MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Metodologia   |   Wersja .JPG
Nazwa
uczelni
Wynikocena
przez
kadrę
akade-
micką
35%
prefe-
rencje
praco-
dawców
35%
liczba
publi-
kacji
10%
cyto-
wania
10%
h-index
10%
1Politechnika Warszawska10010010082.73100100
2Politechnika Wrocławska70.2241.0380.3110070.9094.44
3Politechnika Śląska w Gliwicach56.5438.4665.8065.1353.4072.22
4Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie47.9915.3862.1863.9569.5666.67
5Politechnika Gdańska45.5230.7734.2045.4991.1283.33
6Politechnika Poznańska42.7610.2665.2846.0348.6861.11
7Politechnika Łódzka37.8617.9536.2775.0046.1761.11
8Politechnika Białostocka23.715.1312.4425.0085.3961.11
9Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki20.730.0031.0923.7137.8633.33
10Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie20.305.1329.5314.7035.7527.78
11Politechnika Częstochowska19.707.6925.9112.7735.4427.78
12Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza19.200.0014.5115.6777.8044.44
13Politechnika Opolska18.590.0011.4011.8075.4455.56
14Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie16.022.564.1526.8251.5655.56
15Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie15.827.694.1523.7145.8644.44
16Politechnika Lubelska15.670.0015.0316.7445.7838.89
17Uniwersytet Zielonogórski15.080.007.2519.6453.1550.00
18Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu11.7112.822.0710.3030.4722.22
19Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu11.480.009.334.5153.4422.22
20Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej11.250.0012.449.2330.0627.78
21Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie10.820.004.1511.9146.5733.33
22Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy9.880.006.2210.8436.7027.78
23Politechnika Koszalińska9.180.004.1517.9224.4433.33
24Politechnika Świętokrzyska w Kielcach8.870.006.229.5533.6322.22
25Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie8.760.004.1514.3829.4427.78

Uwzględnione kierunki:
inżynieria produkcji; zarządzanie i inżynieria produkcji

Metodologia   |   Wersja .JPG

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt