MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Metodologia   |   Wersja .JPG
Najlepsze studia matematyki
w Polsce 2013
WskaźnikOcena
przez
kadrę
akade-
micką
35%
Prefe-
rencje
praco-
dawców
35%
Liczba
publi-
kacji
10%
Cyto-
wania
10%
H-index
10%
1Uniwersytet Warszawski10010083.1310063.50100
2Politechnika Warszawska81.4034.0210099.0568.07100
3Uniwersytet Jagielloński67.1069.0727.7168.18100100
4Uniwersytet Wrocławski59.6167.0128.9244.8971.8886.67
5Politechnika Wrocławska49.8319.5937.3598.4852.93100
6Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie44.5120.6233.7368.9476.7666.67
7Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu38.1928.8721.6944.2257.5666.67
8Politechnika Poznańska34.8414.4316.8747.3564.8793.33
9Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu30.4416.4915.6639.2056.8666.67
10Politechnika Łódzka25.360.0024.1034.4743.9466.67
11Politechnika Gdańska23.960.0021.6935.2345.5860.00
12Uniwersytet Łódzki22.050.0020.4822.7351.6553.33
13Politechnika Śląska w Gliwicach20.863.099.6449.7234.3860.00
14Politechnika Białostocka20.470.003.6121.1278.0573.33
15Uniwersytet Śląski w Katowicach19.474.124.8229.3655.4260.00
16Uniwersytet Gdański19.241.0313.2520.6450.0953.33
17Uniwersytet Zielonogórski18.920.002.4124.7264.6073.33
18Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie17.580.001.209.7591.6753.33
19Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza17.431.034.8215.1562.0260.00
20Uniwersytet Szczeciński16.442.067.236.6362.8546.67
21Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie15.800.007.2316.3847.8953.33
22Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki15.280.003.6113.9258.3353.33
23Uniwersytet Rzeszowski15.150.001.2014.2065.3053.33
24Uniwersytet w Białymstoku14.760.003.6114.2059.9546.67
25Uniwersytet Opolski14.300.009.645.4056.9033.33
26Politechnika Lubelska14.220.004.8212.4152.7146.67
27Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie13.890.003.613.6076.0633.33
28Politechnika Częstochowska13.740.007.2321.3130.9746.67
29Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie12.990.0010.848.0538.1633.33
30Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II12.690.004.823.4167.8026.67
31Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie11.542.064.828.2438.7633.33
32Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach10.840.003.618.4343.6633.33
33Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach10.090.009.646.1624.7026.67
34Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy6.310.003.615.6818.7320.00

Uwzględnione kierunki:
matematyka

Metodologia   |   Wersja .JPG

Więcej o kierunku matematyka

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt