MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Metodologia   |   Wersja .JPG
Nazwa
uczelni
Wynikocena
przez
kadrę
akade-
micką
35%
prefe-
rencje
praco-
dawców
35%
liczba
publi-
kacji
10%
cyto-
wania
10%
h-index
10%
1Politechnika Warszawska10010010099.3276.92100
2Politechnika Wrocławska84.2477.2780.2510071.08100
3Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie80.3295.4572.8458.1466.9670.00
4Politechnika Gdańska48.2354.5524.6941.1982.3670.00
5Politechnika Śląska w Gliwicach47.1531.8243.2171.5351.2275.00
6Politechnika Poznańska41.8331.8232.1061.8657.7565.00
7Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki34.5522.7339.5139.3235.1845.00
8Politechnika Łódzka30.589.0917.2891.5344.7370.00
9Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie28.4518.1811.1162.2048.0065.00
10Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie22.220.0012.3513.7310060.00
11Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza21.334.5519.7524.5853.6045.00
12Uniwersytet Śląski w Katowicach18.800.009.8818.9880.0150.00
13Politechnika Częstochowska18.580.0014.8120.5158.9850.00
14Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie10.190.004.9411.1941.0130.00
15Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy8.860.004.9417.6326.6225.00
16Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (d. PR)6.940.004.945.5924.8620.00
17Politechnika Opolska6.540.004.949.1522.4115.00

Uwzględnione kierunki:
technologia chemiczna; technologia i inżynieria chemiczna; inżynieria chemiczna i procesowa

Metodologia   |   Wersja .JPG

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt