MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Metodologia   |   Wersja .JPG
Nazwa
uczelni
Wynikocena
przez
kadrę
akade-
micką
35%
prefe-
rencje
praco-
dawców
35%
liczba
publi-
kacji
10%
cyto-
wania
10%
h-index
10%
1Uniwersytet Warszawski10010055.8110064.20100
2Uniwersytet Jagielloński88.7993.4141.8687.5861.9595.83
3Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu69.3915.9310036.0653.2766.67
4Politechnika Warszawska67.4842.8658.1469.6648.1775.00
5Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie57.6844.5146.5163.4334.9850.00
6Politechnika Wrocławska48.8816.4858.1460.4228.2445.83
7Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu46.0533.5239.5347.9229.6039.58
8Uniwersytet Wrocławski36.2822.5318.6043.4745.8960.42
9Politechnika Łódzka29.810.0046.5123.0126.3829.17
10Politechnika Poznańska27.942.7544.1916.8620.0625.00
11Uniwersytet Śląski w Katowicach22.957.146.9847.0337.2752.08
12Uniwersytet Łódzki22.422.2011.6321.5357.4054.17
13Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie21.981.109.308.1810033.33
14Politechnika Gdańska20.553.3013.9527.3741.1137.50
15Uniwersytet Gdański20.478.246.9818.5656.4337.50
16Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie19.607.699.3028.6433.0437.50
17Uniwersytet w Białymstoku16.512.759.309.9248.2033.33
18Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach16.280.559.3011.0248.7637.50
19Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie16.101.1011.6325.8126.6233.33
20Uniwersytet Rzeszowski15.381.6513.9512.5428.2329.17
21Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie15.364.9511.637.5833.7325.00
22Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki15.234.409.3012.8031.2931.25
23Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy14.860.0020.934.6625.7016.67
24Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy14.650.0023.265.6816.9514.58
25Uniwersytet Zielonogórski14.173.854.659.2844.4631.25
26Uniwersytet Szczeciński13.100.0013.954.4131.9720.83
27Uniwersytet Opolski13.070.0018.607.6718.4814.58
28Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie12.040.0011.639.1524.7122.92
29Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie11.560.0016.284.2817.7414.58
30Politechnika Częstochowska11.150.009.3015.2119.5922.92
31Politechnika Lubelska11.060.009.306.6529.4820.83
32Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza9.360.006.988.4322.1020.83
33Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach9.290.559.303.5220.5516.67

Uwzględnione kierunki:
fizyka; astronomia; astrofizyka i kosmologia

Metodologia   |   Wersja .JPG

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt