MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Metodologia   |   Wersja .JPG
Nazwa
uczelni
Wynikocena
przez
kadrę
akade-
micką
35%
prefe-
rencje
praco-
dawców
35%
liczba
publi-
kacji
10%
cyto-
wania
10%
h-index
10%
1Uniwersytet Jagielloński10010085.2556.5252.0433.33
2Uniwersytet Warszawski96.7585.4210069.5712.6833.33
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu73.3143.7536.07100100100
4Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II45.5056.2516.394.3567.6533.33
5Uniwersytet Wrocławski34.3110.4229.5130.4367.6533.33
6Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu33.9447.9226.238.700.000.00
7Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie29.7829.1716.398.7033.8233.33
8Uniwersytet Łódzki21.940.0019.6726.0945.1033.33
9Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie16.2918.7518.030.000.000.00
10Akademia Pomorska w Słupsku15.510.004.924.3567.6533.33
11Uniwersytet Śląski w Katowicach15.1712.5018.0313.040.000.00
12Akademia Ignatianum w Krakowie14.8418.7514.750.000.000.00
13Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie11.3714.589.844.350.000.00
14Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie10.2916.676.560.000.000.00
15Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie10.058.3313.114.350.000.00
16Uniwersytet Szczeciński9.8912.509.840.000.000.00
17Uniwersytet Gdański7.326.256.5613.040.000.00
18Uniwersytet Opolski7.080.0014.754.350.000.00
19Uniwersytet w Białymstoku4.360.009.840.000.000.00

Uwzględnione kierunki:
filozofia; filozofia z religioznawstwem; studia filozoficzno-historyczne; przyrodoznawstwo i filozofia przyrody oraz kierunki pokrewne

Metodologia   |   Wersja .JPG

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt