MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Metodologia   |   Wersja .JPG
Najlepsze studia
Prawa i administracji
w Polsce 2013
WskaźnikOcena
przez
kadrę
akade-
micką
35%
Prefe-
rencje
praco-
dawców
35%
Liczba
publi-
kacji
10%
Cyto-
wania
10%
H-index
10%
1Uniwersytet Warszawski10010010010041.1670.00
2Uniwersytet Jagielloński94.4795.6079.7778.3368.61100
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu67.2249.4552.0290.0067.30100
4Uniwersytet Wrocławski55.7748.3551.4549.1749.7260.00
5Uniwersytet Gdański43.5515.3827.7545.83100100
6Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie43.167.6955.4930.0082.0860.00
7Uniwersytet Łódzki38.5825.2712.1475.8364.7180.00
8Uniwersytet Śląski w Katowicach33.8715.3819.0862.5055.5070.00
9Politechnika Warszawska29.490.0017.9270.0045.9690.00
10Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu28.7023.0826.0135.0024.6530.00
11Politechnika Śląska w Gliwicach27.794.4016.1889.1732.0560.00
12Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II21.879.8916.1815.8352.2240.00
13Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie21.460.0010.4084.1724.9950.00
14Uniwersytet Rzeszowski19.421.108.0918.3376.4750.00
15Uniwersytet Szczeciński18.810.0010.4057.5027.5150.00
16Uniwersytet w Białymstoku17.872.208.6721.6753.0950.00
17Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach13.530.004.6226.6740.4440.00
18Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy12.830.0010.9812.5035.9530.00
19Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie12.453.3021.399.177.8410.00
20Uniwersytet Opolski11.020.003.4726.6721.5740.00
21Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie10.384.4012.147.5019.1710.00
22Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie9.340.001.1613.3337.7530.00
23Uczelnia Łazarskiego w Warszawie8.613.308.675.0021.5710.00
24Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie8.440.004.0512.5030.2020.00
25Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach7.900.0012.143.3316.1810.00

Uwzględnione kierunki:
prawo; prawo kanoniczne; administracja; studia prawno-ekonomiczne; kryminologia

Metodologia   |   Wersja .JPG

Więcej o kierunku Prawo i administracja

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt