MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Metodologia   |   Wersja .JPG
Nazwa
uczelni
Wynikocena
przez
kadrę
akade-
micką
35%
prefe-
rencje
praco-
dawców
35%
liczba
publi-
kacji
10%
cyto-
wania
10%
h-index
10%
1Uniwersytet Warszawski10054.5510036.6073.5871.43
2Uniwersytet Jagielloński89.4263.6449.1551.32100100
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu86.2510011.8667.9270.8992.86
4Politechnika Warszawska82.0554.5576.2733.5837.1364.29
5Politechnika Wrocławska80.6151.5264.4172.4539.9364.29
6Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie74.2254.5571.1932.4528.0235.71
7Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie63.7542.4237.2940.0077.3364.29
8Uniwersytet Śląski w Katowicach61.5824.2461.0242.2647.1057.14
9Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu61.3848.4822.0387.1738.0971.43
10Politechnika Śląska w Gliwicach60.6821.2166.1047.9234.9350.00
11Politechnika Gdańska59.6842.4223.7336.6084.5078.57
12Politechnika Łódzka54.7221.2142.3790.1925.5157.14
13Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu53.1748.4833.9039.6220.5235.71
14Uniwersytet Wrocławski44.2227.2725.4230.9446.9757.14
15Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie43.3230.306.7810026.0457.14
16Uniwersytet Gdański42.349.0911.8642.2697.4792.86
17Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie41.5421.2123.7347.1738.5557.14
18Uniwersytet Łódzki35.953.0318.6429.0683.4571.43
19Politechnika Poznańska33.1118.1816.9513.5866.9435.71
20Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II31.730.0022.039.4392.7450.00
21Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie30.719.0913.5628.3057.2057.14
22Politechnika Częstochowska30.330.0050.8512.0814.8314.29
23Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie29.3015.158.4744.5334.5050.00
24Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu27.476.066.7830.9472.5750.00
25Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki23.400.0027.1213.2132.3428.57
26Uniwersytet Rzeszowski22.050.0016.9510.1954.0935.71
27Uniwersytet Szczeciński21.840.0013.5629.4330.8950.00
28Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie20.663.035.0847.9223.0050.00
29Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza20.240.0016.9512.4538.7235.71
30Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy19.2712.126.7828.6815.8528.57
31Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy19.150.0016.957.5542.9028.57
32Uniwersytet w Białymstoku18.980.003.3913.2162.0750.00
33Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie17.660.003.394.1582.9828.57
34Politechnika Lubelska17.230.0018.6421.5116.3321.43
35Uniwersytet Opolski16.740.0015.2520.7518.2628.57
36Akademia Pomorska w Słupsku16.100.005.0816.9845.8435.71
37Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach16.050.005.0816.2346.2735.71
38Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej14.050.0010.1720.7516.6028.57
39Uniwersytet Zielonogórski10.490.005.0810.1926.3721.43
40Politechnika Koszalińska10.010.005.0835.854.4214.29

Uwzględnione kierunki:
ochrona środowiska; technologie ochrony środowiska; gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych; rewitalizacja dróg wodnych oraz kierunki pokrewne

Metodologia   |   Wersja .JPG

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt