MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Metodologia   |   Wersja .JPG
Nazwa
uczelni
Wynikocena
przez
kadrę
akade-
micką
35%
prefe-
rencje
praco-
dawców
35%
liczba
publi-
kacji
10%
cyto-
wania
10%
h-index
10%
1Uniwersytet Jagielloński10010010040.30100100
2Uniwersytet Warszawski94.4789.3194.3010045.67100
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu73.8385.5355.0674.6347.5280.00
4Uniwersytet Wrocławski36.5838.3620.2520.1558.6760.00
5Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu25.2018.2428.4813.4320.0040.00
6Uniwersytet Gdański21.8310.6925.3211.1948.0020.00
7Uniwersytet Łódzki20.9516.988.8627.6138.9240.00
8Uniwersytet Śląski w Katowicach20.8135.2210.1312.694.2420.00
9Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II17.8610.698.869.7049.8540.00
10Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie17.113.7715.1914.9339.6040.00
11Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie15.3921.384.438.2126.1820.00
12Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie10.497.556.968.2119.6420.00
13Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie7.610.633.805.2230.8620.00
14Uniwersytet w Białymstoku6.430.005.066.7216.0020.00

Uwzględnione kierunki:
filologie obce; filologia - translatoryka - glottodydaktyka; lingwistyka stosowana; neofilologia oraz kierunki pokrewne

Metodologia   |   Wersja .JPG

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt