MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Metodologia   |   Wersja .JPG
Nazwa
uczelni
Wynikocena
przez
kadrę
akade-
micką
35%
prefe-
rencje
praco-
dawców
35%
liczba
publi-
kacji
10%
cyto-
wania
10%
h-index
10%
1Uniwersytet Warszawski10066.6710010029.6975.00
2Uniwersytet Jagielloński88.4810030.2379.6961.76100
3Uniwersytet Wrocławski70.4550.0060.4746.8846.6775.00
4Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu69.1770.8327.9181.2543.2775.00
5Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu36.2316.6727.9126.5652.9450.00
6Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie34.930.0046.5112.5050.0050.00
7Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie33.0320.8323.2629.6926.3250.00
8Uniwersytet Łódzki21.994.1713.9535.9423.9150.00
9Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego21.890.0048.841.560.000.00
10Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi21.230.0011.631.5610025.00
11Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie20.390.0027.914.6933.3325.00
12Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie20.340.0032.564.6916.6725.00
13Uniwersytet Śląski w Katowicach19.3512.5016.2823.443.3325.00
14Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II18.970.0018.609.3850.0025.00
15Uniwersytet Szczeciński17.220.009.303.1375.0025.00
16Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie16.024.1713.957.8130.0025.00
17Uniwersytet Gdański15.234.176.9826.5629.4125.00
18Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie15.120.0018.6021.887.1425.00
19Akademia Pomorska w Słupsku12.810.006.981.5650.0025.00
20Uniwersytet w Białymstoku11.960.006.9828.1316.6725.00
21Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu8.260.0018.600.000.000.00
22Uniwersytet Rzeszowski7.950.004.654.6916.6725.00
23Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy7.730.002.337.8120.0025.00

Uwzględnione kierunki:
kulturoznawstwo; międzynarodowe studia kulturowe; studia filologiczno-kulturoznawcze; etnologia i antropologia kulturowa oraz kierunki pokrewne

Metodologia   |   Wersja .JPG

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt