MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Metodologia   |   Wersja .JPG
Nazwa
uczelni
Wynikocena
przez
kadrę
akade-
micką
35%
prefe-
rencje
praco-
dawców
35%
liczba
publi-
kacji
10%
cyto-
wania
10%
h-index
10%
1Uniwersytet Jagielloński10010010056.5252.0433.33
2Uniwersytet Warszawski77.4266.6786.5469.5712.6833.33
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu76.9466.6732.69100100100
4Uniwersytet Wrocławski39.068.3348.0830.4367.6533.33
5Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie26.250.0017.3126.0967.6566.67
6Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie17.800.0021.158.7033.8233.33
7Uniwersytet Łódzki17.210.0011.5426.0945.1033.33
8Uniwersytet Gdański16.7425.0011.5413.040.000.00
9Politechnika Opolska14.910.005.774.3567.6533.33
10Szkoła Główna Handlowa w Warszawie13.068.3323.080.000.000.00
11Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie12.2416.6711.544.350.000.00
12Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie11.990.0028.850.000.000.00
13Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II11.7316.6711.540.000.000.00
14Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu9.030.0019.238.700.000.00

Uwzględnione kierunki:
orientalistyka; studia wschodnie; europeistyka - wiedza o UE i państwach europejskich; studia amerykanistyczne; studia euroazjatyckie oraz kierunki pokrewne

Metodologia   |   Wersja .JPG

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt