa resorty uznają, że zawodowe kształcenie na poziomie wyższym, w warunkach lokalnych rynków pracy jest modelem przyszłości. Zdaniem MEN te uczelnie są szansą dla reformowanego systemu kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym.

Posłanka dr Krystyna Łybacka- ceniona w środowisku patronka idei wyższego szkolnictwa zawodowego - zebrała owacje za konkluzję:- W ciągu tych piętnastu lat odbyła się akademicka kolonizacja Polski. Jak wyliczyły „Perspektywy” 210 tysięcy ich absolwentów nie otarłoby się z pewnością o akademickość, gdyby do nich te uczelnie same nie przyszły.

Dorobek 15-lecia podsumowuje opublikowany w marcu tego roku Raport Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, zaprezentowany podczas Konferencji przez prezesa fundacji, Waldemara Siwińskiego. - Od momentu powstania PWSZ ukończyło ponad 210 tys.absolwentów, z czego 143 tys. na studiach stacjonarnych. Dzisiejsi studenci PWSZ to 5 proc. populacji wszystkich studiujących - analizy wykazują, że jest to wartość powiększająca rzeszę osób, którym umożliwiono kontakt z wyższą uczelnią.  Pełna wersja Raportu dostępna jest w serwisie www.pwsz.perspektywy.pl.

Konferencji towarzyszyła wystawa prezentująca dorobek 15-lecia PWSZ.

Patronat nad jubileuszową dyskusją objęła prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

fot. Zbigniew Gol

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt