MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Metodologia   |   Wersja .JPG
Najlepsze studia w Polsce 2013
Wychowanie fizyczne
WskaxnikOcena
przez
kadrę
akade-
micką
35%
Prefe-
rencje
praco-
dawców
35%
Liczba
publi-
kacji
10%
Cyto-
wania
10%
H-index
10%
1Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie10072.2210056.82100100
2Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie99.4494.4490.7070.8355.9480.00
3Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu91.9410062.7961.3679.1980.00
4Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu74.9550.0067.4410053.2080.00
5Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach69.2310013.9550.0066.2980.00
6Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku52.3661.1127.9115.5373.0150.00
7Politechnika Opolska26.6133.3313.953.7939.4720.00
8Uniwersytet Szczeciński13.9911.1123.260.000.000.00
9Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie13.2027.784.650.000.000.00
10Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu13.0511.1120.930.000.000.00
11Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu12.1011.1118.600.000.000.00
12Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego9.845.5618.600.000.000.00
13Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie8.6816.674.650.000.000.00
14Uniwersytet Rzeszowski6.055.569.300.000.000.00

Uwzględnione kierunki:
wychowanie fizyczne; sport; turystyka i rekreacja

Metodologia   |   Wersja .JPG

Więcej o kierunku wychowanie fizyczne.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt