MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Metodologia
Najlepsze studia
Energetyki w Polsce 2013
WskaźnikOcena
przez
kadrę
akade-
micką
35%
Prefe-
rencje
praco-
dawców
35%
Liczba
publi-
kacji
10%
Cyto-
wania
10%
H-index
10%
1Politechnika Warszawska10010010010080.81100
2Politechnika Wrocławska65.9345.4580.0078.4452.6976.47
3Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie64.7436.3675.5678.9676.0288.24
4*Politechnika Śląska w Gliwicach56.2081.8213.3384.1651.6582.35
4Politechnika Gdańska50.5663.6428.8930.1377.2064.71
5Politechnika Łódzka39.9545.4526.6739.7452.5847.06
6Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie38.4954.5513.3315.0677.7847.06
7Politechnika Częstochowska30.3527.2726.6726.4941.1841.18
8Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki30.140.0053.3323.1244.6941.18
9Uniwersytet Warszawski29.400.0028.8935.3281.3770.59
10Politechnika Białostocka29.3618.1813.3322.0896.7358.82
11Politechnika Poznańska27.759.0917.7842.6076.6958.82
12Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie19.420.0013.3312.4784.2647.06
13Politechnika Opolska18.9318.188.896.2361.1123.53
14Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza17.610.0020.009.6163.6629.41
15Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie16.760.006.675.7110035.29
16Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy11.260.0022.225.7115.1511.76
17Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie10.620.0015.563.9028.1517.65
18Politechnika Koszalińska10.260.0013.335.1931.1117.65
19Politechnika Świętokrzyska w Kielcach9.390.008.8910.1327.3523.53
20Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (d. PR)8.310.008.893.1229.6317.65

Uwzględnione kierunki:
energetyka; energetyka i chemia jądrowa; ekoenergetyka

*W wyniku błędu w pierwotnej wersji nie uwzględniono Politechniki Śląskiej. Błąd został skorygowany a Politechnika Śląska została sklasyfikowana na 4 miejscu. Pierwotne pozycje zajęte przez uczelnie pozostały bez zmian.

Metodologia

Więcej o kierunku Energetyka.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt