MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Metodologia   |   Wersja .JPG
Nazwa
uczelni
Wynikocena
przez
kadrę
akade-
micką
35%
prefe-
rencje
praco-
dawców
35%
liczba
publi-
kacji
10%
cyto-
wania
10%
h-index
10%
1Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II10010010021.4340.0066.67
2Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu57.8340.0011.11100100100
3Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu51.4738.0060.0017.8632.0033.33
4Uniwersytet Opolski44.9244.0028.893.5780.0033.33
5Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie43.0576.006.6717.8616.0033.33
6Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie34.6942.006.673.5780.0033.33
7Uniwersytet Śląski w Katowicach29.6722.0028.8914.2920.0033.33
8Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie29.150.0035.563.5780.0033.33
9Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie21.9320.008.897.1440.0033.33
10Uniwersytet Gdański16.9412.008.8917.8616.0033.33

Uwzględnione kierunki:
teologia

Metodologia   |   Wersja .JPG

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt