MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Metodologia   |   Wersja .JPG
Nazwa
uczelni
Wynikocena
przez
kadrę
akade-
micką
35%
prefe-
rencje
praco-
dawców
35%
liczba
publi-
kacji
10%
cyto-
wania
10%
h-index
10%
1Uniwersytet Jagielloński10010010037.2140.6350.00
2Uniwersytet Warszawski76.2344.6285.1910026.7450.00
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu66.2330.7748.1510072.09100
4Uniwersytet Wrocławski44.7941.5437.0417.4453.3325.00
5Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu30.4738.4629.6313.950.000.00
6Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II25.8127.699.269.3050.0025.00
7Uniwersytet Gdański23.0016.9224.0712.799.0925.00
8Uniwersytet Łódzki22.974.6211.1129.0756.0050.00
9Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie22.467.6927.783.4933.3325.00
10Uniwersytet Śląski w Katowicach21.6024.6212.9613.958.3325.00
11Akademia Pomorska w Słupsku18.370.007.411.1610025.00
12Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie17.3010.7711.1111.6330.0025.00
13Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku11.740.0027.780.000.000.00
14Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy7.866.1511.114.650.000.00
15Uniwersytet Opolski6.830.0014.814.650.000.00
16Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej6.540.0014.812.330.000.00
17Uniwersytet Szczeciński5.911.5411.114.650.000.00
18Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie5.876.157.411.160.000.00
19Uniwersytet Rzeszowski5.364.627.412.330.000.00
20Uniwersytet w Białymstoku4.851.549.262.330.000.00

Uwzględnione kierunki:
język polski; filologia polska; filologia polska jako obca; oraz kierunki pokrewne

Metodologia   |   Wersja .JPG

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt